National Assembly for Wales

Vote Outcomes Plenary 13/11/2019

Cynnwys

Contents

NDM7192 - Cynnig I Benodi Comisiynydd Safonau Dros Dro NDM7192 - Motion to appoint an Acting Standards Commissioner
Gwelliant 162 Amendment 162
Gwelliant 127 Amendment 127
Gwelliant 147 Amendment 147
Gwelliant 149A Amendment 149A
EN BLOC 149B - 149D EN BLOC 149B - 149D
Gwelliant 149 Amendment 149
Gwelliant 150 Amendment 150
Gwelliant 151 Amendment 151
Gwelliant 152 Amendment 152
EN BLOC 153A – 153C EN BLOC 153A – 153C
Gwelliant 153 Amendment 153
EN BLOC 154A - 154C EN BLOC 154A - 154C
Gwelliant 154 Amendment 154
Gwelliant 155 Amendment 155
Gwelliant 156 Amendment 156
Gwelliant 81A Amendment 81A
Gwelliant 81B Amendment 81B
Gwelliant 102 Amendment 102
Gwelliant 3 Amendment 3
Gwelliant 5 Amendment 5
Gwelliant 103 Amendment 103
Gwelliant 104 Amendment 104
Gwelliant 105 Amendment 105
Gwelliant 106 Amendment 106
Gwelliant 107 Amendment 107
Gwelliant 108 Amendment 108
Gwelliant 109 Amendment 109
Gwelliant 110 Amendment 110
Gwelliant 111 Amendment 111
Gwelliant 112 Amendment 112
Gwelliant 113 Amendment 113
Gwelliant 114 Amendment 114
Gwelliant 115 Amendment 115
Gwelliant 116 Amendment 116
Gwelliant 117 Amendment 117
Gwelliant 118 Amendment 118
Gwelliant 119 Amendment 119
Gwelliant 120 Amendment 120
Gwelliant 121 Amendment 121
Gwelliant 122 Amendment 122
Gwelliant 129 Amendment 129
Gwelliant 66 Amendment 66
Gwelliant 67 Amendment 67
Gwelliant 68 Amendment 68
Gwelliant 69 Amendment 69
Gwelliant 70 Amendment 70
Gwelliant 71 Amendment 71
Gwelliant 72 Amendment 72
Gwelliant 87 Amendment 87
Gwelliant 157 Amendment 157
Gwelliant 158 Amendment 158
Gwelliant 159 Amendment 159
Gwelliant 97 Amendment 97
Gwelliant 83 Amendment 83
Gwelliant 84 Amendment 84
Gwelliant 130 Amendment 130
Gwelliant 131 Amendment 131
Gwelliant 25 Amendment 25
Gwelliant 90 Amendment 90
Gwelliant 132 Amendment 132
Gwelliant 73 Amendment 73
Gwelliant 133 Amendment 133
Gwelliant 134 Amendment 134
Gwelliant 135 Amendment 135
Gwelliant 136 Amendment 136
Gwelliant 31 Amendment 31
Gwelliant 137 Amendment 137
Gwelliant 138 Amendment 138
Gwelliant 139 Amendment 139
Gwelliant 140 Amendment 140
Gwelliant 141 Amendment 141
Gwelliant 142 Amendment 142
Gwelliant 143 Amendment 143
Gwelliant 144 Amendment 144
Gwelliant 74 Amendment 74
Gwelliant 75 Amendment 75
Gwelliant 76 Amendment 76
Gwelliant 145 Amendment 145
Gwelliant 146 Amendment 146
Gwelliant 123 Amendment 123
Gwelliant 124 Amendment 124
Gwelliant 165 Amendment 165
Gwelliant 161 Amendment 161
Gwelliant 101 Amendment 101
Gwelliant 65 Amendment 65

NDM7192 - Cynnig I Benodi Comisiynydd Safonau Dros Dro

NDM7192 - Motion to appoint an Acting Standards Commissioner

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar (Oscar) AM Neil Hamilton AM
Jeremy Miles AM Gareth Bennett AM
Ken Skates AM
Eluned Morgan AM
Carwyn Jones AM
David Melding AM
Lee Waters AM
Dai Lloyd AM
Joyce Watson AM
Mark Isherwood AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
Vikki Howells AM
Jack Sargeant AM
David J Rowlands AM
Vaughan Gething AM
Rebecca Evans AM
Helen Mary Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Mark Drakeford AM
Suzy Davies AM
David Rees AM
Delyth Jewell AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Hannah Blythyn AM
Jayne Bryant AM
Julie James AM
Kirsty Williams AM
Mike Hedges AM
Leanne Wood AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Mick Antoniw AM
Lesley Griffiths AM
Julie Morgan AM
Jane Hutt AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jenny Rathbone AM

Gwelliant 162

Amendment 162

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Hefin David AM Gareth Bennett AM
Siân Gwenllian AM Vikki Howells AM
Adam Price AM Dafydd Elis-Thomas AM
Mike Hedges AM Dawn Bowden AM
Delyth Jewell AM Jane Hutt AM
David Rees AM Alun Davies AM
Mick Antoniw AM David J Rowlands AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
John Griffiths AM Andrew RT Davies AM
Helen Mary Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM Mandy Jones AM
Llyr Gruffydd AM Jack Sargeant AM
Neil McEvoy AM Carwyn Jones AM
Rhun ap Iorwerth AM Lynne Neagle AM
Dai Lloyd AM Jenny Rathbone AM
Leanne Wood AM Rebecca Evans AM
Vaughan Gething AM
Russell George AM
Neil Hamilton AM
Lesley Griffiths AM
Julie Morgan AM
Mark Drakeford AM
Mark Reckless AM
Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM
Jeremy Miles AM
David Melding AM
Mark Isherwood AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Nick Ramsay AM
Lee Waters AM
Joyce Watson AM
Paul Davies AM
Darren Millar AM
Kirsty Williams AM
Eluned Morgan AM
Angela Burns AM
Ken Skates AM
Julie James AM

Gwelliant 127

Amendment 127

O blaid / For: 37 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 0
Rebecca Evans AM Neil Hamilton AM
Mark Reckless AM Mark Isherwood AM
Hefin David AM Joyce Watson AM
Mike Hedges AM Nick Ramsay AM
Mark Drakeford AM Russell George AM
John Griffiths AM Angela Burns AM
Kirsty Williams AM David Melding AM
Lesley Griffiths AM Jack Sargeant AM
Mandy Jones AM Darren Millar AM
Vaughan Gething AM Alun Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM Suzy Davies AM
Jayne Bryant AM Janet Finch-Saunders AM
Llyr Gruffydd AM Paul Davies AM
Jane Hutt AM Gareth Bennett AM
Dafydd Elis-Thomas AM Dawn Bowden AM
Adam Price AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Leanne Wood AM Andrew RT Davies AM
Neil McEvoy AM Jenny Rathbone AM
Carwyn Jones AM
Eluned Morgan AM
Dai Lloyd AM
David J Rowlands AM
Mick Antoniw AM
Siân Gwenllian AM
Lee Waters AM
David Rees AM
Huw Irranca-Davies AM
Caroline Jones AM
Helen Mary Jones AM
Jeremy Miles AM
Ken Skates AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Lynne Neagle AM
Delyth Jewell AM
Vikki Howells AM
Julie Morgan AM

Gwelliant 147

Amendment 147

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Caroline Jones AM Russell George AM
Joyce Watson AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mark Reckless AM Gareth Bennett AM
Julie Morgan AM Andrew RT Davies AM
Vaughan Gething AM David Melding AM
Jayne Bryant AM Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM Paul Davies AM
Mike Hedges AM Mark Isherwood AM
Lesley Griffiths AM Janet Finch-Saunders AM
Mick Antoniw AM Jenny Rathbone AM
Jack Sargeant AM Neil Hamilton AM
Adam Price AM Nick Ramsay AM
Rhun ap Iorwerth AM Angela Burns AM
Mandy Jones AM Darren Millar AM
Rebecca Evans AM
Helen Mary Jones AM
Julie James AM
David Rees AM
Leanne Wood AM
Dai Lloyd AM
Huw Irranca-Davies AM
Jane Hutt AM
Carwyn Jones AM
Delyth Jewell AM
David J Rowlands AM
Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM
Vikki Howells AM
John Griffiths AM
Mark Drakeford AM
Alun Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
Siân Gwenllian AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Dawn Bowden AM
Lynne Neagle AM
Kirsty Williams AM
Eluned Morgan AM

Gwelliant 149A

Amendment 149A

O blaid / For: 11 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 0
David Rees AM Dafydd Elis-Thomas AM
Helen Mary Jones AM Hannah Blythyn AM
Delyth Jewell AM Kirsty Williams AM
Neil McEvoy AM Huw Irranca-Davies AM
Adam Price AM Mark Drakeford AM
Dai Lloyd AM Neil Hamilton AM
Llyr Gruffydd AM Suzy Davies AM
Mike Hedges AM Angela Burns AM
Leanne Wood AM Julie James AM
Rhun ap Iorwerth AM Mandy Jones AM
Siân Gwenllian AM Carwyn Jones AM
Jeremy Miles AM
Ken Skates AM
Jenny Rathbone AM
Alun Davies AM
Caroline Jones AM
Jack Sargeant AM
Lynne Neagle AM
Joyce Watson AM
Eluned Morgan AM
Mark Isherwood AM
Nick Ramsay AM
David Melding AM
Vikki Howells AM
Gareth Bennett AM
Rebecca Evans AM
Darren Millar AM
Dawn Bowden AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
David J Rowlands AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Andrew RT Davies AM
Jane Hutt AM
Russell George AM
Janet Finch-Saunders AM
Julie Morgan AM
Paul Davies AM
Mark Reckless AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Mick Antoniw AM
Jayne Bryant AM
Lesley Griffiths AM

EN BLOC 149B - 149D

EN BLOC 149B - 149D

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Dai Lloyd AM
Janet Finch-Saunders AM Lee Waters AM
Paul Davies AM Lynne Neagle AM
Nick Ramsay AM Lesley Griffiths AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Jack Sargeant AM
David Melding AM Vaughan Gething AM
Jenny Rathbone AM Rebecca Evans AM
David J Rowlands AM Adam Price AM
Mark Isherwood AM Leanne Wood AM
Darren Millar AM Mick Antoniw AM
Caroline Jones AM Jane Hutt AM
Russell George AM Delyth Jewell AM
Mandy Jones AM Llyr Gruffydd AM
Neil Hamilton AM Julie Morgan AM
Suzy Davies AM Alun Davies AM
Angela Burns AM Helen Mary Jones AM
Mark Reckless AM Siân Gwenllian AM
Andrew RT Davies AM Jeremy Miles AM
Dawn Bowden AM
John Griffiths AM
Carwyn Jones AM
Eluned Morgan AM
Neil McEvoy AM
Ken Skates AM
Vikki Howells AM
David Rees AM
Julie James AM
Hefin David AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Huw Irranca-Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mark Drakeford AM
Jayne Bryant AM
Hannah Blythyn AM
Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
Mike Hedges AM

Gwelliant 149

Amendment 149

O blaid / For: 33 Yn erbyn / Against: 21 Ymatal / Abstain: 0
John Griffiths AM Adam Price AM
Jane Hutt AM Russell George AM
Jayne Bryant AM Delyth Jewell AM
Lynne Neagle AM Andrew RT Davies AM
Jeremy Miles AM Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM Llyr Gruffydd AM
Eluned Morgan AM Nick Ramsay AM
Julie Morgan AM Neil Hamilton AM
Vikki Howells AM Janet Finch-Saunders AM
Mark Drakeford AM Gareth Bennett AM
Ken Skates AM David Melding AM
Huw Irranca-Davies AM Leanne Wood AM
David J Rowlands AM Rhun ap Iorwerth AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Alun Davies AM Paul Davies AM
Rebecca Evans AM Dai Lloyd AM
Caroline Jones AM Siân Gwenllian AM
Jenny Rathbone AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lesley Griffiths AM Mark Isherwood AM
Mark Reckless AM Darren Millar AM
Mandy Jones AM Helen Mary Jones AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Hannah Blythyn AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Julie James AM
Dawn Bowden AM
Vaughan Gething AM
Mike Hedges AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 150

Amendment 150

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 1
Hannah Blythyn AM Paul Davies AM Jenny Rathbone AM
Neil McEvoy AM Darren Millar AM
Rhun ap Iorwerth AM Mark Isherwood AM
David J Rowlands AM Nick Ramsay AM
Dai Lloyd AM Andrew RT Davies AM
Joyce Watson AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Leanne Wood AM David Melding AM
Julie James AM Angela Burns AM
Adam Price AM Janet Finch-Saunders AM
Delyth Jewell AM Neil Hamilton AM
Mandy Jones AM Russell George AM
Hefin David AM Gareth Bennett AM
Lynne Neagle AM Suzy Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Lee Waters AM
Vikki Howells AM
Caroline Jones AM
Siân Gwenllian AM
Jane Hutt AM
Llyr Gruffydd AM
Kirsty Williams AM
Mick Antoniw AM
Jeremy Miles AM
Julie Morgan AM
Jayne Bryant AM
Jack Sargeant AM
Ken Skates AM
Mike Hedges AM
Carwyn Jones AM
Eluned Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Rebecca Evans AM
Alun Davies AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM
Mark Reckless AM
Helen Mary Jones AM
Vaughan Gething AM
Mark Drakeford AM
David Rees AM
Dawn Bowden AM

