Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 27/06/2018

Cynnig i atal y Rheolau Sefydlog

Motion to suspend Standing Orders

O blaid / For: 35 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 4
Steffan Lewis David Melding David J. Rowlands
Dai Lloyd Mark Isherwood Gareth Bennett
Bethan Sayed Darren Millar Caroline Jones
Simon Thomas Russell George Michelle Brown
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Angela Burns
Mark Drakeford Mark Reckless
Leanne Wood Nick Ramsay
Jeremy Miles Paul Davies
Eluned Morgan Mohammad Asghar
Kirsty Williams
Carwyn Jones
Mike Hedges
Jane Hutt
Hefin David
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Hannah Blythyn
Julie James
Jayne Bryant
Vikki Howells
Rhun ap Iorwerth
Neil Hamilton
Julie Morgan
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Jenny Rathbone
Sian Gwenllian
Lynne Neagle
Ken Skates
Neil McEvoy
Dawn Bowden
Alun Davies
Jack Sargeant
Mick Antoniw

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cynnig heb ei ddiwygio

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - motion without amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Vaughan Gething
Sian Gwenllian Mike Hedges
Bethan Sayed Darren Millar
Simon Thomas Lesley Griffiths
Leanne Wood Mark Reckless
Dai Lloyd Lee Waters
Rhun ap Iorwerth David J. Rowlands
Neil McEvoy Mark Isherwood
Steffan Lewis Mick Antoniw
Mark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mohammad Asghar
Mandy Jones
Julie Morgan
David Melding
Jenny Rathbone
Lynne Neagle
Ken Skates
John Griffiths
Gareth Bennett
Jeremy Miles
Julie James
Jack Sargeant
Jane Hutt
Nick Ramsay
Dawn Bowden
Neil Hamilton
Huw Irranca-Davies
Jayne Bryant
Michelle Brown
Caroline Jones
Angela Burns
Eluned Morgan
Hefin David
Carwyn Jones
Paul Davies
Hannah Blythyn
Kirsty Williams
Russell George
Alun Davies

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Gwelliant 1

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - Amendment 1

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 1
Jane Hutt Nick Ramsay Mandy Jones
Mike Hedges Dai Lloyd
Lesley Griffiths Steffan Lewis
John Griffiths Angela Burns
Vaughan Gething Rhun ap Iorwerth
Huw Irranca-Davies Paul Davies
Michelle Brown Llyr Gruffydd
Julie James Sian Gwenllian
Jack Sargeant Mohammad Asghar
Hannah Blythyn Mark Reckless
Hefin David Simon Thomas
Julie Morgan Mark Isherwood
Jenny Rathbone Neil McEvoy
Lynne Neagle Darren Millar
Alun Davies Leanne Wood
Neil Hamilton David Melding
David J. Rowlands Bethan Sayed
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Russell George
Mick Antoniw
Lee Waters
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Kirsty Williams
Caroline Jones
Gareth Bennett
Carwyn Jones
Jayne Bryant
Mark Drakeford
Ken Skates

NNDM6753 Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Cynnig wedi'i ddiwygio

NNDM6753 - The Secretary of State for Wales - motion as amended

O blaid / For: 31 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 0
Eluned Morgan Paul Davies
Jack Sargeant Russell George
Caroline Jones Leanne Wood
David J. Rowlands Steffan Lewis
John Griffiths Angela Burns
Jane Hutt Dai Lloyd
Ken Skates Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn Bethan Sayed
Carwyn Jones Llyr Gruffydd
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas David Melding
Kirsty Williams Nick Ramsay
Gareth Bennett Mohammad Asghar
Jayne Bryant Simon Thomas
Neil Hamilton Mark Isherwood
Jeremy Miles Mark Reckless
Michelle Brown Neil McEvoy
Julie James Sian Gwenllian
Mike Hedges Darren Millar
Huw Irranca-Davies
Mandy Jones
Julie Morgan
Vaughan Gething
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Jenny Rathbone
Mark Drakeford
Lee Waters
Hefin David
Lesley Griffiths
Lynne Neagle
Alun Davies

