Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 18/04/2018

Cynnig am Ddadl Frys o dan Reol Sefydlog 12.69

Proposal for an Urgent Debate under Standing Order 12.69

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 15
Mohammad Asghar AM Caroline Jones AM Lesley Griffiths AM
Leanne Wood AM Mandy Jones AM Vaughan Gething AM
Mark Reckless AM Neil Hamilton AM Jeremy Miles AM
Llyr Gruffydd AM David J. Rowlands AM Eluned Morgan AM
Darren Millar AM Gareth Bennett AM Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM Jenny Rathbone AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
David Melding AM Michelle Brown AM Mark Drakeford AM
Mike Hedges AM Rhianon Passmore AM Alun Davies AM
David Rees AM Vikki Howells AM Jack Sargeant AM
Suzy Davies AM Rebecca Evans AM
Mark Isherwood AM Hannah Blythyn AM
Jane Hutt AM Kirsty Williams AM
Dawn Bowden AM Julie James AM
Jayne Bryant AM Lynne Neagle AM
Adam Price AM Joyce Watson AM
Russell George AM
Bethan Sayed AM
Sian Gwenllian AM
Mick Antoniw AM
Julie Morgan AM
Paul Davies AM
Andrew R.T. Davies AM
Simon Thomas AM
Dai Lloyd AM
Angela Burns AM
Nick Ramsay AM
Lee Waters AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Motion without amendment

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 1
Bethan Sayed AM Mike Hedges AM Jack Sargeant AM
Michelle Brown AM Dawn Bowden AM
Angela Burns AM Hefin David AM
Adam Price AM Lee Waters AM
David J. Rowlands AM Joyce Watson AM
Sian Gwenllian AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
David Melding AM Alun Davies AM
Dai Lloyd AM Jane Hutt AM
Darren Millar AM Kirsty Williams AM
Janet Finch-Saunders AM Rhianon Passmore AM
Gareth Bennett AM Eluned Morgan AM
Nick Ramsay AM Jeremy Miles AM
Neil McEvoy AM Lesley Griffiths AM
Leanne Wood AM Ken Skates AM
Simon Thomas AM Jayne Bryant AM
Paul Davies AM Huw Irranca-Davies AM
Llyr Gruffydd AM Julie James AM
Neil Hamilton AM Mick Antoniw AM
Caroline Jones AM Lynne Neagle AM
Andrew R.T. Davies AM Vikki Howells AM
Russell George AM Carwyn Jones AM
Mark Reckless AM Rebecca Evans AM
Mohammad Asghar AM John Griffiths AM
Suzy Davies AM Vaughan Gething AM
Mark Isherwood AM Julie Morgan AM
Mandy Jones AM Hannah Blythyn AM
David Rees AM
Jenny Rathbone AM
Mark Drakeford AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 1
Kirsty Williams AM Darren Millar AM Jack Sargeant AM
Vikki Howells AM Neil Hamilton AM
Rebecca Evans AM Janet Finch-Saunders AM
Jenny Rathbone AM Simon Thomas AM
Huw Irranca-Davies AM Sian Gwenllian AM
Lynne Neagle AM David Melding AM
Jayne Bryant AM Andrew R.T. Davies AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM
Joyce Watson AM Mohammad Asghar AM
Hannah Blythyn AM Michelle Brown AM
Hefin David AM Paul Davies AM
Lee Waters AM Nick Ramsay AM
Rhianon Passmore AM Dai Lloyd AM
Julie James AM Suzy Davies AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Llyr Gruffydd AM
David Rees AM Mark Isherwood AM
Alun Davies AM David J. Rowlands AM
Carwyn Jones AM Russell George AM
Mark Drakeford AM Bethan Sayed AM
Ken Skates AM Mark Reckless AM
Jane Hutt AM Adam Price AM
Mick Antoniw AM Mandy Jones AM
Mike Hedges AM Neil McEvoy AM
Vaughan Gething AM Gareth Bennett AM
Eluned Morgan AM Caroline Jones AM
John Griffiths AM Leanne Wood AM
Dawn Bowden AM
Jeremy Miles AM
Lesley Griffiths AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 1
Dawn Bowden AM Mark Reckless AM Jack Sargeant AM
Lee Waters AM Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM Angela Burns AM
Alun Davies AM Gareth Bennett AM
Lynne Neagle AM David Melding AM
David Rees AM Dai Lloyd AM
Hefin David AM David J. Rowlands AM
Julie James AM Nick Ramsay AM
Rhianon Passmore AM Neil McEvoy AM
Jenny Rathbone AM Russell George AM
Ken Skates AM Adam Price AM
John Griffiths AM Darren Millar AM
Eluned Morgan AM Simon Thomas AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Jeremy Miles AM Paul Davies AM
Mark Drakeford AM Janet Finch-Saunders AM
Vikki Howells AM Michelle Brown AM
Vaughan Gething AM Bethan Sayed AM
Julie Morgan AM Llyr Gruffydd AM
Carwyn Jones AM Sian Gwenllian AM
Mick Antoniw AM Leanne Wood AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mandy Jones AM
Mike Hedges AM Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM Neil Hamilton AM
Kirsty Williams AM Mohammad Asghar AM
Lesley Griffiths AM Andrew R.T. Davies AM
Joyce Watson AM
Jayne Bryant AM
Rebecca Evans AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Motion without amendment

