Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 26/06/2019

NDM7100 - Dadl ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

NDM7100 - Joint debate with the Welsh Youth Parliament

O blaid / For: 48 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar AM
Mike Hedges AM
David J. Rowlands AM
John Griffiths AM
Hefin David AM
Vaughan Gething AM
Lee Waters AM
Russell George AM
Joyce Watson AM
Rhianon Passmore AM
Paul Davies AM
Mark Isherwood AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Jane Hutt AM
Huw Irranca-Davies AM
Janet Finch-Saunders AM
Julie James AM
Julie Morgan AM
Lynne Neagle AM
Rhun ap Iorwerth AM
David Rees AM
Neil McEvoy AM
Jenny Rathbone AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Mark Reckless AM
Jayne Bryant AM
Llyr Gruffydd AM
Mark Drakeford AM
Hannah Blythyn AM
Dawn Bowden AM
Rebecca Evans AM
Gareth Bennett AM
Helen Mary Jones AM
David Melding AM
Eluned Morgan AM
Alun Davies AM
Mandy Jones AM
Neil Hamilton AM
Darren Millar AM
Kirsty Williams AM
Suzy Davies AM
Nick Ramsay AM
Carwyn Jones AM
Leanne Wood AM
Andrew R.T. Davies AM
Caroline Jones AM
Dai Lloyd AM

NDM7101 - Dadl Plaid Cymru - Cynnig heb ei Ddiwygio

NDM7101 - Plaid Cymru debate - Motion without amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 34 Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap Iorwerth AM Eluned Morgan AM
Dai Lloyd AM Alun Davies AM
Caroline Jones AM Vikki Howells AM
Mandy Jones AM Paul Davies AM
Helen Mary Jones AM Jayne Bryant AM
Bethan Sayed AM Mark Drakeford AM
Llyr Gruffydd AM Russell George AM
Mark Reckless AM Suzy Davies AM
David J. Rowlands AM Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Gareth Bennett AM
David Melding AM
Darren Millar AM
John Griffiths AM
Dawn Bowden AM
Huw Irranca-Davies AM
Rhianon Passmore AM
Lynne Neagle AM
Mark Isherwood AM
Lee Waters AM
Joyce Watson AM
Hannah Blythyn AM
Kirsty Williams AM
Carwyn Jones AM
Rebecca Evans AM
Andrew R.T. Davies AM
Mohammad Asghar AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Julie Morgan AM
Jenny Rathbone AM
Mike Hedges AM

NDM7101 - Gwelliant 1

NDM7101 - Amendment 1

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 0
Jenny Rathbone AM Helen Mary Jones AM
Lynne Neagle AM Mandy Jones AM
Alun Davies AM David J. Rowlands AM
Julie Morgan AM Russell George AM
Dawn Bowden AM Suzy Davies AM
Vaughan Gething AM Mark Reckless AM
Lee Waters AM Gareth Bennett AM
Joyce Watson AM Dai Lloyd AM
John Griffiths AM Llyr Gruffydd AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Kirsty Williams AM Paul Davies AM
David Rees AM David Melding AM
Mark Drakeford AM Rhun ap Iorwerth AM
Vikki Howells AM Andrew R.T. Davies AM
Hannah Blythyn AM Bethan Sayed AM
Carwyn Jones AM Mark Isherwood AM
Lesley Griffiths AM Darren Millar AM
Rebecca Evans AM Mohammad Asghar AM
Rhianon Passmore AM
Hefin David AM
Jayne Bryant AM
Mike Hedges AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM

NDM7101 - Gwelliant 4

NDM7101 - Amendment 4

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 0
Caroline Jones AM Lee Waters AM
Paul Davies AM Julie Morgan AM
Rhun ap Iorwerth AM Jane Hutt AM
Mark Reckless AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
David J. Rowlands AM Hannah Blythyn AM
Bethan Sayed AM Lynne Neagle AM
Llyr Gruffydd AM Kirsty Williams AM
Suzy Davies AM David Rees AM
Dai Lloyd AM Lesley Griffiths AM
David Melding AM Mike Hedges AM
Gareth Bennett AM Jenny Rathbone AM
Russell George AM Carwyn Jones AM
Darren Millar AM Rebecca Evans AM
Helen Mary Jones AM Mark Drakeford AM
Mohammad Asghar AM Dawn Bowden AM
Andrew R.T. Davies AM Alun Davies AM
Mark Isherwood AM Eluned Morgan AM
Mandy Jones AM Rhianon Passmore AM
Jayne Bryant AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Vaughan Gething AM

NDM7101 - Cynnig wedi'i Ddiwygio

NDM7101 - Motion as amended

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 19 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM Mohammad Asghar AM
Rebecca Evans AM Caroline Jones AM
Carwyn Jones AM Andrew R.T. Davies AM
Lee Waters AM Helen Mary Jones AM
John Griffiths AM Neil Hamilton AM
Hefin David AM Mandy Jones AM
Vaughan Gething AM Russell George AM
Rhianon Passmore AM Dai Lloyd AM
Mark Drakeford AM Gareth Bennett AM
Huw Irranca-Davies AM David Melding AM
Dawn Bowden AM Darren Millar AM
Alun Davies AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Bethan Sayed AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM David J. Rowlands AM
Jayne Bryant AM Mark Reckless AM
Mike Hedges AM Paul Davies AM
Jane Hutt AM Rhun ap Iorwerth AM
David Rees AM Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Jenny Rathbone AM
Lynne Neagle AM
Julie Morgan AM
Hannah Blythyn AM