Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 21/03/2018

NDM6696 Egwyddorion Cyffredinol Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

NDM6696 The General Principles of the Public Services Ombudsman (Wales) Bill

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar AM Neil McEvoy AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
David Melding AM
Dai Lloyd AM
Nick Ramsay AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
Jayne Bryant AM
Rhun ap Iorwerth AM
Paul Davies AM
Sian Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Bethan Sayed AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Mark Isherwood AM
Dawn Bowden AM
Carwyn Jones AM
Gareth Bennett AM
Russell George AM
Jack Sargeant AM
Mandy Jones AM
Mick Antoniw AM
Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
Simon Thomas AM
Ken Skates AM
David J. Rowlands AM
David Rees AM
Mark Reckless AM
Jenny Rathbone AM
Lynne Neagle AM
Julie Morgan AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Vikki Howells AM
Huw Irranca-Davies AM
John Griffiths AM
Vaughan Gething AM
Suzy Davies AM
Caroline Jones AM
Jeremy Miles AM
Rebecca Evans AM
Neil Hamilton AM

Gwelliant 9

Amendment 9

O blaid / For: 19 Yn erbyn / Against: 33 Ymatal / Abstain: 1
Russell George AM Kirsty Williams AM Mandy Jones AM
Sian Gwenllian AM Vaughan Gething AM
Andrew R.T. Davies AM John Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM Huw Irranca-Davies AM
Janet Finch-Saunders AM Lesley Griffiths AM
Paul Davies AM Vikki Howells AM
Mark Reckless AM Julie James AM
Nick Ramsay AM Hannah Blythyn AM
David Melding AM Jane Hutt AM
Darren Millar AM Julie Morgan AM
Angela Burns AM Lynne Neagle AM
Neil McEvoy AM Mike Hedges AM
Rhun ap Iorwerth AM Jenny Rathbone AM
Suzy Davies AM Rebecca Evans AM
Bethan Sayed AM Hefin David AM
Dai Lloyd AM Mick Antoniw AM
Mohammad Asghar AM Eluned Morgan AM
Simon Thomas AM Jeremy Miles AM
Mark Isherwood AM Jayne Bryant AM
Alun Davies AM
Michelle Brown AM
Dawn Bowden AM
Gareth Bennett AM
Neil Hamilton AM
Caroline Jones AM
Ken Skates AM
David J. Rowlands AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Joyce Watson AM
Jack Sargeant AM
Carwyn Jones AM
Lee Waters AM
David Rees AM

Gwelliant 3

Amendment 3

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 1
Mike Hedges AM Gareth Bennett AM Mandy Jones AM
Jack Sargeant AM
Michelle Brown AM
Sian Gwenllian AM
Alun Davies AM
John Griffiths AM
Jayne Bryant AM
Andrew R.T. Davies AM
Huw Irranca-Davies AM
Simon Thomas AM
Neil Hamilton AM
David J. Rowlands AM
Neil McEvoy AM
Llyr Gruffydd AM
Mick Antoniw AM
Mark Isherwood AM
Suzy Davies AM
Paul Davies AM
Rebecca Evans AM
Dai Lloyd AM
Rhun ap Iorwerth AM
Dawn Bowden AM
Joyce Watson AM
Mark Reckless AM
Russell George AM
Ken Skates AM
Janet Finch-Saunders AM
Mohammad Asghar AM
Vaughan Gething AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Caroline Jones AM
Vikki Howells AM
Hefin David AM
Darren Millar AM
Julie Morgan AM
David Melding AM
Lynne Neagle AM
Nick Ramsay AM
Jenny Rathbone AM
Bethan Sayed AM
Hannah Blythyn AM
Jane Hutt AM
Kirsty Williams AM
Angela Burns AM
Jeremy Miles AM
Lee Waters AM
Eluned Morgan AM
David Rees AM
Julie James AM
Lesley Griffiths AM
Carwyn Jones AM

Gwelliant 1

Amendment 1

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 35 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Lee Waters AM
David Melding AM Jeremy Miles AM
Neil Hamilton AM Jayne Bryant AM
Caroline Jones AM Carwyn Jones AM
Michelle Brown AM Simon Thomas AM
Angela Burns AM Eluned Morgan AM
Darren Millar AM Alun Davies AM
Gareth Bennett AM Rhun ap Iorwerth AM
Mohammad Asghar AM Dai Lloyd AM
Andrew R.T. Davies AM Rebecca Evans AM
Mark Reckless AM Hefin David AM
Nick Ramsay AM Dawn Bowden AM
Suzy Davies AM Jack Sargeant AM
Mark Isherwood AM Neil McEvoy AM
Paul Davies AM Ken Skates AM
Janet Finch-Saunders AM Mick Antoniw AM
David J. Rowlands AM Llyr Gruffydd AM
Russell George AM Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Hannah Blythyn AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Julie Morgan AM
David Rees AM
Lynne Neagle AM
Mike Hedges AM
Jenny Rathbone AM
Sian Gwenllian AM
Bethan Sayed AM
John Griffiths AM
Joyce Watson AM
Kirsty Williams AM
Vaughan Gething AM

