Vote Outcomes Plenary - Fifth Senedd 09/12/2020

Cynnwys

Contents

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig Legislative Consent Motion on the United Kingdom Internal Market Bill
Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Cefnogaeth i fabanod a rhieni newydd yn ystod Covid-19 Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Support for babies and new parents during Covid-19
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 2 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 2 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 3 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 3 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 4 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 4 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 5 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 5 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 6 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 6 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 10 (cyflwynwyd yn enw Caroline Jones) Government Debate - Amendment 10 (tabled in the name of Caroline Jones)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 11 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 11 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 12 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 12 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 13 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 13 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 14 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 14 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 15 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 15 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 16 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 16 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 17 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 17 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Cynnig (fel y'i diwygiwyd) Government Debate - Motion (as amended)
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Coronafeirws - Cyfyngiadau Mis Rhagfyr Welsh Conservatives Debate - Coronavirus - December Restrictions
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-20 Debate on the Standards of Conduct Committee Report - Report 03-20

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Legislative Consent Motion on the United Kingdom Internal Market Bill

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones MS Hefin David MS
Angela Burns MS Neil McEvoy MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Rebecca Evans MS
Andrew R.T. Davies MS Bethan Sayed MS
Caroline Jones MS Julie Morgan MS
Janet Finch-Saunders MS Alun Davies MS
Gareth Bennett MS John Griffiths MS
Neil Hamilton MS Delyth Jewell MS
Rhianon Passmore MS Ken Skates MS
Darren Millar MS Jane Hutt MS
Nick Ramsay MS Joyce Watson MS
David J. Rowlands MS Adam Price MS
Mark Reckless MS Vikki Howells MS
Laura Anne Jones MS Huw Irranca-Davies MS
Suzy Davies MS Vaughan Gething MS
Jayne Bryant MS
Sian Gwenllian MS
Llyr Gruffydd MS
Jenny Rathbone MS
Leanne Wood MS
Dai Lloyd MS
Helen Mary Jones MS
Jack Sargeant MS
Mike Hedges MS
Lynne Neagle MS
Rhun ap Iorwerth MS
Hannah Blythyn MS
David Melding MS
Eluned Morgan MS
Mark Drakeford MS
Kirsty Williams MS
Jeremy Miles MS
Dawn Bowden MS
Carwyn Jones MS
David Rees MS
Mick Antoniw MS

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Cefnogaeth i fabanod a rhieni newydd yn ystod Covid-19

Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Support for babies and new parents during Covid-19

