Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 29/11/2017

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion without amendment

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 0
Steffan Lewis AM Hefin David AM
Angela Burns AM Rhianon Passmore AM
Nick Ramsay AM Jeremy Miles AM
Dai Lloyd AM Jayne Bryant AM
David Melding AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Darren Millar AM Mike Hedges AM
Neil McEvoy AM Jane Hutt AM
Adam Price AM Lesley Griffiths AM
Michelle Brown AM Carwyn Jones AM
Paul Davies AM Alun Davies AM
Mark Isherwood AM David Rees AM
Bethan Jenkins AM Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM Lee Waters AM
Sian Gwenllian AM Joyce Watson AM
Janet Finch-Saunders AM Kirsty Williams AM
Rhun ap Iorwerth AM Mick Antoniw AM
Gareth Bennett AM Dawn Bowden AM
David J. Rowlands AM Jenny Rathbone AM
Simon Thomas AM Julie Morgan AM
Leanne Wood AM Mark Drakeford AM
Mark Reckless AM Vaughan Gething AM
Suzy Davies AM John Griffiths AM
Russell George AM Huw Irranca-Davies AM
Caroline Jones AM Vikki Howells AM
Andrew R.T. Davies AM Julie James AM
Neil Hamilton AM Hannah Blythyn AM
Mohammad Asghar AM Lynne Neagle AM
Eluned Morgan AM
Rebecca Evans AM

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Gwelliant 1

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AM Angela Burns AM
Eluned Morgan AM Bethan Jenkins AM
Julie Morgan AM Sian Gwenllian AM
Hefin David AM Steffan Lewis AM
Jayne Bryant AM Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM Adam Price AM
Vikki Howells AM Simon Thomas AM
Alun Davies AM Russell George AM
Julie James AM Llyr Gruffydd AM
Vaughan Gething AM Suzy Davies AM
Rebecca Evans AM David J. Rowlands AM
Hannah Blythyn AM Neil McEvoy AM
Ken Skates AM Mark Reckless AM
Jane Hutt AM Gareth Bennett AM
Jenny Rathbone AM Mohammad Asghar AM
Mick Antoniw AM Leanne Wood AM
Mike Hedges AM David Melding AM
Rhianon Passmore AM Darren Millar AM
David Rees AM Paul Davies AM
Lee Waters AM Rhun ap Iorwerth AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Janet Finch-Saunders AM
Carwyn Jones AM Neil Hamilton AM
Dawn Bowden AM Michelle Brown AM
Mark Drakeford AM Dai Lloyd AM
John Griffiths AM Andrew R.T. Davies AM
Lesley Griffiths AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM
Lynne Neagle AM

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AM Andrew R.T. Davies AM
Jeremy Miles AM Sian Gwenllian AM
Jenny Rathbone AM Mark Reckless AM
Lesley Griffiths AM Paul Davies AM
Lynne Neagle AM Steffan Lewis AM
Mark Drakeford AM Darren Millar AM
Jayne Bryant AM David J. Rowlands AM
Julie Morgan AM Angela Burns AM
David Rees AM Llyr Gruffydd AM
Alun Davies AM Janet Finch-Saunders AM
Joyce Watson AM Russell George AM
Vikki Howells AM Neil McEvoy AM
Carwyn Jones AM Michelle Brown AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mohammad Asghar AM
Huw Irranca-Davies AM Rhun ap Iorwerth AM
Kirsty Williams AM Neil Hamilton AM
Eluned Morgan AM Leanne Wood AM
Ken Skates AM Bethan Jenkins AM
Rhianon Passmore AM Nick Ramsay AM
John Griffiths AM Dai Lloyd AM
Vaughan Gething AM Mark Isherwood AM
Hefin David AM David Melding AM
Mick Antoniw AM Suzy Davies AM
Jane Hutt AM Adam Price AM
Lee Waters AM Caroline Jones AM
Rebecca Evans AM Simon Thomas AM
Dawn Bowden AM Gareth Bennett AM
Mike Hedges AM
Julie James AM

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion without amendment

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Michelle Brown AM Rhun ap Iorwerth AM
Andrew R.T. Davies AM John Griffiths AM
David Melding AM Lynne Neagle AM
Mohammad Asghar AM Hefin David AM
Angela Burns AM Jeremy Miles AM
Russell George AM Hannah Blythyn AM
Nick Ramsay AM Julie Morgan AM
Neil Hamilton AM Julie James AM
Suzy Davies AM Rhianon Passmore AM
Gareth Bennett AM Jayne Bryant AM
Caroline Jones AM Vikki Howells AM
Mark Isherwood AM Dai Lloyd AM
David J. Rowlands AM Huw Irranca-Davies AM
Darren Millar AM Eluned Morgan AM
Mark Reckless AM Vaughan Gething AM
Paul Davies AM Dawn Bowden AM
Janet Finch-Saunders AM David Rees AM
Neil McEvoy AM
Llyr Gruffydd AM
Mark Drakeford AM
Ken Skates AM
Lesley Griffiths AM
Simon Thomas AM
Jane Hutt AM
Mike Hedges AM
Lee Waters AM
Alun Davies AM
Bethan Jenkins AM
Mick Antoniw AM
Carwyn Jones AM
Leanne Wood AM
Kirsty Williams AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Joyce Watson AM
Adam Price AM
Steffan Lewis AM
Rebecca Evans AM
Jenny Rathbone AM
Sian Gwenllian AM