Gwelliant 2

Amendment 2

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 35 Ymatal / Abstain: 0
David Melding AM Vaughan Gething AM
Suzy Davies AM Lee Waters AM
Gareth Bennett AM Joyce Watson AM
Mark Reckless AM David Rees AM
Mohammad Asghar AM Simon Thomas AM
David J. Rowlands AM Lynne Neagle AM
Darren Millar AM Jenny Rathbone AM
Russell George AM Dai Lloyd AM
Andrew R.T. Davies AM Ken Skates AM
Neil Hamilton AM Neil McEvoy AM
Mark Isherwood AM Alun Davies AM
Angela Burns AM Julie Morgan AM
Paul Davies AM Vikki Howells AM
Mandy Jones AM Julie James AM
Michelle Brown AM Eluned Morgan AM
Janet Finch-Saunders AM Rebecca Evans AM
Nick Ramsay AM Kirsty Williams AM
Caroline Jones AM Huw Irranca-Davies AM
Hannah Blythyn AM
Dawn Bowden AM
John Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Mick Antoniw AM
Bethan Sayed AM
Carwyn Jones AM
Jane Hutt AM
Jack Sargeant AM
Hefin David AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mike Hedges AM
Lesley Griffiths AM
Sian Gwenllian AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Jayne Bryant AM
Llyr Gruffydd AM

Gwelliant 4

Amendment 4

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 1
Lynne Neagle AM Michelle Brown AM Mandy Jones AM
Bethan Sayed AM Gareth Bennett AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Caroline Jones AM
Neil McEvoy AM Neil Hamilton AM
Alun Davies AM David J. Rowlands AM
Jenny Rathbone AM
Dawn Bowden AM
Rhun ap Iorwerth AM
Kirsty Williams AM
Paul Davies AM
Suzy Davies AM
Mohammad Asghar AM
Lesley Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Vikki Howells AM
John Griffiths AM
Julie James AM
Jack Sargeant AM
Mike Hedges AM
Sian Gwenllian AM
Vaughan Gething AM
Hannah Blythyn AM
Russell George AM
Mick Antoniw AM
Janet Finch-Saunders AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Julie Morgan AM
Andrew R.T. Davies AM
Rebecca Evans AM
Mark Reckless AM
Darren Millar AM
Ken Skates AM
Angela Burns AM
Eluned Morgan AM
Simon Thomas AM
Jayne Bryant AM
Mark Isherwood AM
David Melding AM
Hefin David AM
Lee Waters AM
Nick Ramsay AM
Joyce Watson AM
Dai Lloyd AM
Carwyn Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Jeremy Miles AM

Gwelliant 5

Amendment 5

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 6
Mark Isherwood AM Mandy Jones AM
Vaughan Gething AM Caroline Jones AM
David Melding AM Neil Hamilton AM
Russell George AM Gareth Bennett AM
Hannah Blythyn AM Michelle Brown AM
Andrew R.T. Davies AM David J. Rowlands AM
Janet Finch-Saunders AM
Jeremy Miles AM
Rebecca Evans AM
Jane Hutt AM
Simon Thomas AM
Paul Davies AM
Hefin David AM
Carwyn Jones AM
Nick Ramsay AM
Mick Antoniw AM
Dai Lloyd AM
Huw Irranca-Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Vikki Howells AM
Joyce Watson AM
Sian Gwenllian AM
Lee Waters AM
Neil McEvoy AM
Lesley Griffiths AM
Julie James AM
John Griffiths AM
Julie Morgan AM
Darren Millar AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Dawn Bowden AM
Rhun ap Iorwerth AM
Eluned Morgan AM
Lynne Neagle AM
Angela Burns AM
Mark Reckless AM
Jenny Rathbone AM
Jack Sargeant AM
Mohammad Asghar AM
Ken Skates AM
Mike Hedges AM
Jayne Bryant AM
Alun Davies AM
Suzy Davies AM
Bethan Sayed AM
David Rees AM
Kirsty Williams AM

