Vote Outcomes Plenary 26/10/2022

Eitem 6. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Addysg Awyr Agored (Cymru)

Item 6. Motion under Standing Order 26.91 seeking the Senedd's agreement to introduce a Member Bill – Outdoor Education (Wales) Bill

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 1
Sian Gwenllian Lesley Griffiths Jenny Rathbone
Llyr Gruffydd John Griffiths
James Evans Eluned Morgan
Peter Fox Vaughan Gething
Altaf Hussain Sarah Murphy
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Cefin Campbell Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Mike Hedges
Jane Dodds Vikki Howells
Natasha Asghar Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Lynne Neagle
Luke Fletcher Jeremy Miles
Delyth Jewell Jack Sargeant
Mark Isherwood Julie James
Laura Anne Jones Lee Waters
Heledd Fychan Huw Irranca-Davies
Rhys ab Owen Jane Hutt
Sam Rowlands Joyce Watson
Joel James Alun Davies
Rhun ap Iorwerth Carolyn Thomas
Paul Davies Hannah Blythyn
Tom Giffard Buffy Williams
Peredur Owen Griffiths Jayne Bryant
Gareth Davies Hefin David
Sioned Williams

Eitem 7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil Manteisio ar Fudd-daliada

Item 7, Debate on a Member's Legislative Proposal - Take-up of Benefits Bill

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 19
Mike Hedges Jenny Rathbone Lee Waters
Laura Anne Jones Huw Irranca-Davies
Vikki Howells Hannah Blythyn
Rhys ab Owen Jane Hutt
Tom Giffard Joyce Watson
Sioned Williams Jack Sargeant
Delyth Jewell Julie Morgan
Rhun ap Iorwerth Lynne Neagle
Luke Fletcher Jeremy Miles
Mark Isherwood Buffy Williams
Gareth Davies Julie James
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Sam Rowlands Carolyn Thomas
Hefin David John Griffiths
Altaf Hussain Rebecca Evans
Alun Davies Vaughan Gething
Jane Dodds Jayne Bryant
Samuel Kurtz Lesley Griffiths
Cefin Campbell Mark Drakeford
Sarah Murphy
Natasha Asghar
Heledd Fychan
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
James Evans
Andrew R.T. Davies
Joel James
Peter Fox
Paul Davies
Peredur Owen Griffiths

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Strôc. Cynnig heb ei ddiwygio.

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Stroke. Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Jenny Rathbone
Joel James Heledd Fychan
Gareth Davies Sioned Williams
Samuel Kurtz Lynne Neagle
James Evans Buffy Williams
Laura Anne Jones Jane Dodds
Peter Fox Luke Fletcher
Tom Giffard Peredur Owen Griffiths
Sam Rowlands Joyce Watson
Altaf Hussain Sarah Murphy
Paul Davies Carolyn Thomas
Janet Finch-Saunders Jack Sargeant
Mark Isherwood Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies Lee Waters
Rhys ab Owen
Eluned Morgan
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Hefin David
Delyth Jewell
Vikki Howells
Vaughan Gething
Alun Davies
Jane Hutt
Mark Drakeford
Julie James
Mike Hedges
Jayne Bryant
Sian Gwenllian
Lesley Griffiths
Julie Morgan
Rhun ap Iorwerth
Rebecca Evans
John Griffiths
Jeremy Miles
Hannah Blythyn

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 9. Welsh Conservatives debate. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths.

O blaid / For: 36 Yn erbyn / Against: 14 Ymatal / Abstain: 0
Jane Dodds Altaf Hussain
Lesley Griffiths Peter Fox
Sioned Williams Janet Finch-Saunders
Sarah Murphy Sam Rowlands
Cefin Campbell Paul Davies
Vaughan Gething Tom Giffard
Mark Drakeford Gareth Davies
Buffy Williams Joel James
Rhun ap Iorwerth Andrew R.T. Davies
Hannah Blythyn Natasha Asghar
Rebecca Evans Laura Anne Jones
Jayne Bryant Mark Isherwood
Carolyn Thomas James Evans
Hefin David Samuel Kurtz
Alun Davies
Rhys ab Owen
Llyr Gruffydd
Heledd Fychan
Peredur Owen Griffiths
Eluned Morgan
John Griffiths
Jane Hutt
Vikki Howells
Jenny Rathbone
Huw Irranca-Davies
Joyce Watson
Jeremy Miles
Lee Waters
Lynne Neagle
Mike Hedges
Julie James
Delyth Jewell
Julie Morgan
Sian Gwenllian
Luke Fletcher
Jack Sargeant

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Strôc. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives debate - Stroke. Motion as amended

O blaid / For: 50 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Peredur Owen Griffiths
Jenny Rathbone
Carolyn Thomas
Jayne Bryant
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Lynne Neagle
Julie Morgan
Buffy Williams
Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn
Hefin David
Tom Giffard
Gareth Davies
Alun Davies
Julie James
Laura Anne Jones
Cefin Campbell
Altaf Hussain
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders
John Griffiths
Sian Gwenllian
Sam Rowlands
Peter Fox
Samuel Kurtz
James Evans
Lesley Griffiths
Mike Hedges
Delyth Jewell
Vikki Howells
Sarah Murphy
Joel James
Rhys ab Owen
Jack Sargeant
Paul Davies
Andrew R.T. Davies
Mark Isherwood
Jane Hutt
Heledd Fychan
Huw Irranca-Davies
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Lee Waters
Joyce Watson
Jane Dodds
Natasha Asghar
Sioned Williams