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 30 Ymatal / Abstain: 0
Leanne Wood AM Jane Hutt AM
Adam Price AM Hannah Blythyn AM
Neil McEvoy AM Mike Hedges AM
David J. Rowlands AM Alun Davies AM
Mohammad Asghar AM Lesley Griffiths AM
Darren Millar AM Jeremy Miles AM
Bethan Sayed AM Eluned Morgan AM
Neil Hamilton AM Ken Skates AM
Mandy Jones AM Lynne Neagle AM
Caroline Jones AM Julie Morgan AM
Russell George AM Kirsty Williams AM
Mark Isherwood AM Lee Waters AM
Mark Reckless AM Huw Irranca-Davies AM
Gareth Bennett AM Dawn Bowden AM
Suzy Davies AM Rebecca Evans AM
Llyr Gruffydd AM John Griffiths AM
Andrew R.T. Davies AM Jenny Rathbone AM
Sian Gwenllian AM Vaughan Gething AM
Nick Ramsay AM Jack Sargeant AM
Simon Thomas AM Carwyn Jones AM
Janet Finch-Saunders AM Mick Antoniw AM
Angela Burns AM Julie James AM
Dai Lloyd AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
David Melding AM David Rees AM
Michelle Brown AM Vikki Howells AM
Paul Davies AM Mark Drakeford AM
Jayne Bryant AM
Rhianon Passmore AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Amendment 1

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 0
Lee Waters AM Adam Price AM
Mike Hedges AM Andrew R.T. Davies AM
Huw Irranca-Davies AM Mandy Jones AM
Joyce Watson AM Dai Lloyd AM
Rebecca Evans AM Paul Davies AM
Mark Drakeford AM David J. Rowlands AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mark Reckless AM
Alun Davies AM Russell George AM
Julie James AM Suzy Davies AM
Mick Antoniw AM Nick Ramsay AM
Dawn Bowden AM Mark Isherwood AM
David Rees AM Gareth Bennett AM
Vikki Howells AM Bethan Sayed AM
Ken Skates AM Janet Finch-Saunders AM
Hannah Blythyn AM Caroline Jones AM
Jack Sargeant AM Darren Millar AM
Julie Morgan AM Sian Gwenllian AM
Eluned Morgan AM David Melding AM
John Griffiths AM Llyr Gruffydd AM
Carwyn Jones AM Leanne Wood AM
Jeremy Miles AM Mohammad Asghar AM
Kirsty Williams AM Neil Hamilton AM
Vaughan Gething AM Angela Burns AM
Jane Hutt AM Michelle Brown AM
Lesley Griffiths AM Neil McEvoy AM
Jayne Bryant AM Simon Thomas AM
Rhianon Passmore AM
Jenny Rathbone AM
Hefin David AM
Lynne Neagle AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Motion as amended

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 0
Jenny Rathbone AM Nick Ramsay AM
Vikki Howells AM Suzy Davies AM
Rebecca Evans AM Paul Davies AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mark Reckless AM
Vaughan Gething AM Russell George AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Lee Waters AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM Mandy Jones AM
Mark Drakeford AM Neil Hamilton AM
Hefin David AM Leanne Wood AM
Rhianon Passmore AM Simon Thomas AM
Carwyn Jones AM Adam Price AM
Mike Hedges AM Angela Burns AM
Eluned Morgan AM Mohammad Asghar AM
Lynne Neagle AM Neil McEvoy AM
Hannah Blythyn AM David J. Rowlands AM
Kirsty Williams AM David Melding AM
Jane Hutt AM Sian Gwenllian AM
Lesley Griffiths AM Andrew R.T. Davies AM
Jeremy Miles AM Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM Janet Finch-Saunders AM
Jack Sargeant AM Gareth Bennett AM
David Rees AM Michelle Brown AM
Julie James AM Bethan Sayed AM
Mick Antoniw AM Dai Lloyd AM
Alun Davies AM Darren Millar AM
Joyce Watson AM
Dawn Bowden AM
Julie Morgan AM
Ken Skates AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 30 Ymatal / Abstain: 12
Michelle Brown AM Huw Irranca-Davies AM Mohammad Asghar AM
Mandy Jones AM Lynne Neagle AM Andrew R.T. Davies AM
Sian Gwenllian AM Julie Morgan AM Angela Burns AM
Neil Hamilton AM Rebecca Evans AM Janet Finch-Saunders AM
Simon Thomas AM Jayne Bryant AM David Melding AM
Adam Price AM Jack Sargeant AM Darren Millar AM
Dai Lloyd AM Lee Waters AM Mark Reckless AM
Leanne Wood AM Vikki Howells AM Mark Isherwood AM
Neil McEvoy AM Julie James AM Nick Ramsay AM
Llyr Gruffydd AM Hefin David AM Russell George AM
David J. Rowlands AM Hannah Blythyn AM Paul Davies AM
Bethan Sayed AM Mark Drakeford AM Suzy Davies AM
Caroline Jones AM John Griffiths AM
Gareth Bennett AM Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Jeremy Miles AM
Lesley Griffiths AM
Ken Skates AM
Kirsty Williams AM
Eluned Morgan AM
Dawn Bowden AM
Alun Davies AM
Joyce Watson AM
Rhianon Passmore AM
Vaughan Gething AM
Carwyn Jones AM
Jenny Rathbone AM
Mick Antoniw AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Gwelliant 1