Gwelliant 151

Amendment 151

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Ken Skates AM Gareth Bennett AM
Mandy Jones AM Mark Isherwood AM
Mark Drakeford AM Andrew RT Davies AM
Caroline Jones AM Nick Ramsay AM
Alun Davies AM Janet Finch-Saunders AM
Jane Hutt AM Russell George AM
Mike Hedges AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jeremy Miles AM Darren Millar AM
Rhun ap Iorwerth AM David Melding AM
Rebecca Evans AM Jenny Rathbone AM
Julie James AM Paul Davies AM
Helen Mary Jones AM Angela Burns AM
Dawn Bowden AM Suzy Davies AM
Mark Reckless AM Neil Hamilton AM
Vikki Howells AM
Eluned Morgan AM
Llyr Gruffydd AM
Lee Waters AM
Carwyn Jones AM
Siân Gwenllian AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Dai Lloyd AM
Julie Morgan AM
Mick Antoniw AM
Lynne Neagle AM
Vaughan Gething AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Delyth Jewell AM
Neil McEvoy AM
John Griffiths AM
Adam Price AM
Jack Sargeant AM
David J Rowlands AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Hefin David AM
Leanne Wood AM

Gwelliant 152

Amendment 152

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Jane Hutt AM Suzy Davies AM
Dai Lloyd AM Paul Davies AM
Dawn Bowden AM Janet Finch-Saunders AM
Jack Sargeant AM Neil Hamilton AM
Eluned Morgan AM David Melding AM
Rebecca Evans AM Darren Millar AM
Jayne Bryant AM Nick Ramsay AM
Adam Price AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Alun Davies AM Andrew RT Davies AM
Mark Reckless AM Jenny Rathbone AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM Gareth Bennett AM
Hefin David AM Russell George AM
Kirsty Williams AM
Vikki Howells AM
Hannah Blythyn AM
Lee Waters AM
David Rees AM
Julie James AM
David J Rowlands AM
Ken Skates AM
Siân Gwenllian AM
Huw Irranca-Davies AM
Jeremy Miles AM
Leanne Wood AM
Mick Antoniw AM
Mike Hedges AM
Neil McEvoy AM
Llyr Gruffydd AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Mandy Jones AM
Rhun ap Iorwerth AM
Carwyn Jones AM
Helen Mary Jones AM
Delyth Jewell AM
Lynne Neagle AM
Joyce Watson AM
Mark Drakeford AM
Caroline Jones AM

EN BLOC 153A – 153C

EN BLOC 153A – 153C

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Jenny Rathbone AM Hannah Blythyn AM
Mark Isherwood AM Jane Hutt AM
Angela Burns AM Joyce Watson AM
Russell George AM Hefin David AM
Suzy Davies AM Siân Gwenllian AM
Gareth Bennett AM Lee Waters AM
David Melding AM Dafydd Elis-Thomas AM
Nick Ramsay AM Mark Drakeford AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM John Griffiths AM
David J Rowlands AM David Rees AM
Andrew RT Davies AM Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM Mick Antoniw AM
Janet Finch-Saunders AM Dai Lloyd AM
Mandy Jones AM Julie James AM
Paul Davies AM Rebecca Evans AM
Mark Reckless AM Jayne Bryant AM
Caroline Jones AM Kirsty Williams AM
Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Carwyn Jones AM
Lesley Griffiths AM
Julie Morgan AM
Eluned Morgan AM
Ken Skates AM
Dawn Bowden AM
Neil McEvoy AM
Huw Irranca-Davies AM
Helen Mary Jones AM
Adam Price AM
Vikki Howells AM
Mike Hedges AM
Alun Davies AM
Leanne Wood AM
Delyth Jewell AM
Vaughan Gething AM
Jack Sargeant AM
Rhun ap Iorwerth AM
Llyr Gruffydd AM

Gwelliant 153

Amendment 153

O blaid / For: 42 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Julie Morgan AM Mark Isherwood AM
Hannah Blythyn AM Suzy Davies AM
Mark Reckless AM Angela Burns AM
Neil McEvoy AM Nick Ramsay AM
Mick Antoniw AM Janet Finch-Saunders AM
Caroline Jones AM Paul Davies AM
Jenny Rathbone AM Neil Hamilton AM
Delyth Jewell AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Siân Gwenllian AM Andrew RT Davies AM
Joyce Watson AM Darren Millar AM
Lee Waters AM David Melding AM
Jeremy Miles AM Russell George AM
Dafydd Elis-Thomas AM Gareth Bennett AM
Vaughan Gething AM
Vikki Howells AM
Hefin David AM
Adam Price AM
Kirsty Williams AM
Lynne Neagle AM
Dawn Bowden AM
Mark Drakeford AM
Lesley Griffiths AM
Alun Davies AM
Julie James AM
David J Rowlands AM
Mandy Jones AM
Rebecca Evans AM
Leanne Wood AM
Helen Mary Jones AM
Ken Skates AM
Rhun ap Iorwerth AM
Huw Irranca-Davies AM
Jayne Bryant AM
Jane Hutt AM
Jack Sargeant AM
Eluned Morgan AM
Carwyn Jones AM
Mike Hedges AM
Dai Lloyd AM
David Rees AM
John Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM

EN BLOC 154A - 154C

EN BLOC 154A - 154C

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
David J Rowlands AM Leanne Wood AM
Darren Millar AM Vikki Howells AM
Andrew RT Davies AM Dawn Bowden AM
Caroline Jones AM Neil McEvoy AM
Jenny Rathbone AM Jack Sargeant AM
Paul Davies AM David Rees AM
Gareth Bennett AM Adam Price AM
Janet Finch-Saunders AM Julie James AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Alun Davies AM
David Melding AM Hannah Blythyn AM
Mandy Jones AM Vaughan Gething AM
Russell George AM Kirsty Williams AM
Suzy Davies AM Dai Lloyd AM
Mark Reckless AM Mike Hedges AM
Mark Isherwood AM Siân Gwenllian AM
Angela Burns AM Lesley Griffiths AM
Nick Ramsay AM Carwyn Jones AM
Neil Hamilton AM Lynne Neagle AM
Rhun ap Iorwerth AM
John Griffiths AM
Helen Mary Jones AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Huw Irranca-Davies AM
Eluned Morgan AM
Julie Morgan AM
Rebecca Evans AM
Jayne Bryant AM
Jane Hutt AM
Delyth Jewell AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Mick Antoniw AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Drakeford AM
Lee Waters AM

Gwelliant 154

Amendment 154

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Kirsty Williams AM Neil Hamilton AM
Dafydd Elis-Thomas AM Janet Finch-Saunders AM
Hannah Blythyn AM Angela Burns AM
Julie Morgan AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jayne Bryant AM Jenny Rathbone AM
Rhun ap Iorwerth AM Russell George AM
Mick Antoniw AM Paul Davies AM
Leanne Wood AM Mark Isherwood AM
Mark Reckless AM Gareth Bennett AM
Vaughan Gething AM Andrew RT Davies AM
Mark Drakeford AM Nick Ramsay AM
Mike Hedges AM Darren Millar AM
Huw Irranca-Davies AM Suzy Davies AM
Lee Waters AM David Melding AM
Jack Sargeant AM
Rebecca Evans AM
Delyth Jewell AM
Helen Mary Jones AM
Dai Lloyd AM
David J Rowlands AM
Julie James AM
Siân Gwenllian AM
John Griffiths AM
Dawn Bowden AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
Joyce Watson AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Vikki Howells AM
Hefin David AM
Adam Price AM
Alun Davies AM
Carwyn Jones AM
Caroline Jones AM
David Rees AM
Llyr Gruffydd AM
Mandy Jones AM
Lesley Griffiths AM
Neil McEvoy AM

Gwelliant 155

Amendment 155

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Eluned Morgan AM Darren Millar AM
Jane Hutt AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM Jenny Rathbone AM
Lee Waters AM Paul Davies AM
David Rees AM Russell George AM
Jack Sargeant AM David Melding AM
Dawn Bowden AM Mark Isherwood AM
Hannah Blythyn AM Neil Hamilton AM
Mandy Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Llyr Gruffydd AM Suzy Davies AM
Lesley Griffiths AM Angela Burns AM
Adam Price AM Nick Ramsay AM
Alun Davies AM Gareth Bennett AM
Leanne Wood AM Andrew RT Davies AM
Neil McEvoy AM
Huw Irranca-Davies AM
Vaughan Gething AM
Julie Morgan AM
John Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Rhun ap Iorwerth AM
Carwyn Jones AM
Delyth Jewell AM
Helen Mary Jones AM
Ken Skates AM
David J Rowlands AM
Mark Drakeford AM
Caroline Jones AM
Dai Lloyd AM
Julie James AM
Joyce Watson AM
Jayne Bryant AM
Mark Reckless AM
Kirsty Williams AM
Siân Gwenllian AM
Hefin David AM
Rebecca Evans AM
Lynne Neagle AM
Vikki Howells AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 156

Amendment 156

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AM Andrew RT Davies AM
Jane Hutt AM Nick Ramsay AM
Hannah Blythyn AM Paul Davies AM
Carwyn Jones AM Jenny Rathbone AM
Mike Hedges AM Angela Burns AM
Helen Mary Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Kirsty Williams AM Gareth Bennett AM
Julie Morgan AM Janet Finch-Saunders AM
Adam Price AM Darren Millar AM
John Griffiths AM Mark Isherwood AM
Caroline Jones AM Russell George AM
David J Rowlands AM Neil Hamilton AM
Mick Antoniw AM David Melding AM
Hefin David AM Suzy Davies AM
Lesley Griffiths AM
Siân Gwenllian AM
Alun Davies AM
Neil McEvoy AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Jeremy Miles AM
Dawn Bowden AM
Leanne Wood AM
Jack Sargeant AM
Delyth Jewell AM
Julie James AM
Huw Irranca-Davies AM
Mark Reckless AM
Lynne Neagle AM
Llyr Gruffydd AM
Mandy Jones AM
David Rees AM
Vikki Howells AM
Eluned Morgan AM
Lee Waters AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jayne Bryant AM
Dai Lloyd AM
Rebecca Evans AM
Ken Skates AM
Mark Drakeford AM

Gwelliant 81A

Amendment 81A

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AM Julie Morgan AM
Paul Davies AM Leanne Wood AM
Janet Finch-Saunders AM Jane Hutt AM
Jenny Rathbone AM Rebecca Evans AM
David J Rowlands AM Siân Gwenllian AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM John Griffiths AM
Angela Burns AM Mick Antoniw AM
Mark Isherwood AM Llyr Gruffydd AM
Suzy Davies AM Lesley Griffiths AM
David Melding AM Vaughan Gething AM
Darren Millar AM Huw Irranca-Davies AM
Russell George AM Lee Waters AM
Andrew RT Davies AM Jeremy Miles AM
Nick Ramsay AM Lynne Neagle AM
Caroline Jones AM Jayne Bryant AM
Gareth Bennett AM Eluned Morgan AM
Mandy Jones AM Helen Mary Jones AM
Neil Hamilton AM Ken Skates AM
Mark Drakeford AM
Jack Sargeant AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Dawn Bowden AM
David Rees AM
Delyth Jewell AM
Hefin David AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Rhun ap Iorwerth AM
Vikki Howells AM
Dai Lloyd AM
Joyce Watson AM
Carwyn Jones AM
Mike Hedges AM
Neil McEvoy AM
Kirsty Williams AM
Adam Price AM
Alun Davies AM

Gwelliant 81B

Amendment 81B

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
David Melding AM Jane Hutt AM
Gareth Bennett AM Dai Lloyd AM
Mark Reckless AM Julie James AM
Darren Millar AM Eluned Morgan AM
David J Rowlands AM Vikki Howells AM
Caroline Jones AM Huw Irranca-Davies AM
Andrew RT Davies AM Adam Price AM
Paul Davies AM Alun Davies AM
Angela Burns AM Lesley Griffiths AM
Mandy Jones AM Helen Mary Jones AM
Janet Finch-Saunders AM Neil McEvoy AM
Neil Hamilton AM John Griffiths AM
Russell George AM Carwyn Jones AM
Suzy Davies AM Jeremy Miles AM
Jenny Rathbone AM Ken Skates AM
Mark Isherwood AM Julie Morgan AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Jack Sargeant AM
Nick Ramsay AM Dawn Bowden AM
Lee Waters AM
Llyr Gruffydd AM
Mick Antoniw AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Hannah Blythyn AM
Jayne Bryant AM
Mark Drakeford AM
Kirsty Williams AM
Rhun ap Iorwerth AM
Leanne Wood AM
Vaughan Gething AM
Mike Hedges AM
Rebecca Evans AM
Lynne Neagle AM
Hefin David AM
David Rees AM
Joyce Watson AM
Delyth Jewell AM
Siân Gwenllian AM

Gwelliant 102

Amendment 102

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AM Leanne Wood AM
Darren Millar AM Huw Irranca-Davies AM
Janet Finch-Saunders AM Neil McEvoy AM
David J Rowlands AM Russell George AM
Gareth Bennett AM Vikki Howells AM
Angela Burns AM Alun Davies AM
Neil Hamilton AM Ken Skates AM
Caroline Jones AM Paul Davies AM
Mandy Jones AM Adam Price AM
Andrew RT Davies AM Nick Ramsay AM
Vaughan Gething AM
Rhun ap Iorwerth AM
David Rees AM
Lesley Griffiths AM
Lynne Neagle AM
Dai Lloyd AM
John Griffiths AM
Suzy Davies AM
Lee Waters AM
Llyr Gruffydd AM
Jenny Rathbone AM
Julie Morgan AM
Kirsty Williams AM
Mark Drakeford AM
Siân Gwenllian AM
Eluned Morgan AM
Joyce Watson AM
Hannah Blythyn AM
David Melding AM
Julie James AM
Jeremy Miles AM
Jayne Bryant AM
Dawn Bowden AM
Hefin David AM
Delyth Jewell AM
Helen Mary Jones AM
Jack Sargeant AM
Mark Isherwood AM
Mick Antoniw AM
Rebecca Evans AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Carwyn Jones AM

