Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 29/11/2017

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion without amendment

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 0
Steffan Lewis Hefin David
Angela Burns Rhianon Passmore
Nick Ramsay Jeremy Miles
Dai Lloyd Jayne Bryant
David Melding Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Darren Millar Mike Hedges
Neil McEvoy Jane Hutt
Adam Price Lesley Griffiths
Michelle Brown Carwyn Jones
Paul Davies Alun Davies
Mark Isherwood David Rees
Bethan Jenkins Ken Skates
Llyr Gruffydd Lee Waters
Sian Gwenllian Joyce Watson
Janet Finch-Saunders Kirsty Williams
Rhun ap Iorwerth Mick Antoniw
Gareth Bennett Dawn Bowden
David J. Rowlands Jenny Rathbone
Simon Thomas Julie Morgan
Leanne Wood Mark Drakeford
Mark Reckless Vaughan Gething
Suzy Davies John Griffiths
Russell George Huw Irranca-Davies
Caroline Jones Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Julie James
Neil Hamilton Hannah Blythyn
Mohammad Asghar Lynne Neagle
Eluned Morgan
Rebecca Evans

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Gwelliant 1

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson Angela Burns
Eluned Morgan Bethan Jenkins
Julie Morgan Sian Gwenllian
Hefin David Steffan Lewis
Jayne Bryant Nick Ramsay
Jeremy Miles Adam Price
Vikki Howells Simon Thomas
Alun Davies Russell George
Julie James Llyr Gruffydd
Vaughan Gething Suzy Davies
Rebecca Evans David J. Rowlands
Hannah Blythyn Neil McEvoy
Ken Skates Mark Reckless
Jane Hutt Gareth Bennett
Jenny Rathbone Mohammad Asghar
Mick Antoniw Leanne Wood
Mike Hedges David Melding
Rhianon Passmore Darren Millar
David Rees Paul Davies
Lee Waters Rhun ap Iorwerth
Huw Irranca-Davies Caroline Jones
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Janet Finch-Saunders
Carwyn Jones Neil Hamilton
Dawn Bowden Michelle Brown
Mark Drakeford Dai Lloyd
John Griffiths Andrew R.T. Davies
Lesley Griffiths Mark Isherwood
Kirsty Williams
Lynne Neagle

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn Andrew R.T. Davies
Jeremy Miles Sian Gwenllian
Jenny Rathbone Mark Reckless
Lesley Griffiths Paul Davies
Lynne Neagle Steffan Lewis
Mark Drakeford Darren Millar
Jayne Bryant David J. Rowlands
Julie Morgan Angela Burns
David Rees Llyr Gruffydd
Alun Davies Janet Finch-Saunders
Joyce Watson Russell George
Vikki Howells Neil McEvoy
Carwyn Jones Michelle Brown
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Mohammad Asghar
Huw Irranca-Davies Rhun ap Iorwerth
Kirsty Williams Neil Hamilton
Eluned Morgan Leanne Wood
Ken Skates Bethan Jenkins
Rhianon Passmore Nick Ramsay
John Griffiths Dai Lloyd
Vaughan Gething Mark Isherwood
Hefin David David Melding
Mick Antoniw Suzy Davies
Jane Hutt Adam Price
Lee Waters Caroline Jones
Rebecca Evans Simon Thomas
Dawn Bowden Gareth Bennett
Mike Hedges
Julie James

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion without amendment

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Michelle Brown Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies John Griffiths
David Melding Lynne Neagle
Mohammad Asghar Hefin David
Angela Burns Jeremy Miles
Russell George Hannah Blythyn
Nick Ramsay Julie Morgan
Neil Hamilton Julie James
Suzy Davies Rhianon Passmore
Gareth Bennett Jayne Bryant
Caroline Jones Vikki Howells
Mark Isherwood Dai Lloyd
David J. Rowlands Huw Irranca-Davies
Darren Millar Eluned Morgan
Mark Reckless Vaughan Gething
Paul Davies Dawn Bowden
Janet Finch-Saunders David Rees
Neil McEvoy
Llyr Gruffydd
Mark Drakeford
Ken Skates
Lesley Griffiths
Simon Thomas
Jane Hutt
Mike Hedges
Lee Waters
Alun Davies
Bethan Jenkins
Mick Antoniw
Carwyn Jones
Leanne Wood
Kirsty Williams
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Joyce Watson
Adam Price
Steffan Lewis
Rebecca Evans
Jenny Rathbone
Sian Gwenllian

