Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 27/06/2018

Cynnig i atal y Rheolau Sefydlog

Motion to suspend Standing Orders

O blaid / For: 35 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 4
Steffan Lewis AM David Melding AM David J. Rowlands AM
Dai Lloyd AM Mark Isherwood AM Gareth Bennett AM
Bethan Sayed AM Darren Millar AM Caroline Jones AM
Simon Thomas AM Russell George AM Michelle Brown AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Angela Burns AM
Mark Drakeford AM Mark Reckless AM
Leanne Wood AM Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM Paul Davies AM
Eluned Morgan AM Mohammad Asghar AM
Kirsty Williams AM
Carwyn Jones AM
Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
Hefin David AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Jayne Bryant AM
Vikki Howells AM
Rhun ap Iorwerth AM
Neil Hamilton AM
Julie Morgan AM
Lesley Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM
Jenny Rathbone AM
Sian Gwenllian AM
Lynne Neagle AM
Ken Skates AM
Neil McEvoy AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Jack Sargeant AM
Mick Antoniw AM

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cynnig heb ei ddiwygio

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - motion without amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AM Vaughan Gething AM
Sian Gwenllian AM Mike Hedges AM
Bethan Sayed AM Darren Millar AM
Simon Thomas AM Lesley Griffiths AM
Leanne Wood AM Mark Reckless AM
Dai Lloyd AM Lee Waters AM
Rhun ap Iorwerth AM David J. Rowlands AM
Neil McEvoy AM Mark Isherwood AM
Steffan Lewis AM Mick Antoniw AM
Mark Drakeford AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Mohammad Asghar AM
Mandy Jones AM
Julie Morgan AM
David Melding AM
Jenny Rathbone AM
Lynne Neagle AM
Ken Skates AM
John Griffiths AM
Gareth Bennett AM
Jeremy Miles AM
Julie James AM
Jack Sargeant AM
Jane Hutt AM
Nick Ramsay AM
Dawn Bowden AM
Neil Hamilton AM
Huw Irranca-Davies AM
Jayne Bryant AM
Michelle Brown AM
Caroline Jones AM
Angela Burns AM
Eluned Morgan AM
Hefin David AM
Carwyn Jones AM
Paul Davies AM
Hannah Blythyn AM
Kirsty Williams AM
Russell George AM
Alun Davies AM

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Gwelliant 1

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - Amendment 1

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 1
Jane Hutt AM Nick Ramsay AM Mandy Jones AM
Mike Hedges AM Dai Lloyd AM
Lesley Griffiths AM Steffan Lewis AM
John Griffiths AM Angela Burns AM
Vaughan Gething AM Rhun ap Iorwerth AM
Huw Irranca-Davies AM Paul Davies AM
Michelle Brown AM Llyr Gruffydd AM
Julie James AM Sian Gwenllian AM
Jack Sargeant AM Mohammad Asghar AM
Hannah Blythyn AM Mark Reckless AM
Hefin David AM Simon Thomas AM
Julie Morgan AM Mark Isherwood AM
Jenny Rathbone AM Neil McEvoy AM
Lynne Neagle AM Darren Millar AM
Alun Davies AM Leanne Wood AM
Neil Hamilton AM David Melding AM
David J. Rowlands AM Bethan Sayed AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Russell George AM
Mick Antoniw AM
Lee Waters AM
Dawn Bowden AM
Jeremy Miles AM
Eluned Morgan AM
Kirsty Williams AM
Caroline Jones AM
Gareth Bennett AM
Carwyn Jones AM
Jayne Bryant AM
Mark Drakeford AM
Ken Skates AM

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Cynnig wedi'i ddiwygio

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - motion as amended

O blaid / For: 31 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 0
Eluned Morgan AM Paul Davies AM
Jack Sargeant AM Russell George AM
Caroline Jones AM Leanne Wood AM
David J. Rowlands AM Steffan Lewis AM
John Griffiths AM Angela Burns AM
Jane Hutt AM Dai Lloyd AM
Ken Skates AM Rhun ap Iorwerth AM
Hannah Blythyn AM Bethan Sayed AM
Carwyn Jones AM Llyr Gruffydd AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM David Melding AM
Kirsty Williams AM Nick Ramsay AM
Gareth Bennett AM Mohammad Asghar AM
Jayne Bryant AM Simon Thomas AM
Neil Hamilton AM Mark Isherwood AM
Jeremy Miles AM Mark Reckless AM
Michelle Brown AM Neil McEvoy AM
Julie James AM Sian Gwenllian AM
Mike Hedges AM Darren Millar AM
Huw Irranca-Davies AM
Mandy Jones AM
Julie Morgan AM
Vaughan Gething AM
Dawn Bowden AM
Mick Antoniw AM
Jenny Rathbone AM
Mark Drakeford AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Lesley Griffiths AM
Lynne Neagle AM
Alun Davies AM