Gwelliant 3

Amendment 3

O blaid / For: 19 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Jayne Bryant AM
Alun Davies AM Hefin David AM
Paul Davies AM Dai Lloyd AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Lee Waters AM
Mark Isherwood AM Dafydd Elis-Thomas AM
Neil McEvoy AM Huw Irranca-Davies AM
Mick Antoniw AM Helen Mary Jones AM
Russell George AM Mandy Jones AM
Suzy Davies AM David J Rowlands AM
Neil Hamilton AM Kirsty Williams AM
Nick Ramsay AM Vikki Howells AM
Joyce Watson AM Lynne Neagle AM
Janet Finch-Saunders AM Delyth Jewell AM
Jenny Rathbone AM Vaughan Gething AM
Dawn Bowden AM Rebecca Evans AM
Andrew RT Davies AM Rhun ap Iorwerth AM
David Melding AM Llyr Gruffydd AM
Angela Burns AM Leanne Wood AM
Darren Millar AM Jane Hutt AM
David Rees AM
Hannah Blythyn AM
Jack Sargeant AM
Ken Skates AM
Mark Drakeford AM
Julie James AM
Jeremy Miles AM
John Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Julie Morgan AM
Mike Hedges AM
Mark Reckless AM
Adam Price AM
Siân Gwenllian AM
Carwyn Jones AM
Caroline Jones AM
Lesley Griffiths AM

Gwelliant 5

Amendment 5

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Nick Ramsay AM Hannah Blythyn AM
Neil Hamilton AM Huw Irranca-Davies AM
Darren Millar AM Leanne Wood AM
Paul Davies AM Ken Skates AM
Mark Isherwood AM John Griffiths AM
Russell George AM Jane Hutt AM
David Melding AM David Rees AM
Janet Finch-Saunders AM Lynne Neagle AM
Mark Reckless AM Dawn Bowden AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Jack Sargeant AM
Caroline Jones AM Jenny Rathbone AM
Mandy Jones AM Jeremy Miles AM
David J Rowlands AM Lee Waters AM
Suzy Davies AM Carwyn Jones AM
Gareth Bennett AM Mike Hedges AM
Andrew RT Davies AM Mark Drakeford AM
Angela Burns AM Eluned Morgan AM
Dai Lloyd AM
Siân Gwenllian AM
Vaughan Gething AM
Neil McEvoy AM
Rebecca Evans AM
Delyth Jewell AM
Adam Price AM
Julie Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Rhun ap Iorwerth AM
Kirsty Williams AM
Alun Davies AM
Hefin David AM
Llyr Gruffydd AM
Mick Antoniw AM
Helen Mary Jones AM
Julie James AM
Jayne Bryant AM
Vikki Howells AM
Joyce Watson AM

Gwelliant 103

Amendment 103

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 0
David J Rowlands AM Leanne Wood AM
Mandy Jones AM Huw Irranca-Davies AM
Gareth Bennett AM Suzy Davies AM
Janet Finch-Saunders AM Jeremy Miles AM
Andrew RT Davies AM Rebecca Evans AM
Mark Reckless AM Lesley Griffiths AM
Mark Isherwood AM Angela Burns AM
Darren Millar AM Julie Morgan AM
Caroline Jones AM Eluned Morgan AM
Neil Hamilton AM Hannah Blythyn AM
Kirsty Williams AM
Lee Waters AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Russell George AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mick Antoniw AM
Jenny Rathbone AM
Alun Davies AM
John Griffiths AM
Jack Sargeant AM
Mike Hedges AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM
Mark Drakeford AM
Dawn Bowden AM
Vaughan Gething AM
Carwyn Jones AM
Helen Mary Jones AM
Jayne Bryant AM
Siân Gwenllian AM
Delyth Jewell AM
Julie James AM
David Rees AM
Ken Skates AM
David Melding AM
Hefin David AM
Dai Lloyd AM
Adam Price AM
Vikki Howells AM
Neil McEvoy AM
Paul Davies AM
Joyce Watson AM
Nick Ramsay AM
Llyr Gruffydd AM

Gwelliant 104

Amendment 104

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 1
Andrew RT Davies AM Mike Hedges AM Jenny Rathbone AM
Darren Millar AM Jayne Bryant AM
Gareth Bennett AM Dawn Bowden AM
Mark Isherwood AM Dafydd Elis-Thomas AM
Mandy Jones AM Huw Irranca-Davies AM
Janet Finch-Saunders AM Nick Ramsay AM
Mark Reckless AM Paul Davies AM
David J Rowlands AM Russell George AM
Neil Hamilton AM Julie James AM
Caroline Jones AM Helen Mary Jones AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Angela Burns AM
Lee Waters AM
David Melding AM
Rebecca Evans AM
Kirsty Williams AM
Hefin David AM
Dai Lloyd AM
Vikki Howells AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
John Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Siân Gwenllian AM
Mark Drakeford AM
Jack Sargeant AM
Alun Davies AM
Hannah Blythyn AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Julie Morgan AM
Ken Skates AM
Suzy Davies AM
Carwyn Jones AM
Neil McEvoy AM
Delyth Jewell AM
Eluned Morgan AM
Lynne Neagle AM
Vaughan Gething AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 105

Amendment 105

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 1
Neil Hamilton AM Delyth Jewell AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Helen Mary Jones AM
David J Rowlands AM Paul Davies AM
Andrew RT Davies AM Kirsty Williams AM
Gareth Bennett AM Jack Sargeant AM
Caroline Jones AM Lee Waters AM
Darren Millar AM Dai Lloyd AM
Mark Isherwood AM Vaughan Gething AM
Mandy Jones AM Jeremy Miles AM
Janet Finch-Saunders AM Adam Price AM
David Melding AM
Angela Burns AM
Eluned Morgan AM
Leanne Wood AM
Alun Davies AM
Mike Hedges AM
Llyr Gruffydd AM
Huw Irranca-Davies AM
Siân Gwenllian AM
Suzy Davies AM
Joyce Watson AM
John Griffiths AM
Ken Skates AM
Hefin David AM
Carwyn Jones AM
David Rees AM
Hannah Blythyn AM
Mark Drakeford AM
Nick Ramsay AM
Jayne Bryant AM
Lesley Griffiths AM
Mick Antoniw AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Julie Morgan AM
Julie James AM
Lynne Neagle AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM
Vikki Howells AM
Neil McEvoy AM
Russell George AM
Rebecca Evans AM
Dawn Bowden AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM

Gwelliant 106

Amendment 106

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Andrew RT Davies AM Carwyn Jones AM
Gareth Bennett AM Joyce Watson AM
Neil Hamilton AM Mick Antoniw AM
Mark Isherwood AM Jeremy Miles AM
David J Rowlands AM Jane Hutt AM
Caroline Jones AM Nick Ramsay AM
Janet Finch-Saunders AM Paul Davies AM
Mark Reckless AM Dai Lloyd AM
Mandy Jones AM Dafydd Elis-Thomas AM
Darren Millar AM Mark Drakeford AM
Helen Mary Jones AM
Hefin David AM
Mike Hedges AM
Adam Price AM
David Melding AM
Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM
David Rees AM
Alun Davies AM
Vaughan Gething AM
Eluned Morgan AM
John Griffiths AM
Jenny Rathbone AM
Lee Waters AM
Ken Skates AM
Julie Morgan AM
Vikki Howells AM
Russell George AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jayne Bryant AM
Julie James AM
Delyth Jewell AM
Rebecca Evans AM
Suzy Davies AM
Leanne Wood AM
Hannah Blythyn AM
Jack Sargeant AM
Huw Irranca-Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM
Neil McEvoy AM
Kirsty Williams AM
Dawn Bowden AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM

Gwelliant 107

Amendment 107

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Isherwood AM Helen Mary Jones AM
Gareth Bennett AM Llyr Gruffydd AM
Neil Hamilton AM Mike Hedges AM
Mandy Jones AM Dafydd Elis-Thomas AM
Andrew RT Davies AM Rhun ap Iorwerth AM
Mark Reckless AM Lynne Neagle AM
David J Rowlands AM Jenny Rathbone AM
Janet Finch-Saunders AM Jane Hutt AM
Darren Millar AM Joyce Watson AM
Caroline Jones AM Vaughan Gething AM
Vikki Howells AM
Neil McEvoy AM
Julie James AM
Delyth Jewell AM
Hannah Blythyn AM
Ken Skates AM
Paul Davies AM
Siân Gwenllian AM
Adam Price AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lee Waters AM
Dai Lloyd AM
Rebecca Evans AM
Julie Morgan AM
David Rees AM
Russell George AM
Carwyn Jones AM
Mick Antoniw AM
Eluned Morgan AM
Jayne Bryant AM
David Melding AM
Jeremy Miles AM
Angela Burns AM
Alun Davies AM
Nick Ramsay AM
Hefin David AM
Jack Sargeant AM
Dawn Bowden AM
Lesley Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM
Kirsty Williams AM
Suzy Davies AM
Leanne Wood AM
Mark Drakeford AM

Gwelliant 108

Amendment 108

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Helen Mary Jones AM
David J Rowlands AM Kirsty Williams AM
Caroline Jones AM Jayne Bryant AM
Mark Reckless AM Lesley Griffiths AM
Neil Hamilton AM Vikki Howells AM
Janet Finch-Saunders AM Mark Drakeford AM
Darren Millar AM Hefin David AM
Mark Isherwood AM Julie Morgan AM
Gareth Bennett AM David Rees AM
Andrew RT Davies AM Leanne Wood AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Alun Davies AM
Vaughan Gething AM
Julie James AM
Angela Burns AM
Adam Price AM
Rebecca Evans AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Neil McEvoy AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Dai Lloyd AM
Jeremy Miles AM
Paul Davies AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lee Waters AM
Hannah Blythyn AM
Mick Antoniw AM
Siân Gwenllian AM
Dawn Bowden AM
Delyth Jewell AM
Huw Irranca-Davies AM
Ken Skates AM
Lynne Neagle AM
Russell George AM
Suzy Davies AM
David Melding AM
John Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Nick Ramsay AM
Llyr Gruffydd AM
Joyce Watson AM
Jenny Rathbone AM

Gwelliant 109

Amendment 109

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AM Lesley Griffiths AM
Mandy Jones AM Mark Drakeford AM
David J Rowlands AM Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM Eluned Morgan AM
Darren Millar AM Jane Hutt AM
Caroline Jones AM Carwyn Jones AM
Gareth Bennett AM David Melding AM
Andrew RT Davies AM Joyce Watson AM
Mark Reckless AM Delyth Jewell AM
Mark Isherwood AM Rebecca Evans AM
Mike Hedges AM
Lee Waters AM
Leanne Wood AM
Julie Morgan AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Neil McEvoy AM
Russell George AM
Jayne Bryant AM
John Griffiths AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Ken Skates AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Helen Mary Jones AM
David Rees AM
Llyr Gruffydd AM
Julie James AM
Jack Sargeant AM
Vaughan Gething AM
Kirsty Williams AM
Nick Ramsay AM
Suzy Davies AM
Jenny Rathbone AM
Siân Gwenllian AM
Angela Burns AM
Rhun ap Iorwerth AM
Dai Lloyd AM
Vikki Howells AM
Mick Antoniw AM
Huw Irranca-Davies AM
Paul Davies AM
Adam Price AM
Hannah Blythyn AM
Hefin David AM
Jeremy Miles AM

Gwelliant 110

Amendment 110

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar AM David Rees AM
Mark Reckless AM Carwyn Jones AM
Mandy Jones AM Nick Ramsay AM
Gareth Bennett AM Jenny Rathbone AM
Andrew RT Davies AM John Griffiths AM
Mark Isherwood AM Mark Drakeford AM
Caroline Jones AM Jayne Bryant AM
David J Rowlands AM Adam Price AM
Janet Finch-Saunders AM Ken Skates AM
Neil Hamilton AM Delyth Jewell AM
Angela Burns AM
David Melding AM
Dai Lloyd AM
Russell George AM
Joyce Watson AM
Huw Irranca-Davies AM
Lee Waters AM
Rebecca Evans AM
Vikki Howells AM
Neil McEvoy AM
Jack Sargeant AM
Hefin David AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Helen Mary Jones AM
Eluned Morgan AM
Kirsty Williams AM
Dawn Bowden AM
Jeremy Miles AM
Alun Davies AM
Leanne Wood AM
Paul Davies AM
Siân Gwenllian AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Suzy Davies AM
Julie James AM
Mike Hedges AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jane Hutt AM
Rhun ap Iorwerth AM
Llyr Gruffydd AM
Lynne Neagle AM
Julie Morgan AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 111

Amendment 111

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Carwyn Jones AM
Andrew RT Davies AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Rebecca Evans AM
Mandy Jones AM Lee Waters AM
Neil Hamilton AM John Griffiths AM
Mark Isherwood AM Hefin David AM
Janet Finch-Saunders AM Jane Hutt AM
Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Caroline Jones AM Helen Mary Jones AM
David J Rowlands AM Llyr Gruffydd AM
Adam Price AM
Mick Antoniw AM
Angela Burns AM
Nick Ramsay AM
Russell George AM
Julie Morgan AM
Suzy Davies AM
Jack Sargeant AM
Neil McEvoy AM
Julie James AM
Leanne Wood AM
Ken Skates AM
David Melding AM
Delyth Jewell AM
Dawn Bowden AM
Huw Irranca-Davies AM
Alun Davies AM
Kirsty Williams AM
David Rees AM
Mike Hedges AM
Joyce Watson AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jayne Bryant AM
Hannah Blythyn AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Eluned Morgan AM
Paul Davies AM
Mark Drakeford AM
Dai Lloyd AM
Vaughan Gething AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM