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson Nick Ramsay
Lynne Neagle Gareth Bennett
Huw Irranca-Davies Paul Davies
Alun Davies Dai Lloyd
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Mark Isherwood
Kirsty Williams Mohammad Asghar
Vaughan Gething Andrew R.T. Davies
Mick Antoniw Leanne Wood
Jenny Rathbone Darren Millar
Dawn Bowden Neil Hamilton
Jeremy Miles Caroline Jones
John Griffiths David Melding
Carwyn Jones Steffan Lewis
Vikki Howells Russell George
Eluned Morgan Michelle Brown
Hannah Blythyn Adam Price
David Rees Simon Thomas
Lesley Griffiths Bethan Jenkins
Mark Drakeford Llyr Gruffydd
Rebecca Evans Angela Burns
Ken Skates David J. Rowlands
Julie Morgan Sian Gwenllian
Jane Hutt Janet Finch-Saunders
Jayne Bryant Suzy Davies
Mike Hedges Neil McEvoy
Rhianon Passmore Rhun ap Iorwerth
Lee Waters Mark Reckless
Julie James
Hefin David

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 2

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 2

O blaid / For: 55 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Vaughan Gething
Neil McEvoy
Mark Drakeford
Russell George
Adam Price
Suzy Davies
Eluned Morgan
Andrew R.T. Davies
Jeremy Miles
Mohammad Asghar
Alun Davies
Gareth Bennett
Lynne Neagle
Neil Hamilton
Kirsty Williams
Jenny Rathbone
Paul Davies
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mark Reckless
Joyce Watson
Janet Finch-Saunders
David Rees
Darren Millar
David J. Rowlands
Rebecca Evans
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Ken Skates
Bethan Jenkins
Steffan Lewis
Lesley Griffiths
Jane Hutt
Simon Thomas
Rhun ap Iorwerth
Mike Hedges
Mark Isherwood
Dawn Bowden
John Griffiths
David Melding
Caroline Jones
Huw Irranca-Davies
Dai Lloyd
Nick Ramsay
Vikki Howells
Michelle Brown
Carwyn Jones
Mick Antoniw
Angela Burns
Jayne Bryant
Julie Morgan
Leanne Wood
Hannah Blythyn
Lee Waters
Hefin David
Rhianon Passmore

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion as amended

O blaid / For: 32 Yn erbyn / Against: 23 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett Suzy Davies
Kirsty Williams Leanne Wood
Mick Antoniw Simon Thomas
Joyce Watson Mohammad Asghar
David Rees Russell George
John Griffiths Mark Reckless
Huw Irranca-Davies David J. Rowlands
Vikki Howells Steffan Lewis
Julie James Adam Price
Hannah Blythyn Bethan Jenkins
Julie Morgan Darren Millar
Lynne Neagle David Melding
Jenny Rathbone Llyr Gruffydd
Mark Drakeford Sian Gwenllian
Ken Skates Dai Lloyd
Lee Waters Janet Finch-Saunders
Vaughan Gething Nick Ramsay
Dawn Bowden Paul Davies
Mike Hedges Rhun ap Iorwerth
Jeremy Miles Neil McEvoy
Eluned Morgan Mark Isherwood
Jane Hutt Neil Hamilton
Rebecca Evans Andrew R.T. Davies
Rhianon Passmore
Michelle Brown
Hefin David
Angela Burns
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Lesley Griffiths
Jayne Bryant
Alun Davies
Carwyn Jones