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy, motion without amendment

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 2
Dai Lloyd AM Nick Ramsay AM Mark Drakeford AM
Neil McEvoy AM Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Sian Gwenllian AM David Melding AM
Leanne Wood AM Dawn Bowden AM
Llyr Gruffydd AM Hefin David AM
Simon Thomas AM John Griffiths AM
Bethan Sayed AM Vaughan Gething AM
Mandy Jones AM Russell George AM
Steffan Lewis AM Huw Irranca-Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM Gareth Bennett AM
Eluned Morgan AM
Angela Burns AM
Alun Davies AM
Ken Skates AM
Kirsty Williams AM
Jenny Rathbone AM
Mark Reckless AM
Lesley Griffiths AM
Caroline Jones AM
Mark Isherwood AM
Lee Waters AM
Mike Hedges AM
David J. Rowlands AM
Carwyn Jones AM
Jane Hutt AM
Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Hannah Blythyn AM
Mick Antoniw AM
Michelle Brown AM
Mohammad Asghar AM
Jayne Bryant AM
Jack Sargeant AM
Julie James AM
Julie Morgan AM
Paul Davies AM

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 1

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 1

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 32 Ymatal / Abstain: 0
Mark Isherwood AM Jack Sargeant AM
Darren Millar AM Alun Davies AM
Mandy Jones AM Steffan Lewis AM
Mohammad Asghar AM Lee Waters AM
Neil Hamilton AM Carwyn Jones AM
Caroline Jones AM Mick Antoniw AM
Gareth Bennett AM Jeremy Miles AM
Neil McEvoy AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Mark Reckless AM Leanne Wood AM
Nick Ramsay AM Dawn Bowden AM
Michelle Brown AM Kirsty Williams AM
David J. Rowlands AM Eluned Morgan AM
David Melding AM Sian Gwenllian AM
Angela Burns AM Julie Morgan AM
Russell George AM Hefin David AM
Paul Davies AM John Griffiths AM
Vaughan Gething AM
Jane Hutt AM
Llyr Gruffydd AM
Jenny Rathbone AM
Lynne Neagle AM
Simon Thomas AM
Hannah Blythyn AM
Lesley Griffiths AM
Dai Lloyd AM
Ken Skates AM
Jayne Bryant AM
Mark Drakeford AM
Julie James AM
Bethan Sayed AM
Huw Irranca-Davies AM
Mike Hedges AM

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 2

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 2

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies AM Mandy Jones AM
Hannah Blythyn AM Leanne Wood AM
Huw Irranca-Davies AM Simon Thomas AM
Julie James AM Russell George AM
Julie Morgan AM David J. Rowlands AM
Jack Sargeant AM Gareth Bennett AM
John Griffiths AM Mark Reckless AM
Ken Skates AM Mohammad Asghar AM
Lee Waters AM Sian Gwenllian AM
Mick Antoniw AM Caroline Jones AM
Kirsty Williams AM Paul Davies AM
Vaughan Gething AM Rhun ap Iorwerth AM
Jenny Rathbone AM Darren Millar AM
Dawn Bowden AM Michelle Brown AM
Lynne Neagle AM Neil Hamilton AM
Mark Drakeford AM Angela Burns AM
Jeremy Miles AM Dai Lloyd AM
Eluned Morgan AM David Melding AM
Carwyn Jones AM Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM Nick Ramsay AM
Hefin David AM Steffan Lewis AM
Lesley Griffiths AM Bethan Sayed AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Neil McEvoy AM
Mike Hedges AM Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 3

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 3

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 33 Ymatal / Abstain: 0
Neil Hamilton AM Bethan Sayed AM
Angela Burns AM Jayne Bryant AM
Nick Ramsay AM Huw Irranca-Davies AM
Mark Reckless AM Ken Skates AM
David J. Rowlands AM John Griffiths AM
Michelle Brown AM Hefin David AM
Paul Davies AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Caroline Jones AM Simon Thomas AM
Mark Isherwood AM Vaughan Gething AM
Gareth Bennett AM Mike Hedges AM
Mohammad Asghar AM Lesley Griffiths AM
Russell George AM Llyr Gruffydd AM
David Melding AM Jenny Rathbone AM
Darren Millar AM Carwyn Jones AM
Mandy Jones AM Jane Hutt AM
Sian Gwenllian AM
Lynne Neagle AM
Mick Antoniw AM
Kirsty Williams AM
Julie Morgan AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Lee Waters AM
Leanne Wood AM
Jack Sargeant AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Dai Lloyd AM
Mark Drakeford AM
Eluned Morgan AM
Steffan Lewis AM
Jeremy Miles AM
Neil McEvoy AM