Gwelliant 6

Amendment 6

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 6
Lee Waters AM David J. Rowlands AM
Ken Skates AM Caroline Jones AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Neil Hamilton AM
Vikki Howells AM Michelle Brown AM
Jenny Rathbone AM Mandy Jones AM
Lesley Griffiths AM Gareth Bennett AM
Bethan Sayed AM
Lynne Neagle AM
Julie James AM
Julie Morgan AM
Simon Thomas AM
Joyce Watson AM
Hannah Blythyn AM
Andrew R.T. Davies AM
Jane Hutt AM
Mark Reckless AM
David Rees AM
Mark Isherwood AM
Carwyn Jones AM
Mike Hedges AM
Huw Irranca-Davies AM
Janet Finch-Saunders AM
Mohammad Asghar AM
Hefin David AM
Vaughan Gething AM
Dawn Bowden AM
Rebecca Evans AM
Neil McEvoy AM
Sian Gwenllian AM
Russell George AM
Rhun ap Iorwerth AM
David Melding AM
Jayne Bryant AM
Jack Sargeant AM
Paul Davies AM
Suzy Davies AM
Darren Millar AM
Eluned Morgan AM
John Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Jeremy Miles AM
Mick Antoniw AM
Nick Ramsay AM
Dai Lloyd AM
Angela Burns AM
Alun Davies AM
Kirsty Williams AM

Gwelliant 7

Amendment 7

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 6
Lynne Neagle AM Michelle Brown AM
Carwyn Jones AM Neil Hamilton AM
Mohammad Asghar AM Gareth Bennett AM
Bethan Sayed AM Mandy Jones AM
Mark Reckless AM Caroline Jones AM
Angela Burns AM David J. Rowlands AM
Kirsty Williams AM
Jenny Rathbone AM
Ken Skates AM
Mick Antoniw AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mike Hedges AM
Alun Davies AM
Neil McEvoy AM
Eluned Morgan AM
Dawn Bowden AM
Andrew R.T. Davies AM
Suzy Davies AM
Jeremy Miles AM
Lee Waters AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
John Griffiths AM
Dai Lloyd AM
Nick Ramsay AM
Lesley Griffiths AM
Llyr Gruffydd AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Mark Isherwood AM
Sian Gwenllian AM
Jack Sargeant AM
Rebecca Evans AM
Vaughan Gething AM
Darren Millar AM
Paul Davies AM
Julie Morgan AM
Hefin David AM
Russell George AM
Julie James AM
Hannah Blythyn AM
David Rees AM
Joyce Watson AM
Janet Finch-Saunders AM
Jane Hutt AM
David Melding AM
Simon Thomas AM
Jayne Bryant AM

Gwelliant 8

Amendment 8

O blaid / For: 47 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 6
Angela Burns AM Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM David J. Rowlands AM
Eluned Morgan AM Neil Hamilton AM
Joyce Watson AM Mandy Jones AM
Dai Lloyd AM Michelle Brown AM
Nick Ramsay AM Gareth Bennett AM
David Melding AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Mick Antoniw AM
Darren Millar AM
Simon Thomas AM
Carwyn Jones AM
Ken Skates AM
Jeremy Miles AM
Mark Reckless AM
Janet Finch-Saunders AM
Jack Sargeant AM
Russell George AM
Hannah Blythyn AM
Vaughan Gething AM
Kirsty Williams AM
John Griffiths AM
Sian Gwenllian AM
Julie James AM
Andrew R.T. Davies AM
Lesley Griffiths AM
Vikki Howells AM
Llyr Gruffydd AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Mohammad Asghar AM
David Rees AM
Neil McEvoy AM
Rebecca Evans AM
Alun Davies AM
Bethan Sayed AM
Julie Morgan AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Jenny Rathbone AM
Mark Isherwood AM
Dawn Bowden AM
Lynne Neagle AM
Paul Davies AM
Suzy Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jayne Bryant AM

Cynnig i gymeradwyo'r Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Motion to approve the Law Derived from the European Union (Wales) Bill

O blaid / For: 39 Yn erbyn / Against: 13 Ymatal / Abstain: 1
Mick Antoniw AM David Melding AM Mandy Jones AM
Kirsty Williams AM Nick Ramsay AM
Rebecca Evans AM Angela Burns AM
Lee Waters AM Paul Davies AM
Dai Lloyd AM Janet Finch-Saunders AM
Hefin David AM Mark Isherwood AM
Jayne Bryant AM Darren Millar AM
Michelle Brown AM Mohammad Asghar AM
Rhun ap Iorwerth AM Mark Reckless AM
Sian Gwenllian AM Gareth Bennett AM
Llyr Gruffydd AM Suzy Davies AM
Caroline Jones AM Russell George AM
Carwyn Jones AM Andrew R.T. Davies AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Bethan Sayed AM
Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
Lesley Griffiths AM
Neil Hamilton AM
Joyce Watson AM
Eluned Morgan AM
Neil McEvoy AM
Simon Thomas AM
Ken Skates AM
David J. Rowlands AM
David Rees AM
Jenny Rathbone AM
Lynne Neagle AM
Julie Morgan AM
Hannah Blythyn AM
Julie James AM
Vikki Howells AM
Alun Davies AM
Dawn Bowden AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Jeremy Miles AM
Jack Sargeant AM