Gwelliant 112

Amendment 112

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar AM Angela Burns AM
David J Rowlands AM Russell George AM
Andrew RT Davies AM Alun Davies AM
Neil Hamilton AM Lynne Neagle AM
Caroline Jones AM Vikki Howells AM
Mark Reckless AM Jane Hutt AM
Mandy Jones AM Neil McEvoy AM
Mark Isherwood AM Llyr Gruffydd AM
Gareth Bennett AM Joyce Watson AM
Janet Finch-Saunders AM Jack Sargeant AM
Eluned Morgan AM
Delyth Jewell AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jayne Bryant AM
Hannah Blythyn AM
Mark Drakeford AM
Jenny Rathbone AM
Vaughan Gething AM
Huw Irranca-Davies AM
Julie James AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Leanne Wood AM
Kirsty Williams AM
Lee Waters AM
Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM
Mick Antoniw AM
Adam Price AM
Rhun ap Iorwerth AM
Dai Lloyd AM
Carwyn Jones AM
David Melding AM
Paul Davies AM
Rebecca Evans AM
Dawn Bowden AM
Mike Hedges AM
Helen Mary Jones AM
Suzy Davies AM
Julie Morgan AM
Siân Gwenllian AM
Lesley Griffiths AM
Ken Skates AM
David Rees AM
Hefin David AM
John Griffiths AM

Gwelliant 113

Amendment 113

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AM Vaughan Gething AM
David J Rowlands AM Hefin David AM
Caroline Jones AM Rhun ap Iorwerth AM
Mandy Jones AM Jane Hutt AM
Andrew RT Davies AM Neil McEvoy AM
Janet Finch-Saunders AM Ken Skates AM
Neil Hamilton AM John Griffiths AM
Darren Millar AM Siân Gwenllian AM
Mark Isherwood AM Jeremy Miles AM
Gareth Bennett AM Hannah Blythyn AM
Nick Ramsay AM
Dawn Bowden AM
Helen Mary Jones AM
Julie James AM
Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM
Paul Davies AM
Joyce Watson AM
Mick Antoniw AM
Llyr Gruffydd AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Rebecca Evans AM
Alun Davies AM
Adam Price AM
Julie Morgan AM
Lynne Neagle AM
Angela Burns AM
Leanne Wood AM
Lesley Griffiths AM
Russell George AM
Jayne Bryant AM
Jenny Rathbone AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Huw Irranca-Davies AM
Mark Drakeford AM
Dai Lloyd AM
David Melding AM
Mike Hedges AM
Vikki Howells AM
David Rees AM
Jack Sargeant AM
Delyth Jewell AM
Lee Waters AM
Kirsty Williams AM
Carwyn Jones AM

Gwelliant 114

Amendment 114

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
David J Rowlands AM Carwyn Jones AM
Mark Isherwood AM Julie Morgan AM
Andrew RT Davies AM Alun Davies AM
Darren Millar AM Lee Waters AM
Neil Hamilton AM Rebecca Evans AM
Gareth Bennett AM Nick Ramsay AM
Mandy Jones AM Llyr Gruffydd AM
Janet Finch-Saunders AM Leanne Wood AM
Caroline Jones AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Neil McEvoy AM
Mike Hedges AM
Dawn Bowden AM
Jane Hutt AM
John Griffiths AM
Mick Antoniw AM
Helen Mary Jones AM
Eluned Morgan AM
David Rees AM
Dai Lloyd AM
Suzy Davies AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Russell George AM
Hannah Blythyn AM
Jayne Bryant AM
Rhun ap Iorwerth AM
David Melding AM
Siân Gwenllian AM
Jack Sargeant AM
Adam Price AM
Angela Burns AM
Jeremy Miles AM
Delyth Jewell AM
Lynne Neagle AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Ken Skates AM
Julie James AM
Vaughan Gething AM
Paul Davies AM
Kirsty Williams AM
Mark Drakeford AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Huw Irranca-Davies AM

Gwelliant 115

Amendment 115

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar AM Mike Hedges AM
Neil Hamilton AM Rebecca Evans AM
Janet Finch-Saunders AM Mark Drakeford AM
Mark Isherwood AM Joyce Watson AM
Mandy Jones AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Ken Skates AM
Caroline Jones AM Jane Hutt AM
Gareth Bennett AM David Rees AM
David J Rowlands AM Lee Waters AM
Andrew RT Davies AM Huw Irranca-Davies AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Suzy Davies AM
David Melding AM
Hannah Blythyn AM
John Griffiths AM
Nick Ramsay AM
Paul Davies AM
Delyth Jewell AM
Dawn Bowden AM
Lynne Neagle AM
Russell George AM
Siân Gwenllian AM
Jack Sargeant AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Carwyn Jones AM
Kirsty Williams AM
Jeremy Miles AM
Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Alun Davies AM
Jayne Bryant AM
Mick Antoniw AM
Leanne Wood AM
Neil McEvoy AM
Dai Lloyd AM
Llyr Gruffydd AM
Rhun ap Iorwerth AM
Julie James AM
Helen Mary Jones AM
Eluned Morgan AM
Julie Morgan AM
Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Adam Price AM

Gwelliant 116

Amendment 116

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Paul Davies AM
Darren Millar AM Neil McEvoy AM
Neil Hamilton AM Hefin David AM
Mark Isherwood AM Jack Sargeant AM
David J Rowlands AM Angela Burns AM
Janet Finch-Saunders AM Jayne Bryant AM
Gareth Bennett AM Carwyn Jones AM
Andrew RT Davies AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Nick Ramsay AM
Caroline Jones AM Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM
Rebecca Evans AM
Huw Irranca-Davies AM
David Rees AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Vikki Howells AM
Mark Drakeford AM
Adam Price AM
Delyth Jewell AM
Alun Davies AM
Joyce Watson AM
Jeremy Miles AM
Dawn Bowden AM
Ken Skates AM
Hannah Blythyn AM
Lee Waters AM
Suzy Davies AM
Kirsty Williams AM
David Melding AM
Dafydd Elis-Thomas AM
John Griffiths AM
Leanne Wood AM
Mick Antoniw AM
Eluned Morgan AM
Julie James AM
Siân Gwenllian AM
Mike Hedges AM
Helen Mary Jones AM
Julie Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Lynne Neagle AM
Russell George AM
Dai Lloyd AM

Gwelliant 117

Amendment 117

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AM Julie Morgan AM
Caroline Jones AM Suzy Davies AM
David J Rowlands AM Jayne Bryant AM
Neil Hamilton AM Kirsty Williams AM
Darren Millar AM David Melding AM
Gareth Bennett AM Llyr Gruffydd AM
Andrew RT Davies AM Alun Davies AM
Mandy Jones AM Paul Davies AM
Mark Isherwood AM Lee Waters AM
Mark Reckless AM Leanne Wood AM
Lesley Griffiths AM
Helen Mary Jones AM
Delyth Jewell AM
Dai Lloyd AM
Mark Drakeford AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
Siân Gwenllian AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Ken Skates AM
Rhun ap Iorwerth AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Nick Ramsay AM
Jack Sargeant AM
Lynne Neagle AM
Carwyn Jones AM
Hefin David AM
Julie James AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Rebecca Evans AM
Angela Burns AM
Hannah Blythyn AM
Eluned Morgan AM
Russell George AM
Mick Antoniw AM
Jeremy Miles AM
Vikki Howells AM
Jenny Rathbone AM
Neil McEvoy AM
Vaughan Gething AM

Gwelliant 118

Amendment 118

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AM Rebecca Evans AM
Janet Finch-Saunders AM Lesley Griffiths AM
Caroline Jones AM Eluned Morgan AM
David J Rowlands AM Dawn Bowden AM
Darren Millar AM Hannah Blythyn AM
Neil Hamilton AM Jeremy Miles AM
Andrew RT Davies AM Siân Gwenllian AM
Mandy Jones AM Alun Davies AM
Gareth Bennett AM Ken Skates AM
Mark Isherwood AM Helen Mary Jones AM
Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM
Mick Antoniw AM
Neil McEvoy AM
Huw Irranca-Davies AM
Jane Hutt AM
Russell George AM
Lee Waters AM
Adam Price AM
Julie Morgan AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Carwyn Jones AM
David Melding AM
John Griffiths AM
Delyth Jewell AM
Mark Drakeford AM
Dai Lloyd AM
Lynne Neagle AM
Jack Sargeant AM
Kirsty Williams AM
Vikki Howells AM
Angela Burns AM
Julie James AM
David Rees AM
Jenny Rathbone AM
Jayne Bryant AM
Rhun ap Iorwerth AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Paul Davies AM
Suzy Davies AM
Joyce Watson AM
Leanne Wood AM
Hefin David AM
Nick Ramsay AM
Mike Hedges AM

Gwelliant 119

Amendment 119

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Isherwood AM Adam Price AM
Gareth Bennett AM Angela Burns AM
Mark Reckless AM David Melding AM
Mandy Jones AM Llyr Gruffydd AM
Darren Millar AM John Griffiths AM
David J Rowlands AM Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM Hannah Blythyn AM
Andrew RT Davies AM Ken Skates AM
Caroline Jones AM Siân Gwenllian AM
Janet Finch-Saunders AM Rebecca Evans AM
Neil McEvoy AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Jane Hutt AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Dawn Bowden AM
Russell George AM
Mark Drakeford AM
Vikki Howells AM
Paul Davies AM
David Rees AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
Eluned Morgan AM
Rhun ap Iorwerth AM
Leanne Wood AM
Julie Morgan AM
Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM
Kirsty Williams AM
Carwyn Jones AM
Jenny Rathbone AM
Julie James AM
Vaughan Gething AM
Mick Antoniw AM
Delyth Jewell AM
Jack Sargeant AM
Alun Davies AM
Helen Mary Jones AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Suzy Davies AM
Lesley Griffiths AM
Dai Lloyd AM
Lee Waters AM

Gwelliant 120

Amendment 120

O blaid / For: 11 Yn erbyn / Against: 44 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Mick Antoniw AM
Neil Hamilton AM Ken Skates AM
Darren Millar AM Joyce Watson AM
David J Rowlands AM Suzy Davies AM
Mandy Jones AM John Griffiths AM
Caroline Jones AM Julie Morgan AM
Mark Reckless AM David Rees AM
Lee Waters AM Hefin David AM
Janet Finch-Saunders AM Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Isherwood AM Mike Hedges AM
Andrew RT Davies AM Rhun ap Iorwerth AM
Carwyn Jones AM
Leanne Wood AM
Huw Irranca-Davies AM
Mark Drakeford AM
Julie James AM
Jane Hutt AM
Jack Sargeant AM
Kirsty Williams AM
Russell George AM
Eluned Morgan AM
Jeremy Miles AM
Lynne Neagle AM
Jenny Rathbone AM
Dawn Bowden AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Vikki Howells AM
Helen Mary Jones AM
Hannah Blythyn AM
Paul Davies AM
Adam Price AM
Delyth Jewell AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM
Neil McEvoy AM
Angela Burns AM
David Melding AM
Nick Ramsay AM
Rebecca Evans AM
Alun Davies AM
Lesley Griffiths AM
Dai Lloyd AM
Jayne Bryant AM

Gwelliant 121

Amendment 121

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Eluned Morgan AM
Andrew RT Davies AM Julie James AM
Mark Reckless AM John Griffiths AM
Neil Hamilton AM Ken Skates AM
Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Caroline Jones AM Dafydd Elis-Thomas AM
Janet Finch-Saunders AM Leanne Wood AM
Gareth Bennett AM Siân Gwenllian AM
Mark Isherwood AM Russell George AM
David J Rowlands AM Huw Irranca-Davies AM
Mick Antoniw AM
Carwyn Jones AM
Jenny Rathbone AM
Jack Sargeant AM
Helen Mary Jones AM
Jane Hutt AM
Suzy Davies AM
Delyth Jewell AM
Rhun ap Iorwerth AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Vikki Howells AM
Llyr Gruffydd AM
Paul Davies AM
Vaughan Gething AM
Dai Lloyd AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lesley Griffiths AM
Adam Price AM
Angela Burns AM
Dawn Bowden AM
Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Hefin David AM
Lee Waters AM
Neil McEvoy AM
Mark Drakeford AM
Rebecca Evans AM
David Melding AM
Alun Davies AM
Nick Ramsay AM
Julie Morgan AM
Mike Hedges AM
Jayne Bryant AM

Gwelliant 122

Amendment 122

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AM David Rees AM
Gareth Bennett AM Kirsty Williams AM
Neil Hamilton AM Lesley Griffiths AM
Andrew RT Davies AM Alun Davies AM
Mandy Jones AM Julie James AM
David J Rowlands AM Siân Gwenllian AM
Caroline Jones AM Julie Morgan AM
Darren Millar AM Eluned Morgan AM
Mark Isherwood AM Delyth Jewell AM
Janet Finch-Saunders AM Hefin David AM
Jeremy Miles AM
Llyr Gruffydd AM
Dawn Bowden AM
Mark Drakeford AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mick Antoniw AM
Jenny Rathbone AM
Neil McEvoy AM
Carwyn Jones AM
Vikki Howells AM
Vaughan Gething AM
Rhun ap Iorwerth AM
Adam Price AM
Angela Burns AM
Joyce Watson AM
Huw Irranca-Davies AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
John Griffiths AM
Paul Davies AM
Mike Hedges AM
Russell George AM
Jack Sargeant AM
Suzy Davies AM
David Melding AM
Leanne Wood AM
Dai Lloyd AM
Nick Ramsay AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Lee Waters AM
Jane Hutt AM
Helen Mary Jones AM
Jayne Bryant AM
Ken Skates AM
Rebecca Evans AM