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Cynnig wedi'i ddiwygio

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy, motion as amended

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 23 Ymatal / Abstain: 0
Kirsty Williams AM Darren Millar AM
Lee Waters AM Michelle Brown AM
Julie James AM Rhun ap Iorwerth AM
Jane Hutt AM Mark Reckless AM
Hannah Blythyn AM Sian Gwenllian AM
Jack Sargeant AM Mohammad Asghar AM
Carwyn Jones AM Llyr Gruffydd AM
Jenny Rathbone AM Caroline Jones AM
Mandy Jones AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Gareth Bennett AM
Dawn Bowden AM David J. Rowlands AM
Eluned Morgan AM Steffan Lewis AM
Lesley Griffiths AM Angela Burns AM
Julie Morgan AM Dai Lloyd AM
Jeremy Miles AM Mark Isherwood AM
Mick Antoniw AM Simon Thomas AM
Hefin David AM Neil McEvoy AM
John Griffiths AM Neil Hamilton AM
Mike Hedges AM Russell George AM
Huw Irranca-Davies AM David Melding AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Nick Ramsay AM
Vaughan Gething AM Leanne Wood AM
Jayne Bryant AM Bethan Sayed AM
Mark Drakeford AM
Alun Davies AM
Ken Skates AM

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - motion without amendment

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 1
Mark Reckless AM Jenny Rathbone AM Mandy Jones AM
Simon Thomas AM Carwyn Jones AM
Mark Isherwood AM Ken Skates AM
Neil McEvoy AM Jack Sargeant AM
David J. Rowlands AM Alun Davies AM
Bethan Sayed AM Lee Waters AM
Steffan Lewis AM Mike Hedges AM
Llyr Gruffydd AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Michelle Brown AM Jane Hutt AM
David Melding AM Lesley Griffiths AM
Leanne Wood AM Dawn Bowden AM
Angela Burns AM Jeremy Miles AM
Dai Lloyd AM Mick Antoniw AM
Darren Millar AM Hannah Blythyn AM
Neil Hamilton AM Julie James AM
Russell George AM Mark Drakeford AM
Rhun ap Iorwerth AM John Griffiths AM
Sian Gwenllian AM Jayne Bryant AM
Mohammad Asghar AM Hefin David AM
Gareth Bennett AM Huw Irranca-Davies AM
Paul Davies AM Eluned Morgan AM
Caroline Jones AM Lynne Neagle AM
Nick Ramsay AM Kirsty Williams AM
Julie Morgan AM
Vaughan Gething AM

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Gwelliant 1

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - Amendment 1

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw AM Neil Hamilton AM
Carwyn Jones AM Steffan Lewis AM
Mandy Jones AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM Mohammad Asghar AM
Lee Waters AM Caroline Jones AM
Jayne Bryant AM Leanne Wood AM
Lynne Neagle AM Sian Gwenllian AM
Julie Morgan AM Paul Davies AM
Hannah Blythyn AM Rhun ap Iorwerth AM
Mark Drakeford AM David Melding AM
Hefin David AM Russell George AM
Vaughan Gething AM Michelle Brown AM
Huw Irranca-Davies AM Angela Burns AM
Julie James AM Nick Ramsay AM
Eluned Morgan AM Simon Thomas AM
Jenny Rathbone AM Dai Lloyd AM
John Griffiths AM Darren Millar AM
Neil McEvoy AM Bethan Sayed AM
Jeremy Miles AM Gareth Bennett AM
Dawn Bowden AM David J. Rowlands AM
Jane Hutt AM Llyr Gruffydd AM
Ken Skates AM Mark Reckless AM
Mike Hedges AM
Lesley Griffiths AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Alun Davies AM
Jack Sargeant AM

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Cynnig wedi'i ddiwygio

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - motion as amended

O blaid / For: 35 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 13
Neil McEvoy AM Steffan Lewis AM
Russell George AM Gareth Bennett AM
Nick Ramsay AM Dai Lloyd AM
Alun Davies AM Sian Gwenllian AM
Mandy Jones AM Llyr Gruffydd AM
Eluned Morgan AM David J. Rowlands AM
Darren Millar AM Bethan Sayed AM
Mick Antoniw AM Simon Thomas AM
David Melding AM Neil Hamilton AM
Jeremy Miles AM Leanne Wood AM
Dawn Bowden AM Michelle Brown AM
Mark Drakeford AM Rhun ap Iorwerth AM
Mohammad Asghar AM Caroline Jones AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
John Griffiths AM
Mark Reckless AM
Lesley Griffiths AM
Lynne Neagle AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Ken Skates AM
Mark Isherwood AM
Lee Waters AM
Vaughan Gething AM
Carwyn Jones AM
Kirsty Williams AM
Hefin David AM
Huw Irranca-Davies AM
Angela Burns AM
Jayne Bryant AM
Hannah Blythyn AM
Paul Davies AM
Julie Morgan AM
Julie James AM
Jack Sargeant AM