Vote Outcomes Plenary 26/10/2022

Eitem 6. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Addysg Awyr Agored (Cymru)

Item 6. Motion under Standing Order 26.91 seeking the Senedd's agreement to introduce a Member Bill – Outdoor Education (Wales) Bill

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 1
Sian Gwenllian MS Lesley Griffiths MS Jenny Rathbone MS
Llyr Gruffydd MS John Griffiths MS
James Evans MS Eluned Morgan MS
Peter Fox MS Vaughan Gething MS
Altaf Hussain MS Sarah Murphy MS
Samuel Kurtz MS Rebecca Evans MS
Cefin Campbell MS Mark Drakeford MS
Janet Finch-Saunders MS Mike Hedges MS
Jane Dodds MS Vikki Howells MS
Natasha Asghar MS Julie Morgan MS
Andrew R.T. Davies MS Lynne Neagle MS
Luke Fletcher MS Jeremy Miles MS
Delyth Jewell MS Jack Sargeant MS
Mark Isherwood MS Julie James MS
Laura Anne Jones MS Lee Waters MS
Heledd Fychan MS Huw Irranca-Davies MS
Rhys ab Owen MS Jane Hutt MS
Sam Rowlands MS Joyce Watson MS
Joel James MS Alun Davies MS
Rhun ap Iorwerth MS Carolyn Thomas MS
Paul Davies MS Hannah Blythyn MS
Tom Giffard MS Buffy Williams MS
Peredur Owen Griffiths MS Jayne Bryant MS
Gareth Davies MS Hefin David MS
Sioned Williams MS

Eitem 7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil Manteisio ar Fudd-daliada

Item 7, Debate on a Member's Legislative Proposal - Take-up of Benefits Bill

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 19
Mike Hedges MS Jenny Rathbone MS Lee Waters MS
Laura Anne Jones MS Huw Irranca-Davies MS
Vikki Howells MS Hannah Blythyn MS
Rhys ab Owen MS Jane Hutt MS
Tom Giffard MS Joyce Watson MS
Sioned Williams MS Jack Sargeant MS
Delyth Jewell MS Julie Morgan MS
Rhun ap Iorwerth MS Lynne Neagle MS
Luke Fletcher MS Jeremy Miles MS
Mark Isherwood MS Buffy Williams MS
Gareth Davies MS Julie James MS
Janet Finch-Saunders MS Eluned Morgan MS
Sam Rowlands MS Carolyn Thomas MS
Hefin David MS John Griffiths MS
Altaf Hussain MS Rebecca Evans MS
Alun Davies MS Vaughan Gething MS
Jane Dodds MS Jayne Bryant MS
Samuel Kurtz MS Lesley Griffiths MS
Cefin Campbell MS Mark Drakeford MS
Sarah Murphy MS
Natasha Asghar MS
Heledd Fychan MS
Sian Gwenllian MS
Llyr Gruffydd MS
James Evans MS
Andrew R.T. Davies MS
Joel James MS
Peter Fox MS
Paul Davies MS
Peredur Owen Griffiths MS

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Strôc. Cynnig heb ei ddiwygio.

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Stroke. Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar MS Jenny Rathbone MS
Joel James MS Heledd Fychan MS
Gareth Davies MS Sioned Williams MS
Samuel Kurtz MS Lynne Neagle MS
James Evans MS Buffy Williams MS
Laura Anne Jones MS Jane Dodds MS
Peter Fox MS Luke Fletcher MS
Tom Giffard MS Peredur Owen Griffiths MS
Sam Rowlands MS Joyce Watson MS
Altaf Hussain MS Sarah Murphy MS
Paul Davies MS Carolyn Thomas MS
Janet Finch-Saunders MS Jack Sargeant MS
Mark Isherwood MS Cefin Campbell MS
Andrew R.T. Davies MS Lee Waters MS
Rhys ab Owen MS
Eluned Morgan MS
Llyr Gruffydd MS
Huw Irranca-Davies MS
Hefin David MS
Delyth Jewell MS
Vikki Howells MS
Vaughan Gething MS
Alun Davies MS
Jane Hutt MS
Mark Drakeford MS
Julie James MS
Mike Hedges MS
Jayne Bryant MS
Sian Gwenllian MS
Lesley Griffiths MS
Julie Morgan MS
Rhun ap Iorwerth MS
Rebecca Evans MS
John Griffiths MS
Jeremy Miles MS
Hannah Blythyn MS

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 9. Welsh Conservatives debate. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths.

O blaid / For: 36 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Jane Dodds MS Altaf Hussain MS
Lesley Griffiths MS Peter Fox MS
Sioned Williams MS Janet Finch-Saunders MS
Sarah Murphy MS Sam Rowlands MS
Cefin Campbell MS Paul Davies MS
Vaughan Gething MS Tom Giffard MS
Mark Drakeford MS Gareth Davies MS
Buffy Williams MS Joel James MS
Rhun ap Iorwerth MS Andrew R.T. Davies MS
Hannah Blythyn MS Natasha Asghar MS
Rebecca Evans MS Laura Anne Jones MS
Jayne Bryant MS Mark Isherwood MS
Carolyn Thomas MS James Evans MS
Hefin David MS Samuel Kurtz MS
Alun Davies MS
Rhys ab Owen MS
Llyr Gruffydd MS
Heledd Fychan MS
Peredur Owen Griffiths MS
Eluned Morgan MS
John Griffiths MS
Jane Hutt MS
Vikki Howells MS
Jenny Rathbone MS
Huw Irranca-Davies MS
Joyce Watson MS
Jeremy Miles MS
Lee Waters MS
Lynne Neagle MS
Mike Hedges MS
Julie James MS
Delyth Jewell MS
Julie Morgan MS
Sian Gwenllian MS
Luke Fletcher MS
Jack Sargeant MS

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Strôc. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives debate - Stroke. Motion as amended

O blaid / For: 50 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Peredur Owen Griffiths MS
Jenny Rathbone MS
Carolyn Thomas MS
Jayne Bryant MS
Llyr Gruffydd MS
Jeremy Miles MS
Eluned Morgan MS
Lynne Neagle MS
Julie Morgan MS
Buffy Williams MS
Rhun ap Iorwerth MS
Hannah Blythyn MS
Hefin David MS
Tom Giffard MS
Gareth Davies MS
Alun Davies MS
Julie James MS
Laura Anne Jones MS
Cefin Campbell MS
Altaf Hussain MS
Luke Fletcher MS
Vaughan Gething MS
Janet Finch-Saunders MS
John Griffiths MS
Sian Gwenllian MS
Sam Rowlands MS
Peter Fox MS
Samuel Kurtz MS
James Evans MS
Lesley Griffiths MS
Mike Hedges MS
Delyth Jewell MS
Vikki Howells MS
Sarah Murphy MS
Joel James MS
Rhys ab Owen MS
Jack Sargeant MS
Paul Davies MS
Andrew R.T. Davies MS
Mark Isherwood MS
Jane Hutt MS
Heledd Fychan MS
Huw Irranca-Davies MS
Mark Drakeford MS
Rebecca Evans MS
Lee Waters MS
Joyce Watson MS
Jane Dodds MS
Natasha Asghar MS
Sioned Williams MS