Gwelliant 129

Amendment 129

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 8
Hefin David AM Neil McEvoy AM Helen Mary Jones AM
Paul Davies AM Gareth Bennett AM Adam Price AM
Jeremy Miles AM Llyr Gruffydd AM
Eluned Morgan AM Rhun ap Iorwerth AM
Janet Finch-Saunders AM Leanne Wood AM
Julie James AM Siân Gwenllian AM
Dawn Bowden AM Delyth Jewell AM
Mark Drakeford AM Dai Lloyd AM
Mick Antoniw AM
David J Rowlands AM
Angela Burns AM
Rebecca Evans AM
Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Darren Millar AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Kirsty Williams AM
Vaughan Gething AM
Hannah Blythyn AM
Ken Skates AM
Neil Hamilton AM
Mark Isherwood AM
John Griffiths AM
David Rees AM
Russell George AM
Nick Ramsay AM
David Melding AM
Andrew RT Davies AM
Jenny Rathbone AM
Vikki Howells AM
Carwyn Jones AM
Jayne Bryant AM
Julie Morgan AM
Mandy Jones AM
Lynne Neagle AM
Suzy Davies AM
Mark Reckless AM
Jane Hutt AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
Joyce Watson AM
Lesley Griffiths AM
Jack Sargeant AM
Alun Davies AM
Lee Waters AM

Gwelliant 66

Amendment 66

O blaid / For: 39 Yn erbyn / Against: 16 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AM David J Rowlands AM
Alun Davies AM Nick Ramsay AM
Lee Waters AM Mandy Jones AM
Dawn Bowden AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jeremy Miles AM Mark Isherwood AM
Siân Gwenllian AM Andrew RT Davies AM
Kirsty Williams AM Janet Finch-Saunders AM
Helen Mary Jones AM Mark Reckless AM
Delyth Jewell AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Angela Burns AM
David Rees AM Darren Millar AM
Mark Drakeford AM Neil McEvoy AM
Llyr Gruffydd AM Paul Davies AM
Vikki Howells AM Russell George AM
John Griffiths AM David Melding AM
Jenny Rathbone AM Caroline Jones AM
Jayne Bryant AM
Carwyn Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mike Hedges AM
Gareth Bennett AM
Huw Irranca-Davies AM
Neil Hamilton AM
Julie James AM
Leanne Wood AM
Jane Hutt AM
Julie Morgan AM
Mick Antoniw AM
Jack Sargeant AM
Dai Lloyd AM
Adam Price AM
Vaughan Gething AM
Joyce Watson AM
Rhun ap Iorwerth AM
Lesley Griffiths AM
Ken Skates AM
Rebecca Evans AM
Hefin David AM
Lynne Neagle AM

Gwelliant 67

Amendment 67

O blaid / For: 39 Yn erbyn / Against: 16 Ymatal / Abstain: 0
Kirsty Williams AM Mark Reckless AM
Dai Lloyd AM Nick Ramsay AM
Helen Mary Jones AM Angela Burns AM
David Rees AM Caroline Jones AM
Vaughan Gething AM Mandy Jones AM
Dawn Bowden AM Darren Millar AM
Mick Antoniw AM Russell George AM
Jayne Bryant AM David Melding AM
Julie Morgan AM Suzy Davies AM
Adam Price AM Andrew RT Davies AM
Jenny Rathbone AM Janet Finch-Saunders AM
Gareth Bennett AM Mark Isherwood AM
Alun Davies AM David J Rowlands AM
Vikki Howells AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lee Waters AM Neil McEvoy AM
Lesley Griffiths AM Paul Davies AM
Hannah Blythyn AM
Siân Gwenllian AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM
Rebecca Evans AM
Jeremy Miles AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Joyce Watson AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Ken Skates AM
Delyth Jewell AM
Hefin David AM
Mark Drakeford AM
Neil Hamilton AM
Julie James AM
Mike Hedges AM
Leanne Wood AM
Lynne Neagle AM
Eluned Morgan AM

Gwelliant 68

Amendment 68

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Vaughan Gething AM David Melding AM
Carwyn Jones AM Caroline Jones AM
Hannah Blythyn AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Joyce Watson AM Russell George AM
Dafydd Elis-Thomas AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Darren Millar AM
Siân Gwenllian AM Janet Finch-Saunders AM
Huw Irranca-Davies AM Mark Reckless AM
Vikki Howells AM Paul Davies AM
Jeremy Miles AM Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM Nick Ramsay AM
Dawn Bowden AM Andrew RT Davies AM
Alun Davies AM Mandy Jones AM
Mark Drakeford AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM
Ken Skates AM
David Rees AM
Jenny Rathbone AM
Gareth Bennett AM
Julie James AM
Rhun ap Iorwerth AM
Delyth Jewell AM
Jayne Bryant AM
Neil Hamilton AM
Jane Hutt AM
Rebecca Evans AM
Dai Lloyd AM
Jack Sargeant AM
Julie Morgan AM
Helen Mary Jones AM
Mike Hedges AM
Neil McEvoy AM
Leanne Wood AM
Lynne Neagle AM
Llyr Gruffydd AM
Mick Antoniw AM
Hefin David AM
Adam Price AM
Kirsty Williams AM
Lee Waters AM

Gwelliant 69

Amendment 69

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
Siân Gwenllian AM Nick Ramsay AM
Vaughan Gething AM Angela Burns AM
Leanne Wood AM Janet Finch-Saunders AM
Carwyn Jones AM Suzy Davies AM
Vikki Howells AM Russell George AM
Mike Hedges AM Andrew RT Davies AM
Lynne Neagle AM David Melding AM
Julie James AM Mark Isherwood AM
Llyr Gruffydd AM Paul Davies AM
Mick Antoniw AM Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM David J Rowlands AM
Julie Morgan AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Rhun ap Iorwerth AM Mark Reckless AM
Kirsty Williams AM Mandy Jones AM
Eluned Morgan AM Darren Millar AM
Mark Drakeford AM
Jeremy Miles AM
John Griffiths AM
Rebecca Evans AM
Neil McEvoy AM
Adam Price AM
Alun Davies AM
Neil Hamilton AM
Hannah Blythyn AM
Dai Lloyd AM
Gareth Bennett AM
Hefin David AM
Jack Sargeant AM
Lesley Griffiths AM
Dawn Bowden AM
Helen Mary Jones AM
Jane Hutt AM
Lee Waters AM
Jayne Bryant AM
Jenny Rathbone AM
Joyce Watson AM
Delyth Jewell AM
Ken Skates AM
Dafydd Elis-Thomas AM
David Rees AM

Gwelliant 70

Amendment 70

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
David Rees AM Suzy Davies AM
Gareth Bennett AM Mark Reckless AM
Helen Mary Jones AM Darren Millar AM
Dawn Bowden AM Mandy Jones AM
Mark Drakeford AM David J Rowlands AM
Joyce Watson AM Andrew RT Davies AM
Julie James AM Paul Davies AM
Lee Waters AM Janet Finch-Saunders AM
Rebecca Evans AM David Melding AM
Dai Lloyd AM Russell George AM
Ken Skates AM Mark Isherwood AM
Hannah Blythyn AM Angela Burns AM
Neil McEvoy AM Caroline Jones AM
Mick Antoniw AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Carwyn Jones AM Nick Ramsay AM
Jack Sargeant AM
John Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Jayne Bryant AM
Lynne Neagle AM
Leanne Wood AM
Siân Gwenllian AM
Delyth Jewell AM
Kirsty Williams AM
Mike Hedges AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM
Julie Morgan AM
Alun Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Neil Hamilton AM
Lesley Griffiths AM
Hefin David AM
Eluned Morgan AM
Huw Irranca-Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Jenny Rathbone AM
Adam Price AM
Vaughan Gething AM
Vikki Howells AM

Gwelliant 71

Amendment 71

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
Helen Mary Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Julie James AM Darren Millar AM
Jenny Rathbone AM Andrew RT Davies AM
Lee Waters AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM Caroline Jones AM
Mick Antoniw AM Mandy Jones AM
Neil Hamilton AM Angela Burns AM
Joyce Watson AM David Melding AM
Hefin David AM Nick Ramsay AM
Huw Irranca-Davies AM Mark Reckless AM
Dafydd Elis-Thomas AM David J Rowlands AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Vikki Howells AM Paul Davies AM
Jayne Bryant AM Janet Finch-Saunders AM
Dai Lloyd AM Russell George AM
Gareth Bennett AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jeremy Miles AM
Carwyn Jones AM
Dawn Bowden AM
Rebecca Evans AM
Neil McEvoy AM
Delyth Jewell AM
Siân Gwenllian AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM
Julie Morgan AM
Mark Drakeford AM
Alun Davies AM
Lesley Griffiths AM
Hannah Blythyn AM
David Rees AM
Jack Sargeant AM
Eluned Morgan AM
Lynne Neagle AM
Mike Hedges AM
Ken Skates AM

Gwelliant 72

Amendment 72

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 11 Ymatal / Abstain: 4
Mike Hedges AM Paul Davies AM Mark Reckless AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM Mandy Jones AM
Delyth Jewell AM Suzy Davies AM Caroline Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM Andrew RT Davies AM David J Rowlands AM
Lynne Neagle AM Janet Finch-Saunders AM
Llyr Gruffydd AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Kirsty Williams AM Nick Ramsay AM
Vikki Howells AM Russell George AM
Rhun ap Iorwerth AM Mark Isherwood AM
Lesley Griffiths AM Darren Millar AM
Julie James AM David Melding AM
Hannah Blythyn AM
Leanne Wood AM
Siân Gwenllian AM
Mark Drakeford AM
Jayne Bryant AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Mick Antoniw AM
Gareth Bennett AM
Alun Davies AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Carwyn Jones AM
Neil Hamilton AM
Ken Skates AM
Jack Sargeant AM
Dai Lloyd AM
Adam Price AM
Dawn Bowden AM
Huw Irranca-Davies AM
Jenny Rathbone AM
Jeremy Miles AM
Lee Waters AM
Neil McEvoy AM
Vaughan Gething AM
Rebecca Evans AM
John Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Helen Mary Jones AM

Gwelliant 87

Amendment 87

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 11 Ymatal / Abstain: 0
John Griffiths AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Siân Gwenllian AM Darren Millar AM
Hannah Blythyn AM David Melding AM
Leanne Wood AM Janet Finch-Saunders AM
Carwyn Jones AM Russell George AM
Mick Antoniw AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Andrew RT Davies AM
Mark Drakeford AM Mark Isherwood AM
Jeremy Miles AM Angela Burns AM
Neil Hamilton AM Nick Ramsay AM
Rebecca Evans AM
Neil McEvoy AM
David Rees AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Rhun ap Iorwerth AM
Dawn Bowden AM
Ken Skates AM
Mike Hedges AM
Mark Reckless AM
Dai Lloyd AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Llyr Gruffydd AM
Jack Sargeant AM
Vikki Howells AM
Alun Davies AM
Joyce Watson AM
Vaughan Gething AM
Julie Morgan AM
David J Rowlands AM
Delyth Jewell AM
Helen Mary Jones AM
Jane Hutt AM
Julie James AM
Kirsty Williams AM
Mandy Jones AM
Jenny Rathbone AM
Huw Irranca-Davies AM
Lesley Griffiths AM
Adam Price AM
Gareth Bennett AM
Caroline Jones AM
Jayne Bryant AM

Gwelliant 157

Amendment 157

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Vaughan Gething AM Neil Hamilton AM
Alun Davies AM Janet Finch-Saunders AM
David J Rowlands AM Andrew RT Davies AM
Caroline Jones AM Gareth Bennett AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM
Siân Gwenllian AM Jenny Rathbone AM
Helen Mary Jones AM Nick Ramsay AM
Ken Skates AM Mark Isherwood AM
Lynne Neagle AM Russell George AM
Neil McEvoy AM Suzy Davies AM
Llyr Gruffydd AM David Melding AM
Hannah Blythyn AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mick Antoniw AM Paul Davies AM
Delyth Jewell AM Darren Millar AM
David Rees AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Joyce Watson AM
Rhun ap Iorwerth AM
Julie James AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Dai Lloyd AM
Kirsty Williams AM
Mandy Jones AM
Lee Waters AM
Vikki Howells AM
Mark Drakeford AM
Hefin David AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Leanne Wood AM
Mike Hedges AM
Rebecca Evans AM
Jack Sargeant AM
Mark Reckless AM
John Griffiths AM
Carwyn Jones AM
Dawn Bowden AM
Jeremy Miles AM

Gwelliant 158

Amendment 158

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells AM Russell George AM
Julie James AM Andrew RT Davies AM
Delyth Jewell AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mark Reckless AM Jenny Rathbone AM
Mark Drakeford AM Gareth Bennett AM
Hannah Blythyn AM David Melding AM
John Griffiths AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Janet Finch-Saunders AM
Vaughan Gething AM Nick Ramsay AM
Rebecca Evans AM Angela Burns AM
Huw Irranca-Davies AM Neil Hamilton AM
Julie Morgan AM Darren Millar AM
Caroline Jones AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Dai Lloyd AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
Adam Price AM
Helen Mary Jones AM
Llyr Gruffydd AM
Jane Hutt AM
Dawn Bowden AM
Jayne Bryant AM
Jeremy Miles AM
Joyce Watson AM
Lee Waters AM
Neil McEvoy AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mick Antoniw AM
Hefin David AM
Carwyn Jones AM
Lesley Griffiths AM
Jack Sargeant AM
Mandy Jones AM
Siân Gwenllian AM
Mike Hedges AM
David J Rowlands AM
David Rees AM
Ken Skates AM