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion without amendment

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 46 Ymatal / Abstain: 0
Sian Gwenllian Mick Antoniw
Llyr Gruffydd Mark Reckless
Steffan Lewis Janet Finch-Saunders
Rhun ap Iorwerth David Rees
Dai Lloyd Huw Irranca-Davies
Neil McEvoy David J. Rowlands
Bethan Jenkins Rebecca Evans
Adam Price Jayne Bryant
Simon Thomas Alun Davies
Leanne Wood John Griffiths
David Melding
Andrew R.T. Davies
Hannah Blythyn
Nick Ramsay
Vikki Howells
Mohammad Asghar
Angela Burns
Dawn Bowden
Michelle Brown
Gareth Bennett
Hefin David
Rhianon Passmore
Julie James
Paul Davies
Lynne Neagle
Jenny Rathbone
Caroline Jones
Lesley Griffiths
Russell George
Lee Waters
Mike Hedges
Suzy Davies
Mark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Joyce Watson
Kirsty Williams
Mark Isherwood
Jane Hutt
Jeremy Miles
Neil Hamilton
Carwyn Jones
Darren Millar
Ken Skates
Julie Morgan
Vaughan Gething
Eluned Morgan

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 1

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 1

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar Lee Waters
David J. Rowlands Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders Joyce Watson
Mark Reckless Rebecca Evans
Paul Davies Kirsty Williams
Neil Hamilton Llyr Gruffydd
Caroline Jones Bethan Jenkins
Mark Isherwood Mick Antoniw
Michelle Brown Jayne Bryant
Russell George Lynne Neagle
Darren Millar Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Nick Ramsay Jane Hutt
Suzy Davies Leanne Wood
David Melding Carwyn Jones
Andrew R.T. Davies Mike Hedges
Angela Burns Sian Gwenllian
Gareth Bennett Simon Thomas
Ken Skates
Steffan Lewis
Jenny Rathbone
Lesley Griffiths
David Rees
Mark Drakeford
Rhianon Passmore
Julie James
Alun Davies
John Griffiths
Adam Price
Vikki Howells
Huw Irranca-Davies
Dai Lloyd
Eluned Morgan
Vaughan Gething
Hannah Blythyn
Neil McEvoy
Jeremy Miles
Hefin David
Julie Morgan
Dawn Bowden

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 2

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 2

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Mark Isherwood
Lee Waters David Melding
Mark Drakeford Dai Lloyd
Ken Skates Llyr Gruffydd
Mike Hedges Neil McEvoy
Lesley Griffiths Bethan Jenkins
Kirsty Williams Adam Price
Joyce Watson Simon Thomas
Jane Hutt Darren Millar
Vaughan Gething Russell George
Eluned Morgan Leanne Wood
John Griffiths Mohammad Asghar
Rebecca Evans Rhun ap Iorwerth
Jeremy Miles Paul Davies
David J. Rowlands Angela Burns
David Rees Sian Gwenllian
Gareth Bennett Nick Ramsay
Julie James Steffan Lewis
Hefin David Mark Reckless
Michelle Brown Suzy Davies
Caroline Jones Janet Finch-Saunders
Hannah Blythyn Andrew R.T. Davies
Lynne Neagle
Neil Hamilton
Mick Antoniw
Jayne Bryant
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Jenny Rathbone
Alun Davies
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Julie Morgan
Carwyn Jones

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion as amended

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 10
Gareth Bennett Mark Isherwood Steffan Lewis
Alun Davies Andrew R.T. Davies Leanne Wood
Mark Drakeford Suzy Davies Neil McEvoy
Joyce Watson Nick Ramsay Adam Price
Carwyn Jones Mark Reckless Rhun ap Iorwerth
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Paul Davies Bethan Jenkins
Kirsty Williams Janet Finch-Saunders Simon Thomas
Caroline Jones Angela Burns Dai Lloyd
Dawn Bowden Russell George Llyr Gruffydd
Ken Skates Mohammad Asghar Sian Gwenllian
Neil Hamilton David Melding
Vikki Howells Darren Millar
Rhianon Passmore
Julie James
Jenny Rathbone
Hefin David
Rebecca Evans
Michelle Brown
Lynne Neagle
Hannah Blythyn
Jayne Bryant
Julie Morgan
David Rees
Huw Irranca-Davies
Mike Hedges
Jeremy Miles
Lee Waters
Vaughan Gething
Eluned Morgan
Jane Hutt
Lesley Griffiths
David J. Rowlands
John Griffiths
Mick Antoniw