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy, motion without amendment

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 2
Dai Lloyd Nick Ramsay Mark Drakeford
Neil McEvoy Darren Millar Jeremy Miles
Sian Gwenllian David Melding
Leanne Wood Dawn Bowden
Llyr Gruffydd Hefin David
Simon Thomas John Griffiths
Bethan Sayed Vaughan Gething
Mandy Jones Russell George
Steffan Lewis Huw Irranca-Davies
Rhun ap Iorwerth Gareth Bennett
Eluned Morgan
Angela Burns
Alun Davies
Ken Skates
Kirsty Williams
Jenny Rathbone
Mark Reckless
Lesley Griffiths
Caroline Jones
Mark Isherwood
Lee Waters
Mike Hedges
David J. Rowlands
Carwyn Jones
Jane Hutt
Lynne Neagle
Neil Hamilton
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Michelle Brown
Mohammad Asghar
Jayne Bryant
Jack Sargeant
Julie James
Julie Morgan
Paul Davies

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 1

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 1

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 32 Ymatal / Abstain: 0
Mark Isherwood Jack Sargeant
Darren Millar Alun Davies
Mandy Jones Steffan Lewis
Mohammad Asghar Lee Waters
Neil Hamilton Carwyn Jones
Caroline Jones Mick Antoniw
Gareth Bennett Jeremy Miles
Neil McEvoy Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mark Reckless Leanne Wood
Nick Ramsay Dawn Bowden
Michelle Brown Kirsty Williams
David J. Rowlands Eluned Morgan
David Melding Sian Gwenllian
Angela Burns Julie Morgan
Russell George Hefin David
Paul Davies John Griffiths
Vaughan Gething
Jane Hutt
Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone
Lynne Neagle
Simon Thomas
Hannah Blythyn
Lesley Griffiths
Dai Lloyd
Ken Skates
Jayne Bryant
Mark Drakeford
Julie James
Bethan Sayed
Huw Irranca-Davies
Mike Hedges

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 2

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 2

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies Mandy Jones
Hannah Blythyn Leanne Wood
Huw Irranca-Davies Simon Thomas
Julie James Russell George
Julie Morgan David J. Rowlands
Jack Sargeant Gareth Bennett
John Griffiths Mark Reckless
Ken Skates Mohammad Asghar
Lee Waters Sian Gwenllian
Mick Antoniw Caroline Jones
Kirsty Williams Paul Davies
Vaughan Gething Rhun ap Iorwerth
Jenny Rathbone Darren Millar
Dawn Bowden Michelle Brown
Lynne Neagle Neil Hamilton
Mark Drakeford Angela Burns
Jeremy Miles Dai Lloyd
Eluned Morgan David Melding
Carwyn Jones Llyr Gruffydd
Jayne Bryant Nick Ramsay
Hefin David Steffan Lewis
Lesley Griffiths Bethan Sayed
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Neil McEvoy
Mike Hedges Mark Isherwood
Jane Hutt

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Gwelliant 3

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy - Amendment 3

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 33 Ymatal / Abstain: 0
Neil Hamilton Bethan Sayed
Angela Burns Jayne Bryant
Nick Ramsay Huw Irranca-Davies
Mark Reckless Ken Skates
David J. Rowlands John Griffiths
Michelle Brown Hefin David
Paul Davies Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Caroline Jones Simon Thomas
Mark Isherwood Vaughan Gething
Gareth Bennett Mike Hedges
Mohammad Asghar Lesley Griffiths
Russell George Llyr Gruffydd
David Melding Jenny Rathbone
Darren Millar Carwyn Jones
Mandy Jones Jane Hutt
Sian Gwenllian
Lynne Neagle
Mick Antoniw
Kirsty Williams
Julie Morgan
Hannah Blythyn
Julie James
Lee Waters
Leanne Wood
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Alun Davies
Dai Lloyd
Mark Drakeford
Eluned Morgan
Steffan Lewis
Jeremy Miles
Neil McEvoy