Gwelliant 159

Amendment 159

O blaid / For: 42 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Helen Mary Jones AM Andrew RT Davies AM
Siân Gwenllian AM Janet Finch-Saunders AM
Mick Antoniw AM Darren Millar AM
Jenny Rathbone AM Paul Davies AM
Jack Sargeant AM Nick Ramsay AM
Mark Reckless AM Russell George AM
Leanne Wood AM Suzy Davies AM
Lynne Neagle AM David Melding AM
Caroline Jones AM Mark Isherwood AM
Joyce Watson AM Neil Hamilton AM
Rhun ap Iorwerth AM Angela Burns AM
Julie James AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
David J Rowlands AM Gareth Bennett AM
Mike Hedges AM
Adam Price AM
Jayne Bryant AM
Dawn Bowden AM
John Griffiths AM
Mandy Jones AM
Hannah Blythyn AM
Carwyn Jones AM
Vikki Howells AM
Kirsty Williams AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Drakeford AM
Julie Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Hefin David AM
Vaughan Gething AM
Llyr Gruffydd AM
Eluned Morgan AM
David Rees AM
Dai Lloyd AM
Neil McEvoy AM
Alun Davies AM
Lee Waters AM
Rebecca Evans AM
Delyth Jewell AM
Jane Hutt AM

Gwelliant 97

Amendment 97

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
Eluned Morgan AM Nick Ramsay AM
Ken Skates AM Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM David Melding AM
Hefin David AM Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM Andrew RT Davies AM
Julie James AM Darren Millar AM
Alun Davies AM Mandy Jones AM
Jayne Bryant AM Suzy Davies AM
John Griffiths AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Joyce Watson AM Janet Finch-Saunders AM
Jeremy Miles AM Mark Isherwood AM
Adam Price AM Paul Davies AM
Vikki Howells AM Mark Reckless AM
Rebecca Evans AM David J Rowlands AM
Neil McEvoy AM Russell George AM
Carwyn Jones AM
Vaughan Gething AM
Kirsty Williams AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jack Sargeant AM
Mike Hedges AM
Julie Morgan AM
Dawn Bowden AM
Delyth Jewell AM
Hannah Blythyn AM
David Rees AM
Helen Mary Jones AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Gareth Bennett AM
Dai Lloyd AM
Jenny Rathbone AM
Lee Waters AM
Jane Hutt AM
Neil Hamilton AM
Mick Antoniw AM
Mark Drakeford AM
Leanne Wood AM
Lynne Neagle AM
Lesley Griffiths AM

Gwelliant 83

Amendment 83

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
Mark Drakeford AM Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM Mandy Jones AM
Joyce Watson AM Mark Isherwood AM
Lee Waters AM Mark Reckless AM
Llyr Gruffydd AM Suzy Davies AM
Hefin David AM Darren Millar AM
Ken Skates AM Paul Davies AM
Julie Morgan AM David Melding AM
Mick Antoniw AM Russell George AM
Jane Hutt AM David J Rowlands AM
Vikki Howells AM Caroline Jones AM
Carwyn Jones AM Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Delyth Jewell AM Andrew RT Davies AM
Lesley Griffiths AM Janet Finch-Saunders AM
David Rees AM
Helen Mary Jones AM
Lynne Neagle AM
Rhun ap Iorwerth AM
Rebecca Evans AM
Mike Hedges AM
Neil Hamilton AM
Vaughan Gething AM
Julie James AM
Alun Davies AM
Leanne Wood AM
Adam Price AM
Dawn Bowden AM
Huw Irranca-Davies AM
Eluned Morgan AM
Jayne Bryant AM
Gareth Bennett AM
Siân Gwenllian AM
Hannah Blythyn AM
Dai Lloyd AM
Jenny Rathbone AM
Neil McEvoy AM
Jack Sargeant AM
John Griffiths AM
Kirsty Williams AM

Gwelliant 84

Amendment 84

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
Ken Skates AM Mark Isherwood AM
Dai Lloyd AM Nick Ramsay AM
Lee Waters AM Darren Millar AM
Huw Irranca-Davies AM David Melding AM
Rebecca Evans AM Andrew RT Davies AM
Jenny Rathbone AM David J Rowlands AM
John Griffiths AM Suzy Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM Russell George AM
Leanne Wood AM Paul Davies AM
Alun Davies AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Helen Mary Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Jane Hutt AM Angela Burns AM
Vaughan Gething AM Mark Reckless AM
Siân Gwenllian AM Mandy Jones AM
Joyce Watson AM Caroline Jones AM
Delyth Jewell AM
Hannah Blythyn AM
Gareth Bennett AM
Llyr Gruffydd AM
Mike Hedges AM
Mick Antoniw AM
Dawn Bowden AM
Adam Price AM
Jack Sargeant AM
Mark Drakeford AM
Vikki Howells AM
Carwyn Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Eluned Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Hefin David AM
Jeremy Miles AM
Lynne Neagle AM
Julie James AM
Neil McEvoy AM
Julie Morgan AM
Jayne Bryant AM
David Rees AM
Neil Hamilton AM
Kirsty Williams AM

Gwelliant 130

Amendment 130

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Lesley Griffiths AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Delyth Jewell AM Mark Isherwood AM
Julie Morgan AM Paul Davies AM
Mick Antoniw AM Andrew RT Davies AM
Lee Waters AM Angela Burns AM
Dai Lloyd AM Janet Finch-Saunders AM
Llyr Gruffydd AM Nick Ramsay AM
Hannah Blythyn AM Jenny Rathbone AM
Vikki Howells AM Russell George AM
Hefin David AM Suzy Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM David Melding AM
Mandy Jones AM Neil Hamilton AM
Kirsty Williams AM Darren Millar AM
Jayne Bryant AM Gareth Bennett AM
Joyce Watson AM
Huw Irranca-Davies AM
Jane Hutt AM
Lynne Neagle AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mike Hedges AM
Siân Gwenllian AM
Julie James AM
Mark Drakeford AM
Vaughan Gething AM
Ken Skates AM
Dawn Bowden AM
David J Rowlands AM
Rebecca Evans AM
Eluned Morgan AM
John Griffiths AM
David Rees AM
Alun Davies AM
Jeremy Miles AM
Caroline Jones AM
Neil McEvoy AM
Jack Sargeant AM
Adam Price AM
Mark Reckless AM
Helen Mary Jones AM
Carwyn Jones AM

Gwelliant 131

Amendment 131

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Caroline Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Mike Hedges AM Russell George AM
John Griffiths AM Angela Burns AM
Jane Hutt AM Paul Davies AM
Dawn Bowden AM Gareth Bennett AM
Siân Gwenllian AM David Melding AM
David J Rowlands AM Darren Millar AM
Helen Mary Jones AM Andrew RT Davies AM
Rebecca Evans AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Hannah Blythyn AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Nick Ramsay AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mark Reckless AM
Mick Antoniw AM
Vaughan Gething AM
Julie James AM
Alun Davies AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Leanne Wood AM
Jayne Bryant AM
Hefin David AM
Lynne Neagle AM
Carwyn Jones AM
Adam Price AM
Joyce Watson AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vikki Howells AM
Mandy Jones AM
Lee Waters AM
Jenny Rathbone AM
Dai Lloyd AM
Julie Morgan AM
David Rees AM
Delyth Jewell AM
Jack Sargeant AM
Lesley Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Mark Drakeford AM
Llyr Gruffydd AM

Gwelliant 25

Amendment 25

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
David Melding AM Lesley Griffiths AM
Mark Reckless AM Dai Lloyd AM
Angela Burns AM Mark Drakeford AM
Neil McEvoy AM Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Isherwood AM Kirsty Williams AM
Russell George AM Helen Mary Jones AM
Caroline Jones AM Leanne Wood AM
Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Nick Ramsay AM Rhun ap Iorwerth AM
Andrew RT Davies AM Adam Price AM
Gareth Bennett AM Mandy Jones AM
Suzy Davies AM David J Rowlands AM
Janet Finch-Saunders AM Jayne Bryant AM
Paul Davies AM Lee Waters AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Julie James AM
Carwyn Jones AM
Llyr Gruffydd AM
Alun Davies AM
Delyth Jewell AM
Huw Irranca-Davies AM
Vaughan Gething AM
Ken Skates AM
Jane Hutt AM
Mick Antoniw AM
Hefin David AM
Dawn Bowden AM
Vikki Howells AM
Jack Sargeant AM
Joyce Watson AM
Julie Morgan AM
Jenny Rathbone AM
Rebecca Evans AM
David Rees AM
Hannah Blythyn AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM
John Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Mike Hedges AM

Gwelliant 90

Amendment 90

O blaid / For: 42 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
David Rees AM Russell George AM
Delyth Jewell AM Janet Finch-Saunders AM
Lesley Griffiths AM Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM David Melding AM
Gareth Bennett AM Andrew RT Davies AM
Julie Morgan AM Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM Nick Ramsay AM
Leanne Wood AM Neil McEvoy AM
Mike Hedges AM Angela Burns AM
Mark Reckless AM Darren Millar AM
Mark Drakeford AM
Mick Antoniw AM
Julie James AM
Helen Mary Jones AM
Alun Davies AM
Adam Price AM
Rhun ap Iorwerth AM
Siân Gwenllian AM
Vaughan Gething AM
Mandy Jones AM
Dawn Bowden AM
Caroline Jones AM
Jeremy Miles AM
Vikki Howells AM
Kirsty Williams AM
Hefin David AM
David J Rowlands AM
Eluned Morgan AM
Jayne Bryant AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Joyce Watson AM
Carwyn Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Dai Lloyd AM
Jack Sargeant AM
Ken Skates AM
John Griffiths AM
Lee Waters AM
Rebecca Evans AM
Jenny Rathbone AM

Gwelliant 132

Amendment 132

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Huw Irranca-Davies AM Suzy Davies AM
Ken Skates AM Paul Davies AM
Mick Antoniw AM Jenny Rathbone AM
Vaughan Gething AM Darren Millar AM
John Griffiths AM Mark Isherwood AM
Mark Reckless AM Gareth Bennett AM
Hefin David AM Russell George AM
David J Rowlands AM Nick Ramsay AM
Caroline Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Rebecca Evans AM Andrew RT Davies AM
Jeremy Miles AM David Melding AM
Eluned Morgan AM Angela Burns AM
Dawn Bowden AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Hannah Blythyn AM
Mark Drakeford AM
Helen Mary Jones AM
Carwyn Jones AM
Vikki Howells AM
Lee Waters AM
Llyr Gruffydd AM
Siân Gwenllian AM
Kirsty Williams AM
Julie Morgan AM
Rhun ap Iorwerth AM
Adam Price AM
Mandy Jones AM
Julie James AM
Jayne Bryant AM
Alun Davies AM
Jack Sargeant AM
Lesley Griffiths AM
Neil McEvoy AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Delyth Jewell AM
Dai Lloyd AM
Lynne Neagle AM
Leanne Wood AM

Gwelliant 73

Amendment 73

O blaid / For: 50 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Jayne Bryant AM David J Rowlands AM
Carwyn Jones AM Caroline Jones AM
David Melding AM Mark Reckless AM
Neil McEvoy AM Mandy Jones AM
Helen Mary Jones AM
Adam Price AM
Siân Gwenllian AM
David Rees AM
Julie Morgan AM
Joyce Watson AM
Llyr Gruffydd AM
Rebecca Evans AM
Gareth Bennett AM
Mark Isherwood AM
John Griffiths AM
Mark Drakeford AM
Kirsty Williams AM
Huw Irranca-Davies AM
Eluned Morgan AM
Lee Waters AM
Delyth Jewell AM
Vaughan Gething AM
Dai Lloyd AM
Dawn Bowden AM
Lynne Neagle AM
Angela Burns AM
Vikki Howells AM
Paul Davies AM
Mike Hedges AM
Hefin David AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Jane Hutt AM
Suzy Davies AM
Leanne Wood AM
Hannah Blythyn AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mick Antoniw AM
Alun Davies AM
Darren Millar AM
Julie James AM
Janet Finch-Saunders AM
Jack Sargeant AM
Lesley Griffiths AM
Russell George AM
Rhun ap Iorwerth AM
Andrew RT Davies AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Jenny Rathbone AM
Nick Ramsay AM

Gwelliant 133

Amendment 133

O blaid / For: 42 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AM David Melding AM
Lesley Griffiths AM Nick Ramsay AM
Julie Morgan AM Darren Millar AM
Huw Irranca-Davies AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Dai Lloyd AM Suzy Davies AM
Jane Hutt AM Janet Finch-Saunders AM
Lee Waters AM Gareth Bennett AM
Mark Drakeford AM Andrew RT Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM Angela Burns AM
Jeremy Miles AM Paul Davies AM
Jack Sargeant AM Russell George AM
Alun Davies AM Mark Isherwood AM
Mike Hedges AM
Kirsty Williams AM
Mandy Jones AM
Mark Reckless AM
Caroline Jones AM
Vikki Howells AM
Leanne Wood AM
Julie James AM
Adam Price AM
Hefin David AM
Jayne Bryant AM
Lynne Neagle AM
Neil McEvoy AM
Vaughan Gething AM
Rhun ap Iorwerth AM
Carwyn Jones AM
David J Rowlands AM
Helen Mary Jones AM
Jenny Rathbone AM
Ken Skates AM
Delyth Jewell AM
Joyce Watson AM
David Rees AM
Mick Antoniw AM
Dawn Bowden AM
Siân Gwenllian AM
Rebecca Evans AM
Hannah Blythyn AM
John Griffiths AM
Eluned Morgan AM

Gwelliant 134

Amendment 134

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Ken Skates AM Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM Nick Ramsay AM
Lee Waters AM Paul Davies AM
Joyce Watson AM Gareth Bennett AM
Helen Mary Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jack Sargeant AM Mark Isherwood AM
Lynne Neagle AM Angela Burns AM
Mandy Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Delyth Jewell AM Suzy Davies AM
Leanne Wood AM David Melding AM
David Rees AM Darren Millar AM
Mick Antoniw AM Andrew RT Davies AM
David J Rowlands AM Russell George AM
Kirsty Williams AM
Neil McEvoy AM
Mike Hedges AM
Julie James AM
Jeremy Miles AM
Vaughan Gething AM
Rebecca Evans AM
Caroline Jones AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
Hannah Blythyn AM
John Griffiths AM
Dawn Bowden AM
Hefin David AM
Adam Price AM
Llyr Gruffydd AM
Siân Gwenllian AM
Huw Irranca-Davies AM
Alun Davies AM
Vikki Howells AM
Carwyn Jones AM
Lesley Griffiths AM
Jayne Bryant AM
Dai Lloyd AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Julie Morgan AM
Mark Drakeford AM
Rhun ap Iorwerth AM