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AM Nick Ramsay AM
Lynne Neagle AM Gareth Bennett AM
Huw Irranca-Davies AM Paul Davies AM
Alun Davies AM Dai Lloyd AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mark Isherwood AM
Kirsty Williams AM Mohammad Asghar AM
Vaughan Gething AM Andrew R.T. Davies AM
Mick Antoniw AM Leanne Wood AM
Jenny Rathbone AM Darren Millar AM
Dawn Bowden AM Neil Hamilton AM
Jeremy Miles AM Caroline Jones AM
John Griffiths AM David Melding AM
Carwyn Jones AM Steffan Lewis AM
Vikki Howells AM Russell George AM
Eluned Morgan AM Michelle Brown AM
Hannah Blythyn AM Adam Price AM
David Rees AM Simon Thomas AM
Lesley Griffiths AM Bethan Jenkins AM
Mark Drakeford AM Llyr Gruffydd AM
Rebecca Evans AM Angela Burns AM
Ken Skates AM David J. Rowlands AM
Julie Morgan AM Sian Gwenllian AM
Jane Hutt AM Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM Suzy Davies AM
Mike Hedges AM Neil McEvoy AM
Rhianon Passmore AM Rhun ap Iorwerth AM
Lee Waters AM Mark Reckless AM
Julie James AM
Hefin David AM

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 2

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 2

O blaid / For: 55 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Vaughan Gething AM
Neil McEvoy AM
Mark Drakeford AM
Russell George AM
Adam Price AM
Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM
Andrew R.T. Davies AM
Jeremy Miles AM
Mohammad Asghar AM
Alun Davies AM
Gareth Bennett AM
Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM
Kirsty Williams AM
Jenny Rathbone AM
Paul Davies AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Mark Reckless AM
Joyce Watson AM
Janet Finch-Saunders AM
David Rees AM
Darren Millar AM
David J. Rowlands AM
Rebecca Evans AM
Sian Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Ken Skates AM
Bethan Jenkins AM
Steffan Lewis AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Simon Thomas AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mike Hedges AM
Mark Isherwood AM
Dawn Bowden AM
John Griffiths AM
David Melding AM
Caroline Jones AM
Huw Irranca-Davies AM
Dai Lloyd AM
Nick Ramsay AM
Vikki Howells AM
Michelle Brown AM
Carwyn Jones AM
Mick Antoniw AM
Angela Burns AM
Jayne Bryant AM
Julie Morgan AM
Leanne Wood AM
Hannah Blythyn AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Rhianon Passmore AM

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion as amended

O blaid / For: 32 Yn erbyn / Against: 23 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AM Suzy Davies AM
Kirsty Williams AM Leanne Wood AM
Mick Antoniw AM Simon Thomas AM
Joyce Watson AM Mohammad Asghar AM
David Rees AM Russell George AM
John Griffiths AM Mark Reckless AM
Huw Irranca-Davies AM David J. Rowlands AM
Vikki Howells AM Steffan Lewis AM
Julie James AM Adam Price AM
Hannah Blythyn AM Bethan Jenkins AM
Julie Morgan AM Darren Millar AM
Lynne Neagle AM David Melding AM
Jenny Rathbone AM Llyr Gruffydd AM
Mark Drakeford AM Sian Gwenllian AM
Ken Skates AM Dai Lloyd AM
Lee Waters AM Janet Finch-Saunders AM
Vaughan Gething AM Nick Ramsay AM
Dawn Bowden AM Paul Davies AM
Mike Hedges AM Rhun ap Iorwerth AM
Jeremy Miles AM Neil McEvoy AM
Eluned Morgan AM Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM Neil Hamilton AM
Rebecca Evans AM Andrew R.T. Davies AM
Rhianon Passmore AM
Michelle Brown AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Jayne Bryant AM
Alun Davies AM
Carwyn Jones AM