NDM6750 - Dadl Plaid Cymru - Ynni hydrogen - Cynnig wedi'i ddiwygio

NDM6750 - Plaid Cymru Debate - Hydrogen Energy, motion as amended

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 23 Ymatal / Abstain: 0
Kirsty Williams Darren Millar
Lee Waters Michelle Brown
Julie James Rhun ap Iorwerth
Jane Hutt Mark Reckless
Hannah Blythyn Sian Gwenllian
Jack Sargeant Mohammad Asghar
Carwyn Jones Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Caroline Jones
Mandy Jones Paul Davies
Lynne Neagle Gareth Bennett
Dawn Bowden David J. Rowlands
Eluned Morgan Steffan Lewis
Lesley Griffiths Angela Burns
Julie Morgan Dai Lloyd
Jeremy Miles Mark Isherwood
Mick Antoniw Simon Thomas
Hefin David Neil McEvoy
John Griffiths Neil Hamilton
Mike Hedges Russell George
Huw Irranca-Davies David Melding
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Nick Ramsay
Vaughan Gething Leanne Wood
Jayne Bryant Bethan Sayed
Mark Drakeford
Alun Davies
Ken Skates

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - motion without amendment

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 1
Mark Reckless Jenny Rathbone Mandy Jones
Simon Thomas Carwyn Jones
Mark Isherwood Ken Skates
Neil McEvoy Jack Sargeant
David J. Rowlands Alun Davies
Bethan Sayed Lee Waters
Steffan Lewis Mike Hedges
Llyr Gruffydd Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Michelle Brown Jane Hutt
David Melding Lesley Griffiths
Leanne Wood Dawn Bowden
Angela Burns Jeremy Miles
Dai Lloyd Mick Antoniw
Darren Millar Hannah Blythyn
Neil Hamilton Julie James
Russell George Mark Drakeford
Rhun ap Iorwerth John Griffiths
Sian Gwenllian Jayne Bryant
Mohammad Asghar Hefin David
Gareth Bennett Huw Irranca-Davies
Paul Davies Eluned Morgan
Caroline Jones Lynne Neagle
Nick Ramsay Kirsty Williams
Julie Morgan
Vaughan Gething

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Gwelliant 1

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - Amendment 1

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw Neil Hamilton
Carwyn Jones Steffan Lewis
Mandy Jones Mark Isherwood
Kirsty Williams Mohammad Asghar
Lee Waters Caroline Jones
Jayne Bryant Leanne Wood
Lynne Neagle Sian Gwenllian
Julie Morgan Paul Davies
Hannah Blythyn Rhun ap Iorwerth
Mark Drakeford David Melding
Hefin David Russell George
Vaughan Gething Michelle Brown
Huw Irranca-Davies Angela Burns
Julie James Nick Ramsay
Eluned Morgan Simon Thomas
Jenny Rathbone Dai Lloyd
John Griffiths Darren Millar
Neil McEvoy Bethan Sayed
Jeremy Miles Gareth Bennett
Dawn Bowden David J. Rowlands
Jane Hutt Llyr Gruffydd
Ken Skates Mark Reckless
Mike Hedges
Lesley Griffiths
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Alun Davies
Jack Sargeant

NDM6751 - Dadl Plaid Cymru - Canserau - Cynnig wedi'i ddiwygio

NDM6751 - Plaid Cymru Debate - Cancers - motion as amended

O blaid / For: 35 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 13
Neil McEvoy Steffan Lewis
Russell George Gareth Bennett
Nick Ramsay Dai Lloyd
Alun Davies Sian Gwenllian
Mandy Jones Llyr Gruffydd
Eluned Morgan David J. Rowlands
Darren Millar Bethan Sayed
Mick Antoniw Simon Thomas
David Melding Neil Hamilton
Jeremy Miles Leanne Wood
Dawn Bowden Michelle Brown
Mark Drakeford Rhun ap Iorwerth
Mohammad Asghar Caroline Jones
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
John Griffiths
Mark Reckless
Lesley Griffiths
Lynne Neagle
Jane Hutt
Mike Hedges
Ken Skates
Mark Isherwood
Lee Waters
Vaughan Gething
Carwyn Jones
Kirsty Williams
Hefin David
Huw Irranca-Davies
Angela Burns
Jayne Bryant
Hannah Blythyn
Paul Davies
Julie Morgan
Julie James
Jack Sargeant