Gwelliant 135

Amendment 135

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Lee Waters AM Jenny Rathbone AM
Leanne Wood AM Nick Ramsay AM
Mark Drakeford AM Darren Millar AM
David J Rowlands AM Janet Finch-Saunders AM
John Griffiths AM David Melding AM
Dai Lloyd AM Angela Burns AM
Julie James AM Andrew RT Davies AM
Lesley Griffiths AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Gareth Bennett AM
Hefin David AM Mark Isherwood AM
Helen Mary Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
David Rees AM Russell George AM
Alun Davies AM Suzy Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Julie Morgan AM
Mike Hedges AM
Siân Gwenllian AM
Vikki Howells AM
Rhun ap Iorwerth AM
Adam Price AM
Huw Irranca-Davies AM
Neil McEvoy AM
Joyce Watson AM
Mark Reckless AM
Caroline Jones AM
Eluned Morgan AM
Mick Antoniw AM
Jane Hutt AM
Hannah Blythyn AM
Rebecca Evans AM
Kirsty Williams AM
Vaughan Gething AM
Jeremy Miles AM
Dawn Bowden AM
Mandy Jones AM
Jayne Bryant AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Delyth Jewell AM
Ken Skates AM

Gwelliant 136

Amendment 136

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies AM Paul Davies AM
Kirsty Williams AM Russell George AM
Hefin David AM Jenny Rathbone AM
Huw Irranca-Davies AM Angela Burns AM
Siân Gwenllian AM Suzy Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM Gareth Bennett AM
Dawn Bowden AM Janet Finch-Saunders AM
Mark Reckless AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM Andrew RT Davies AM
Jayne Bryant AM David Melding AM
Mark Drakeford AM Darren Millar AM
Vaughan Gething AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Leanne Wood AM Nick Ramsay AM
Mandy Jones AM
Rebecca Evans AM
David Rees AM
Caroline Jones AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Dai Lloyd AM
Vikki Howells AM
Lynne Neagle AM
Neil McEvoy AM
David J Rowlands AM
Carwyn Jones AM
Eluned Morgan AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Julie Morgan AM
Julie James AM
Llyr Gruffydd AM
Jeremy Miles AM
Ken Skates AM
Helen Mary Jones AM
Mick Antoniw AM
Jack Sargeant AM
Delyth Jewell AM
Joyce Watson AM
Mike Hedges AM
Rhun ap Iorwerth AM

Gwelliant 31

Amendment 31

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Nick Ramsay AM Dafydd Elis-Thomas AM
Gareth Bennett AM Vaughan Gething AM
Paul Davies AM Ken Skates AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Hannah Blythyn AM
David Melding AM Jane Hutt AM
Darren Millar AM Hefin David AM
Andrew RT Davies AM Lee Waters AM
Suzy Davies AM Mike Hedges AM
Russell George AM Rhun ap Iorwerth AM
Caroline Jones AM Mark Drakeford AM
Mark Reckless AM Julie Morgan AM
Angela Burns AM Mick Antoniw AM
Janet Finch-Saunders AM Dai Lloyd AM
Mark Isherwood AM Rebecca Evans AM
Mandy Jones AM Lynne Neagle AM
Leanne Wood AM
David Rees AM
Eluned Morgan AM
Julie James AM
Huw Irranca-Davies AM
Siân Gwenllian AM
John Griffiths AM
David J Rowlands AM
Lesley Griffiths AM
Jack Sargeant AM
Jenny Rathbone AM
Vikki Howells AM
Helen Mary Jones AM
Joyce Watson AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
Kirsty Williams AM
Jayne Bryant AM
Carwyn Jones AM
Delyth Jewell AM
Adam Price AM
Llyr Gruffydd AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM

Gwelliant 137

Amendment 137

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Mark Drakeford AM Suzy Davies AM
Carwyn Jones AM Darren Millar AM
Hefin David AM Gareth Bennett AM
Adam Price AM Nick Ramsay AM
Lee Waters AM Andrew RT Davies AM
Kirsty Williams AM Mark Isherwood AM
Jayne Bryant AM Angela Burns AM
David Rees AM David Melding AM
Ken Skates AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Dawn Bowden AM Russell George AM
Jack Sargeant AM Paul Davies AM
Jeremy Miles AM Jenny Rathbone AM
Eluned Morgan AM Janet Finch-Saunders AM
Neil McEvoy AM
Dai Lloyd AM
Dafydd Elis-Thomas AM
David J Rowlands AM
Alun Davies AM
Joyce Watson AM
Delyth Jewell AM
Rhun ap Iorwerth AM
Lesley Griffiths AM
Rebecca Evans AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Mark Reckless AM
Mandy Jones AM
Siân Gwenllian AM
Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Leanne Wood AM
John Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Helen Mary Jones AM
Vaughan Gething AM
Lynne Neagle AM
Mike Hedges AM
Julie Morgan AM
Jane Hutt AM
Hannah Blythyn AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 138

Amendment 138

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Dai Lloyd AM David Melding AM
Llyr Gruffydd AM Angela Burns AM
Siân Gwenllian AM Jenny Rathbone AM
Alun Davies AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Hefin David AM Nick Ramsay AM
Huw Irranca-Davies AM Andrew RT Davies AM
Julie Morgan AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM Darren Millar AM
Dawn Bowden AM Janet Finch-Saunders AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Mandy Jones AM Gareth Bennett AM
Lee Waters AM Russell George AM
Jack Sargeant AM Paul Davies AM
Delyth Jewell AM
David J Rowlands AM
Eluned Morgan AM
Mick Antoniw AM
Lesley Griffiths AM
Ken Skates AM
Lynne Neagle AM
Julie James AM
Jeremy Miles AM
Neil McEvoy AM
Adam Price AM
Jane Hutt AM
Carwyn Jones AM
Vikki Howells AM
Mike Hedges AM
Helen Mary Jones AM
Joyce Watson AM
Hannah Blythyn AM
Rhun ap Iorwerth AM
Rebecca Evans AM
Jayne Bryant AM
David Rees AM
Leanne Wood AM
Mark Reckless AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Drakeford AM
Vaughan Gething AM
Caroline Jones AM

Gwelliant 139

Amendment 139

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies AM Gareth Bennett AM
Rhun ap Iorwerth AM Mark Isherwood AM
Huw Irranca-Davies AM Jenny Rathbone AM
Adam Price AM Russell George AM
Hefin David AM Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM Suzy Davies AM
Lesley Griffiths AM Paul Davies AM
Mandy Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Vaughan Gething AM David Melding AM
Caroline Jones AM Darren Millar AM
Vikki Howells AM Angela Burns AM
Llyr Gruffydd AM Janet Finch-Saunders AM
Neil McEvoy AM Andrew RT Davies AM
Joyce Watson AM
Carwyn Jones AM
Helen Mary Jones AM
David J Rowlands AM
Dai Lloyd AM
Julie James AM
Hannah Blythyn AM
Lee Waters AM
Jane Hutt AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Rebecca Evans AM
Kirsty Williams AM
Mark Drakeford AM
Eluned Morgan AM
John Griffiths AM
Lynne Neagle AM
Dawn Bowden AM
Mike Hedges AM
Mark Reckless AM
Julie Morgan AM
Leanne Wood AM
David Rees AM
Delyth Jewell AM
Mick Antoniw AM
Jayne Bryant AM
Ken Skates AM
Siân Gwenllian AM
Jack Sargeant AM

Gwelliant 140

Amendment 140

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Lee Waters AM Paul Davies AM
Joyce Watson AM David Melding AM
Dai Lloyd AM Nick Ramsay AM
Lynne Neagle AM Andrew RT Davies AM
Mike Hedges AM Suzy Davies AM
Mark Drakeford AM Mark Isherwood AM
Julie Morgan AM Darren Millar AM
Lesley Griffiths AM Jenny Rathbone AM
Leanne Wood AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Helen Mary Jones AM Gareth Bennett AM
Rhun ap Iorwerth AM Russell George AM
Dafydd Elis-Thomas AM Janet Finch-Saunders AM
Julie James AM Angela Burns AM
Ken Skates AM
Mick Antoniw AM
Jane Hutt AM
Jeremy Miles AM
Hannah Blythyn AM
Eluned Morgan AM
Caroline Jones AM
Neil McEvoy AM
Vikki Howells AM
Huw Irranca-Davies AM
Alun Davies AM
Jack Sargeant AM
Siân Gwenllian AM
Delyth Jewell AM
David J Rowlands AM
Jayne Bryant AM
Rebecca Evans AM
Dawn Bowden AM
Mark Reckless AM
Mandy Jones AM
David Rees AM
Kirsty Williams AM
John Griffiths AM
Adam Price AM
Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Llyr Gruffydd AM
Carwyn Jones AM

Gwelliant 141

Amendment 141

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells AM Russell George AM
Rhun ap Iorwerth AM Andrew RT Davies AM
David Rees AM Gareth Bennett AM
Delyth Jewell AM Jenny Rathbone AM
Hannah Blythyn AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Caroline Jones AM David Melding AM
David J Rowlands AM Darren Millar AM
Carwyn Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Siân Gwenllian AM Mark Isherwood AM
Mandy Jones AM Suzy Davies AM
Kirsty Williams AM Nick Ramsay AM
Jack Sargeant AM Angela Burns AM
Helen Mary Jones AM Paul Davies AM
Julie Morgan AM
Mark Drakeford AM
Dawn Bowden AM
Lee Waters AM
Jayne Bryant AM
Neil McEvoy AM
Mick Antoniw AM
Lynne Neagle AM
Dafydd Elis-Thomas AM
John Griffiths AM
Julie James AM
Hefin David AM
Jeremy Miles AM
Alun Davies AM
Ken Skates AM
Huw Irranca-Davies AM
Lesley Griffiths AM
Joyce Watson AM
Rebecca Evans AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
Dai Lloyd AM
Leanne Wood AM
Mark Reckless AM
Mike Hedges AM
Vaughan Gething AM
Adam Price AM

Gwelliant 142

Amendment 142

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw AM Nick Ramsay AM
Mike Hedges AM Mark Isherwood AM
Dafydd Elis-Thomas AM Paul Davies AM
Joyce Watson AM David Melding AM
Kirsty Williams AM Angela Burns AM
Dai Lloyd AM Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM Suzy Davies AM
Llyr Gruffydd AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jane Hutt AM Andrew RT Davies AM
Leanne Wood AM Russell George AM
Rebecca Evans AM Darren Millar AM
Siân Gwenllian AM Jenny Rathbone AM
Mandy Jones AM Gareth Bennett AM
Rhun ap Iorwerth AM
Hefin David AM
Lesley Griffiths AM
Eluned Morgan AM
David J Rowlands AM
Ken Skates AM
Vikki Howells AM
Adam Price AM
Jack Sargeant AM
David Rees AM
Julie Morgan AM
Lynne Neagle AM
Mark Drakeford AM
Helen Mary Jones AM
Neil McEvoy AM
Mark Reckless AM
Vaughan Gething AM
Jeremy Miles AM
Hannah Blythyn AM
Huw Irranca-Davies AM
Caroline Jones AM
Delyth Jewell AM
Lee Waters AM
Carwyn Jones AM
Alun Davies AM
John Griffiths AM
Julie James AM
Dawn Bowden AM

Gwelliant 143

Amendment 143

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Carwyn Jones AM Paul Davies AM
Delyth Jewell AM Mark Isherwood AM
Rhun ap Iorwerth AM Jenny Rathbone AM
Mark Drakeford AM Suzy Davies AM
Adam Price AM Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM Gareth Bennett AM
Kirsty Williams AM Russell George AM
Mike Hedges AM Andrew RT Davies AM
Leanne Wood AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mandy Jones AM Darren Millar AM
Dawn Bowden AM David Melding AM
Neil McEvoy AM Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM Nick Ramsay AM
Jane Hutt AM
Alun Davies AM
David Rees AM
Caroline Jones AM
Hannah Blythyn AM
Jack Sargeant AM
Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Hefin David AM
Lynne Neagle AM
Joyce Watson AM
Rebecca Evans AM
Vikki Howells AM
Mick Antoniw AM
David J Rowlands AM
Siân Gwenllian AM
Dai Lloyd AM
Eluned Morgan AM
Julie Morgan AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Helen Mary Jones AM
Lee Waters AM
Jeremy Miles AM
Julie James AM
Vaughan Gething AM
Mark Reckless AM

Gwelliant 144

Amendment 144

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Helen Mary Jones AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lynne Neagle AM Suzy Davies AM
Dai Lloyd AM Jenny Rathbone AM
David Rees AM Angela Burns AM
Vaughan Gething AM Nick Ramsay AM
David J Rowlands AM Gareth Bennett AM
Carwyn Jones AM Paul Davies AM
Hefin David AM Janet Finch-Saunders AM
Mandy Jones AM Russell George AM
Mick Antoniw AM David Melding AM
Rebecca Evans AM Mark Isherwood AM
Mike Hedges AM Darren Millar AM
Joyce Watson AM
Neil McEvoy AM
Kirsty Williams AM
Julie James AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Jack Sargeant AM
John Griffiths AM
Alun Davies AM
Mark Drakeford AM
Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM
Dawn Bowden AM
Caroline Jones AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Jane Hutt AM
Leanne Wood AM
Julie Morgan AM
Adam Price AM
Vikki Howells AM
Huw Irranca-Davies AM
Lee Waters AM
Delyth Jewell AM
Eluned Morgan AM
Siân Gwenllian AM
Mark Reckless AM
Rhun ap Iorwerth AM

