Vote Outcomes Plenary 29/06/2022

Eitem 8 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Diabetes. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 8 - Welsh Conservatives Debate - Diabetes. Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 10
Sam Rowlands Julie Morgan Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Julie James Llyr Gruffydd
James Evans Huw Irranca-Davies Heledd Fychan
Laura Anne Jones Lynne Neagle Sioned Williams
Mark Isherwood Rhianon Passmore Mabon ap Gwynfor
Andrew R.T. Davies Jane Dodds Adam Price
Samuel Kurtz Buffy Williams Peredur Owen Griffiths
Peter Fox Carolyn Thomas Rhys ab Owen
Natasha Asghar Hannah Blythyn Luke Fletcher
Russell George Alun Davies Cefin Campbell
Paul Davies Jenny Rathbone
Gareth Davies Jack Sargeant
Tom Giffard Vikki Howells
Joel James Jeremy Miles
Lesley Griffiths
Mike Hedges
John Griffiths
Dawn Bowden
Sarah Murphy
Hefin David
Jane Hutt
Ken Skates
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Jayne Bryant
Eluned Morgan

Eitem 8 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Diabetes. Gwelliant 1, a gyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 8 - Welsh Conservatives Debate - Diabetes. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 10 Ymatal / Abstain: 14
Ken Skates Rhun ap Iorwerth Mark Isherwood
Carolyn Thomas Rhys ab Owen Peter Fox
Alun Davies Adam Price Tom Giffard
Rhianon Passmore Mabon ap Gwynfor Sam Rowlands
Julie Morgan Llyr Gruffydd Laura Anne Jones
Jane Hutt Peredur Owen Griffiths James Evans
Jeremy Miles Heledd Fychan Paul Davies
Jayne Bryant Sioned Williams Andrew R.T. Davies
Hefin David Cefin Campbell Natasha Asghar
John Griffiths Luke Fletcher Samuel Kurtz
Lynne Neagle Altaf Hussain
Julie James Russell George
Huw Irranca-Davies Gareth Davies
Eluned Morgan Joel James
Rebecca Evans
Jenny Rathbone
Sarah Murphy
Jack Sargeant
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Mark Drakeford
Buffy Williams
Jane Dodds
Mike Hedges
Lesley Griffiths

Eitem 8 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Diabetes. Gwelliant 3, a gyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Item 8 - Welsh Conservatives Debate - Diabetes. Amendment 3, tabled in the name of Sian Gwenllian

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Julie Morgan
Sam Rowlands Hefin David
Tom Giffard Jayne Bryant
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Gareth Davies Julie James
Adam Price Jane Hutt
Mark Isherwood Eluned Morgan
Heledd Fychan Buffy Williams
Paul Davies John Griffiths
Peter Fox Jenny Rathbone
Jane Dodds Huw Irranca-Davies
Joel James Sarah Murphy
Cefin Campbell Carolyn Thomas
Russell George Rebecca Evans
Rhun ap Iorwerth Lesley Griffiths
Luke Fletcher Jeremy Miles
Natasha Asghar Jack Sargeant
Peredur Owen Griffiths Mike Hedges
James Evans Mark Drakeford
Mabon ap Gwynfor Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Hannah Blythyn
Rhys ab Owen Alun Davies
Samuel Kurtz Ken Skates
Llyr Gruffydd Dawn Bowden
Sioned Williams Lynne Neagle

Eitem 8 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Diabetes. Gwelliant 4, a gyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Item 8 - Welsh Conservatives Debate - Diabetes. Amendment 4, tabled in the name of Sian Gwenllian

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 0
James Evans Hannah Blythyn
Peredur Owen Griffiths Rebecca Evans
Natasha Asghar Mark Drakeford
Cefin Campbell Jeremy Miles
Sioned Williams Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Jane Hutt
Russell George Lynne Neagle
Luke Fletcher Buffy Williams
Andrew R.T. Davies Hefin David
Mabon ap Gwynfor Huw Irranca-Davies
Joel James Julie Morgan
Tom Giffard John Griffiths
Samuel Kurtz Rhianon Passmore
Rhun ap Iorwerth Alun Davies
Adam Price Dawn Bowden
Mark Isherwood Jack Sargeant
Paul Davies Mike Hedges
Gareth Davies Sarah Murphy
Sam Rowlands Jayne Bryant
Altaf Hussain Vikki Howells
Rhys ab Owen Lesley Griffiths
Jane Dodds Eluned Morgan
Peter Fox Julie James
Llyr Gruffydd Ken Skates
Heledd Fychan Jenny Rathbone

Eitem 8 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig. Diabetes. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 8 - Welsh Conservatives Debate - Diabetes. Motion as amended

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 10 Ymatal / Abstain: 14
Jeremy Miles Rhys ab Owen Natasha Asghar
Jane Dodds Sioned Williams Altaf Hussain
Julie Morgan Peredur Owen Griffiths Russell George
John Griffiths Llyr Gruffydd Samuel Kurtz
Jane Hutt Rhun ap Iorwerth Gareth Davies
Huw Irranca-Davies Luke Fletcher Mark Isherwood
Hefin David Mabon ap Gwynfor Sam Rowlands
Rhianon Passmore Heledd Fychan Tom Giffard
Jenny Rathbone Adam Price Andrew R.T. Davies
Mark Drakeford Cefin Campbell Paul Davies
Vikki Howells James Evans
Dawn Bowden Peter Fox
Ken Skates Joel James
Lynne Neagle Laura Anne Jones
Mike Hedges
Eluned Morgan
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Julie James
Buffy Williams
Alun Davies
Jayne Bryant
Rebecca Evans
Carolyn Thomas
Sarah Murphy
Hannah Blythyn

Eitem 9 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 9 - Welsh Conservatives Debate - 2023 Eurovision Song Contest. Motion without amendment

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 10
Huw Irranca-Davies Adam Price
James Evans Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn Mabon ap Gwynfor
John Griffiths Luke Fletcher
Buffy Williams Rhys ab Owen
Mark Drakeford Llyr Gruffydd
Tom Giffard Heledd Fychan
Julie Morgan Cefin Campbell
Jayne Bryant Sioned Williams
Laura Anne Jones Peredur Owen Griffiths
Carolyn Thomas
Vikki Howells
Jeremy Miles
Jenny Rathbone
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Rhianon Passmore
Andrew R.T. Davies
Sarah Murphy
Mike Hedges
Julie James
Mark Isherwood
Eluned Morgan
Dawn Bowden
Natasha Asghar
Ken Skates
Samuel Kurtz
Peter Fox
Paul Davies
Hefin David
Alun Davies
Russell George
Rebecca Evans
Lynne Neagle
Sam Rowlands
Joel James
Altaf Hussain
Jane Hutt
Jane Dodds
Gareth Davies