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion without amendment

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 46 Ymatal / Abstain: 0
Sian Gwenllian AM Mick Antoniw AM
Llyr Gruffydd AM Mark Reckless AM
Steffan Lewis AM Janet Finch-Saunders AM
Rhun ap Iorwerth AM David Rees AM
Dai Lloyd AM Huw Irranca-Davies AM
Neil McEvoy AM David J. Rowlands AM
Bethan Jenkins AM Rebecca Evans AM
Adam Price AM Jayne Bryant AM
Simon Thomas AM Alun Davies AM
Leanne Wood AM John Griffiths AM
David Melding AM
Andrew R.T. Davies AM
Hannah Blythyn AM
Nick Ramsay AM
Vikki Howells AM
Mohammad Asghar AM
Angela Burns AM
Dawn Bowden AM
Michelle Brown AM
Gareth Bennett AM
Hefin David AM
Rhianon Passmore AM
Julie James AM
Paul Davies AM
Lynne Neagle AM
Jenny Rathbone AM
Caroline Jones AM
Lesley Griffiths AM
Russell George AM
Lee Waters AM
Mike Hedges AM
Suzy Davies AM
Mark Drakeford AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Joyce Watson AM
Kirsty Williams AM
Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM
Jeremy Miles AM
Neil Hamilton AM
Carwyn Jones AM
Darren Millar AM
Ken Skates AM
Julie Morgan AM
Vaughan Gething AM
Eluned Morgan AM

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 1

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 1

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar AM Lee Waters AM
David J. Rowlands AM Rhun ap Iorwerth AM
Janet Finch-Saunders AM Joyce Watson AM
Mark Reckless AM Rebecca Evans AM
Paul Davies AM Kirsty Williams AM
Neil Hamilton AM Llyr Gruffydd AM
Caroline Jones AM Bethan Jenkins AM
Mark Isherwood AM Mick Antoniw AM
Michelle Brown AM Jayne Bryant AM
Russell George AM Lynne Neagle AM
Darren Millar AM Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM
Nick Ramsay AM Jane Hutt AM
Suzy Davies AM Leanne Wood AM
David Melding AM Carwyn Jones AM
Andrew R.T. Davies AM Mike Hedges AM
Angela Burns AM Sian Gwenllian AM
Gareth Bennett AM Simon Thomas AM
Ken Skates AM
Steffan Lewis AM
Jenny Rathbone AM
Lesley Griffiths AM
David Rees AM
Mark Drakeford AM
Rhianon Passmore AM
Julie James AM
Alun Davies AM
John Griffiths AM
Adam Price AM
Vikki Howells AM
Huw Irranca-Davies AM
Dai Lloyd AM
Eluned Morgan AM
Vaughan Gething AM
Hannah Blythyn AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
Hefin David AM
Julie Morgan AM
Dawn Bowden AM

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 2

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 2

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Mark Isherwood AM
Lee Waters AM David Melding AM
Mark Drakeford AM Dai Lloyd AM
Ken Skates AM Llyr Gruffydd AM
Mike Hedges AM Neil McEvoy AM
Lesley Griffiths AM Bethan Jenkins AM
Kirsty Williams AM Adam Price AM
Joyce Watson AM Simon Thomas AM
Jane Hutt AM Darren Millar AM
Vaughan Gething AM Russell George AM
Eluned Morgan AM Leanne Wood AM
John Griffiths AM Mohammad Asghar AM
Rebecca Evans AM Rhun ap Iorwerth AM
Jeremy Miles AM Paul Davies AM
David J. Rowlands AM Angela Burns AM
David Rees AM Sian Gwenllian AM
Gareth Bennett AM Nick Ramsay AM
Julie James AM Steffan Lewis AM
Hefin David AM Mark Reckless AM
Michelle Brown AM Suzy Davies AM
Caroline Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Hannah Blythyn AM Andrew R.T. Davies AM
Lynne Neagle AM
Neil Hamilton AM
Mick Antoniw AM
Jayne Bryant AM
Dawn Bowden AM
Rhianon Passmore AM
Jenny Rathbone AM
Alun Davies AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Julie Morgan AM
Carwyn Jones AM

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion as amended

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 10
Gareth Bennett AM Mark Isherwood AM Steffan Lewis AM
Alun Davies AM Andrew R.T. Davies AM Leanne Wood AM
Mark Drakeford AM Suzy Davies AM Neil McEvoy AM
Joyce Watson AM Nick Ramsay AM Adam Price AM
Carwyn Jones AM Mark Reckless AM Rhun ap Iorwerth AM
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AM Paul Davies AM Bethan Jenkins AM
Kirsty Williams AM Janet Finch-Saunders AM Simon Thomas AM
Caroline Jones AM Angela Burns AM Dai Lloyd AM
Dawn Bowden AM Russell George AM Llyr Gruffydd AM
Ken Skates AM Mohammad Asghar AM Sian Gwenllian AM
Neil Hamilton AM David Melding AM
Vikki Howells AM Darren Millar AM
Rhianon Passmore AM
Julie James AM
Jenny Rathbone AM
Hefin David AM
Rebecca Evans AM
Michelle Brown AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Jayne Bryant AM
Julie Morgan AM
David Rees AM
Huw Irranca-Davies AM
Mike Hedges AM
Jeremy Miles AM
Lee Waters AM
Vaughan Gething AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
Lesley Griffiths AM
David J. Rowlands AM
John Griffiths AM
Mick Antoniw AM