Gwelliant 74

Amendment 74

O blaid / For: 48 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Rebecca Evans AM Caroline Jones AM
Gareth Bennett AM Mark Reckless AM
Siân Gwenllian AM Mandy Jones AM
Jenny Rathbone AM David J Rowlands AM
Leanne Wood AM
Janet Finch-Saunders AM
Llyr Gruffydd AM
Paul Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mark Drakeford AM
Jayne Bryant AM
Vaughan Gething AM
Helen Mary Jones AM
David Melding AM
Russell George AM
John Griffiths AM
Delyth Jewell AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Vikki Howells AM
Suzy Davies AM
Huw Irranca-Davies AM
Lee Waters AM
David Rees AM
Hefin David AM
Kirsty Williams AM
Eluned Morgan AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Julie James AM
Dai Lloyd AM
Ken Skates AM
Andrew RT Davies AM
Julie Morgan AM
Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM
Jane Hutt AM
Mark Isherwood AM
Jack Sargeant AM
Joyce Watson AM
Lynne Neagle AM
Carwyn Jones AM
Adam Price AM
Alun Davies AM
Mike Hedges AM
Darren Millar AM
Angela Burns AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 75

Amendment 75

O blaid / For: 50 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Carwyn Jones AM Mark Reckless AM
Jane Hutt AM David J Rowlands AM
Russell George AM Mandy Jones AM
Rhun ap Iorwerth AM Caroline Jones AM
Jack Sargeant AM
Joyce Watson AM
Neil McEvoy AM
Ken Skates AM
Nick Ramsay AM
Mark Isherwood AM
Andrew RT Davies AM
Siân Gwenllian AM
Rebecca Evans AM
Huw Irranca-Davies AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
David Melding AM
Mick Antoniw AM
Lee Waters AM
Darren Millar AM
John Griffiths AM
Dai Lloyd AM
Jenny Rathbone AM
Llyr Gruffydd AM
Janet Finch-Saunders AM
Eluned Morgan AM
Julie Morgan AM
Vaughan Gething AM
Jeremy Miles AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Drakeford AM
Paul Davies AM
Angela Burns AM
David Rees AM
Leanne Wood AM
Hannah Blythyn AM
Jayne Bryant AM
Lynne Neagle AM
Lesley Griffiths AM
Hefin David AM
Suzy Davies AM
Alun Davies AM
Delyth Jewell AM
Kirsty Williams AM
Gareth Bennett AM
Dawn Bowden AM
Vikki Howells AM
Helen Mary Jones AM
Mike Hedges AM
Adam Price AM
Julie James AM

Gwelliant 76

Amendment 76

O blaid / For: 50 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Ken Skates AM David J Rowlands AM
Jenny Rathbone AM Caroline Jones AM
Eluned Morgan AM Mandy Jones AM
Julie Morgan AM Mark Reckless AM
Lee Waters AM
Suzy Davies AM
Andrew RT Davies AM
Mick Antoniw AM
Kirsty Williams AM
Julie James AM
Vikki Howells AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
David Melding AM
Siân Gwenllian AM
Mike Hedges AM
Dawn Bowden AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM
Gareth Bennett AM
Carwyn Jones AM
Darren Millar AM
Janet Finch-Saunders AM
David Rees AM
Dai Lloyd AM
Angela Burns AM
Lynne Neagle AM
Vaughan Gething AM
Jayne Bryant AM
Helen Mary Jones AM
Mark Isherwood AM
Joyce Watson AM
Paul Davies AM
Neil McEvoy AM
Leanne Wood AM
Delyth Jewell AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Mark Drakeford AM
Alun Davies AM
Jeremy Miles AM
Rhun ap Iorwerth AM
Rebecca Evans AM
Llyr Gruffydd AM
Hannah Blythyn AM
Adam Price AM
Nick Ramsay AM
Jack Sargeant AM
Jane Hutt AM
Russell George AM
Hefin David AM

Gwelliant 145

Amendment 145

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Lynne Neagle AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM Jenny Rathbone AM
Julie Morgan AM Nick Ramsay AM
Jane Hutt AM Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM Gareth Bennett AM
Llyr Gruffydd AM Suzy Davies AM
Mick Antoniw AM Darren Millar AM
Rebecca Evans AM David Melding AM
Vikki Howells AM Andrew RT Davies AM
Julie James AM Mark Isherwood AM
Hannah Blythyn AM Janet Finch-Saunders AM
Siân Gwenllian AM Paul Davies AM
Carwyn Jones AM Russell George AM
Hefin David AM
Kirsty Williams AM
Alun Davies AM
Adam Price AM
Helen Mary Jones AM
Jayne Bryant AM
David Rees AM
Dawn Bowden AM
Mandy Jones AM
Joyce Watson AM
Eluned Morgan AM
Jack Sargeant AM
Dai Lloyd AM
Lee Waters AM
Jeremy Miles AM
Ken Skates AM
Neil McEvoy AM
Delyth Jewell AM
Rhun ap Iorwerth AM
David J Rowlands AM
Leanne Wood AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Mark Drakeford AM
Caroline Jones AM
Mark Reckless AM

Gwelliant 146

Amendment 146

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells AM Nick Ramsay AM
Neil McEvoy AM Andrew RT Davies AM
Joyce Watson AM David Melding AM
Hannah Blythyn AM Jenny Rathbone AM
Carwyn Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Jane Hutt AM Darren Millar AM
Vaughan Gething AM Paul Davies AM
Helen Mary Jones AM Gareth Bennett AM
Ken Skates AM Suzy Davies AM
Jeremy Miles AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Huw Irranca-Davies AM Russell George AM
Lee Waters AM Mark Isherwood AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM
Eluned Morgan AM
Dai Lloyd AM
John Griffiths AM
Mike Hedges AM
Mark Drakeford AM
Adam Price AM
Lesley Griffiths AM
David J Rowlands AM
Jayne Bryant AM
David Rees AM
Lynne Neagle AM
Jack Sargeant AM
Kirsty Williams AM
Delyth Jewell AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mandy Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Llyr Gruffydd AM
Mark Reckless AM
Rebecca Evans AM
Dawn Bowden AM
Hefin David AM
Alun Davies AM
Caroline Jones AM
Julie James AM
Siân Gwenllian AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 123

Amendment 123

O blaid / For: 8 Yn erbyn / Against: 46 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Jack Sargeant AM
Caroline Jones AM Mike Hedges AM
Andrew RT Davies AM Mark Isherwood AM
Mark Reckless AM Carwyn Jones AM
Janet Finch-Saunders AM Dafydd Elis-Thomas AM
David J Rowlands AM Julie Morgan AM
Darren Millar AM Delyth Jewell AM
Gareth Bennett AM Mark Drakeford AM
Angela Burns AM
Ken Skates AM
Kirsty Williams AM
Russell George AM
Hefin David AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Rhun ap Iorwerth AM
Leanne Wood AM
Paul Davies AM
Joyce Watson AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
Eluned Morgan AM
Adam Price AM
Alun Davies AM
David Rees AM
David Melding AM
Dawn Bowden AM
Dai Lloyd AM
Suzy Davies AM
Nick Ramsay AM
Lee Waters AM
Huw Irranca-Davies AM
Jayne Bryant AM
Jane Hutt AM
Lesley Griffiths AM
Hannah Blythyn AM
Llyr Gruffydd AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Siân Gwenllian AM
Lynne Neagle AM
Rebecca Evans AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Helen Mary Jones AM
Jenny Rathbone AM
Mick Antoniw AM

Gwelliant 124

Amendment 124

O blaid / For: 8 Yn erbyn / Against: 46 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Eluned Morgan AM
Andrew RT Davies AM Lee Waters AM
Darren Millar AM Dai Lloyd AM
David J Rowlands AM Nick Ramsay AM
Caroline Jones AM Neil McEvoy AM
Mandy Jones AM Joyce Watson AM
Mark Reckless AM Suzy Davies AM
Janet Finch-Saunders AM Lesley Griffiths AM
Mick Antoniw AM
Jeremy Miles AM
Jenny Rathbone AM
Carwyn Jones AM
David Melding AM
Mark Isherwood AM
Julie Morgan AM
Lynne Neagle AM
Mike Hedges AM
Hannah Blythyn AM
Adam Price AM
Alun Davies AM
Dawn Bowden AM
Jane Hutt AM
Jack Sargeant AM
Ken Skates AM
David Rees AM
Llyr Gruffydd AM
Delyth Jewell AM
Kirsty Williams AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Helen Mary Jones AM
Siân Gwenllian AM
Julie James AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Leanne Wood AM
Rhun ap Iorwerth AM
Paul Davies AM
Jayne Bryant AM
John Griffiths AM
Angela Burns AM
Rebecca Evans AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Mark Drakeford AM
Hefin David AM
Russell George AM

Gwelliant 165

Amendment 165

O blaid / For: 49 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Huw Irranca-Davies AM David J Rowlands AM
Jenny Rathbone AM Caroline Jones AM
Julie Morgan AM Mark Reckless AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Mandy Jones AM
Adam Price AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Mark Drakeford AM
Julie James AM
Lynne Neagle AM
Suzy Davies AM
Russell George AM
Helen Mary Jones AM
Carwyn Jones AM
Gareth Bennett AM
David Rees AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Vikki Howells AM
Hannah Blythyn AM
Mike Hedges AM
Kirsty Williams AM
Lee Waters AM
Rhun ap Iorwerth AM
Delyth Jewell AM
Nick Ramsay AM
Joyce Watson AM
Andrew RT Davies AM
Mark Isherwood AM
Siân Gwenllian AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM
Paul Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Dai Lloyd AM
David Melding AM
Jeremy Miles AM
Jane Hutt AM
Mick Antoniw AM
Lesley Griffiths AM
Eluned Morgan AM
Ken Skates AM
Jack Sargeant AM
Leanne Wood AM
Darren Millar AM
Rebecca Evans AM

Gwelliant 161

Amendment 161

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 43 Ymatal / Abstain: 0
Leanne Wood AM Janet Finch-Saunders AM
Rhun ap Iorwerth AM Paul Davies AM
Siân Gwenllian AM Jane Hutt AM
Delyth Jewell AM Mike Hedges AM
Llyr Gruffydd AM Vikki Howells AM
David Rees AM John Griffiths AM
Adam Price AM Mick Antoniw AM
Dai Lloyd AM Lynne Neagle AM
Helen Mary Jones AM Jenny Rathbone AM
Dafydd Elis-Thomas AM Huw Irranca-Davies AM
Lesley Griffiths AM
Hannah Blythyn AM
Mandy Jones AM
Julie James AM
Rebecca Evans AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Caroline Jones AM
Dawn Bowden AM
David Melding AM
Lee Waters AM
Darren Millar AM
Andrew RT Davies AM
Alun Davies AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Eluned Morgan AM
Ken Skates AM
David J Rowlands AM
Jeremy Miles AM
Gareth Bennett AM
Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM
Jayne Bryant AM
Mark Reckless AM
Russell George AM
Nick Ramsay AM
Angela Burns AM
Hefin David AM
Mark Drakeford AM
Julie Morgan AM
Suzy Davies AM
Joyce Watson AM
Vaughan Gething AM

Gwelliant 101

Amendment 101

O blaid / For: 8 Yn erbyn / Against: 45 Ymatal / Abstain: 0
Andrew RT Davies AM Delyth Jewell AM
Mark Reckless AM Rebecca Evans AM
Janet Finch-Saunders AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Gareth Bennett AM Hefin David AM
David J Rowlands AM Helen Mary Jones AM
Darren Millar AM Angela Burns AM
Mandy Jones AM Jayne Bryant AM
Caroline Jones AM Mark Drakeford AM
Kirsty Williams AM
David Rees AM
Rhun ap Iorwerth AM
Leanne Wood AM
Vaughan Gething AM
Russell George AM
John Griffiths AM
Suzy Davies AM
Jeremy Miles AM
Alun Davies AM
Ken Skates AM
Eluned Morgan AM
Joyce Watson AM
Dawn Bowden AM
Dai Lloyd AM
Lee Waters AM
Nick Ramsay AM
David Melding AM
Paul Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Siân Gwenllian AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Julie James AM
Mark Isherwood AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Carwyn Jones AM
Julie Morgan AM
Jack Sargeant AM
Adam Price AM
Mick Antoniw AM
Lesley Griffiths AM
Jenny Rathbone AM
Vikki Howells AM
Mike Hedges AM
Huw Irranca-Davies AM
Jane Hutt AM

Gwelliant 65

Amendment 65

O blaid / For: 49 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies AM David J Rowlands AM
Hannah Blythyn AM Mark Reckless AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Julie Morgan AM Mandy Jones AM
Adam Price AM
John Griffiths AM
Vaughan Gething AM
Lynne Neagle AM
Dawn Bowden AM
Jenny Rathbone AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Gareth Bennett AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Russell George AM
Mark Drakeford AM
David Rees AM
Suzy Davies AM
Nick Ramsay AM
Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Mick Antoniw AM
Mike Hedges AM
Siân Gwenllian AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Mark Isherwood AM
Carwyn Jones AM
Jack Sargeant AM
Janet Finch-Saunders AM
Paul Davies AM
Leanne Wood AM
Jeremy Miles AM
Eluned Morgan AM
Darren Millar AM
David Melding AM
Lee Waters AM
Dai Lloyd AM
Helen Mary Jones AM
Andrew RT Davies AM
Joyce Watson AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
Kirsty Williams AM
Jayne Bryant AM
Rebecca Evans AM
Rhun ap Iorwerth AM
Delyth Jewell AM

Explore the Welsh Parliament