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Amendment 1

O blaid / For: 39 Yn erbyn / Against: 17 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Mark Reckless AM
Kirsty Williams AM David J. Rowlands AM
Ken Skates AM David Melding AM
Jenny Rathbone AM Angela Burns AM
Jack Sargeant AM Suzy Davies AM
Lee Waters AM Neil Hamilton AM
Leanne Wood AM Gareth Bennett AM
Mick Antoniw AM Nick Ramsay AM
Joyce Watson AM Mark Isherwood AM
David Rees AM Caroline Jones AM
Lynne Neagle AM Russell George AM
Simon Thomas AM Michelle Brown AM
Adam Price AM Darren Millar AM
Julie Morgan AM Mohammad Asghar AM
Mark Drakeford AM Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM Andrew R.T. Davies AM
Hefin David AM Paul Davies AM
Dawn Bowden AM
Rhianon Passmore AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Carwyn Jones AM
Jeremy Miles AM
Dai Lloyd AM
Neil McEvoy AM
Bethan Sayed AM
Vaughan Gething AM
Vikki Howells AM
Hannah Blythyn AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Huw Irranca-Davies AM
Sian Gwenllian AM
Julie James AM
John Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Rebecca Evans AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Gwelliant 2

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Amendment 2

O blaid / For: 32 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Sian Gwenllian AM
Jane Hutt AM David Melding AM
Rhianon Passmore AM Simon Thomas AM
Mike Hedges AM Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM Dai Lloyd AM
Joyce Watson AM Nick Ramsay AM
Lee Waters AM Angela Burns AM
Hefin David AM Paul Davies AM
Kirsty Williams AM Janet Finch-Saunders AM
Mick Antoniw AM Bethan Sayed AM
Lesley Griffiths AM Leanne Wood AM
David Rees AM Michelle Brown AM
Mandy Jones AM Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM Darren Millar AM
Mark Drakeford AM Mohammad Asghar AM
Lynne Neagle AM Russell George AM
Rebecca Evans AM Mark Reckless AM
Vaughan Gething AM Andrew R.T. Davies AM
John Griffiths AM Neil Hamilton AM
Huw Irranca-Davies AM Mark Isherwood AM
Julie James AM Gareth Bennett AM
Jenny Rathbone AM David J. Rowlands AM
Vikki Howells AM Caroline Jones AM
Eluned Morgan AM Adam Price AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Carwyn Jones AM
Neil McEvoy AM
Julie Morgan AM
Alun Davies AM
Jack Sargeant AM
Dawn Bowden AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Motion as amended

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Jane Hutt AM Mohammad Asghar AM
Mandy Jones AM Mark Isherwood AM
Mike Hedges AM Andrew R.T. Davies AM
Rebecca Evans AM Mark Reckless AM
Mick Antoniw AM Suzy Davies AM
Bethan Sayed AM Russell George AM
Neil Hamilton AM Janet Finch-Saunders AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Paul Davies AM
Caroline Jones AM Angela Burns AM
Carwyn Jones AM Nick Ramsay AM
Rhianon Passmore AM David Melding AM
Lesley Griffiths AM Darren Millar AM
Adam Price AM
David Rees AM
Alun Davies AM
Dawn Bowden AM
Gareth Bennett AM
Mark Drakeford AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Jenny Rathbone AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
David J. Rowlands AM
Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM
Sian Gwenllian AM
Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
Michelle Brown AM
Jayne Bryant AM
Leanne Wood AM
Hefin David AM
Julie Morgan AM
Simon Thomas AM
Dai Lloyd AM
Eluned Morgan AM
Lee Waters AM
Jack Sargeant AM