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 12
David J. Rowlands MS Jeremy Miles MS
Leanne Wood MS Jane Hutt MS
Mandy Jones MS Rebecca Evans MS
Vikki Howells MS Julie Morgan MS
Helen Mary Jones MS Vaughan Gething MS
John Griffiths MS Neil Hamilton MS
Delyth Jewell MS Ken Skates MS
Mark Reckless MS Mark Drakeford MS
Jayne Bryant MS Kirsty Williams MS
Laura Anne Jones MS Hannah Blythyn MS
Neil McEvoy MS Julie James MS
Andrew R.T. Davies MS Eluned Morgan MS
Bethan Sayed MS
Michelle Brown MS
Adam Price MS
Huw Irranca-Davies MS
Sian Gwenllian MS
Nick Ramsay MS
Lynne Neagle MS
Jenny Rathbone MS
Mark Isherwood MS
Joyce Watson MS
Mick Antoniw MS
Janet Finch-Saunders MS
Dawn Bowden MS
Alun Davies MS
Rhun ap Iorwerth MS
Suzy Davies MS
Angela Burns MS
Carwyn Jones MS
Hefin David MS
Caroline Jones MS
Dai Lloyd MS
David Rees MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Jack Sargeant MS
Mike Hedges MS
Gareth Bennett MS
Rhianon Passmore MS
Darren Millar MS
Llyr Gruffydd MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 2 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 2 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett MS Jayne Bryant MS
Mark Reckless MS Mark Drakeford MS
Caroline Jones MS Julie Morgan MS
Neil Hamilton MS Alun Davies MS
Nick Ramsay MS Vikki Howells MS
Laura Anne Jones MS Mick Antoniw MS
Delyth Jewell MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Helen Mary Jones MS John Griffiths MS
Adam Price MS Rebecca Evans MS
Dai Lloyd MS Jane Hutt MS
Llyr Gruffydd MS Carwyn Jones MS
Bethan Sayed MS Lynne Neagle MS
Michelle Brown MS Kirsty Williams MS
Mandy Jones MS Hannah Blythyn MS
Leanne Wood MS Huw Irranca-Davies MS
Darren Millar MS Dawn Bowden MS
Janet Finch-Saunders MS Julie James MS
Rhun ap Iorwerth MS Ken Skates MS
David J. Rowlands MS Rhianon Passmore MS
Sian Gwenllian MS David Rees MS
Andrew R.T. Davies MS Joyce Watson MS
Suzy Davies MS Hefin David MS
Mark Isherwood MS Jeremy Miles MS
Neil McEvoy MS Eluned Morgan MS
Angela Burns MS Vaughan Gething MS
Jenny Rathbone MS
Jack Sargeant MS
Mike Hedges MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 3 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 3 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Helen Mary Jones MS Julie Morgan MS
Gareth Bennett MS Julie James MS
Caroline Jones MS Jeremy Miles MS
Janet Finch-Saunders MS Eluned Morgan MS
Neil McEvoy MS Hefin David MS
Adam Price MS Ken Skates MS
Bethan Sayed MS Jayne Bryant MS
Laura Anne Jones MS Vaughan Gething MS
Michelle Brown MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Dai Lloyd MS Rebecca Evans MS
Delyth Jewell MS John Griffiths MS
David J. Rowlands MS Huw Irranca-Davies MS
Rhun ap Iorwerth MS David Rees MS
Mark Isherwood MS Hannah Blythyn MS
Sian Gwenllian MS Mike Hedges MS
Suzy Davies MS Lynne Neagle MS
Darren Millar MS Jack Sargeant MS
Neil Hamilton MS Carwyn Jones MS
Mark Reckless MS Vikki Howells MS
Andrew R.T. Davies MS Joyce Watson MS
Nick Ramsay MS Alun Davies MS
Leanne Wood MS Kirsty Williams MS
Angela Burns MS Jane Hutt MS
Mandy Jones MS Mark Drakeford MS
Llyr Gruffydd MS Dawn Bowden MS
Mick Antoniw MS
Jenny Rathbone MS
Rhianon Passmore MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 4 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 4 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Suzy Davies MS Hefin David MS
Nick Ramsay MS Vikki Howells MS
Sian Gwenllian MS Eluned Morgan MS
Michelle Brown MS Jayne Bryant MS
Neil McEvoy MS David Rees MS
Mandy Jones MS Vaughan Gething MS
Bethan Sayed MS Julie James MS
Dai Lloyd MS Mark Drakeford MS
Andrew R.T. Davies MS Carwyn Jones MS
Leanne Wood MS Jenny Rathbone MS
Helen Mary Jones MS John Griffiths MS
Gareth Bennett MS Kirsty Williams MS
Rhun ap Iorwerth MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Janet Finch-Saunders MS Rebecca Evans MS
Darren Millar MS Huw Irranca-Davies MS
Mark Isherwood MS Jeremy Miles MS
Mark Reckless MS Joyce Watson MS
Angela Burns MS Ken Skates MS
David J. Rowlands MS Dawn Bowden MS
Neil Hamilton MS Jack Sargeant MS
Delyth Jewell MS Rhianon Passmore MS
Laura Anne Jones MS Mick Antoniw MS
Caroline Jones MS Jane Hutt MS
Llyr Gruffydd MS Mike Hedges MS
Adam Price MS Hannah Blythyn MS
Lynne Neagle MS
Julie Morgan MS
Alun Davies MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 5 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 5 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Jeremy Miles MS
Mark Drakeford MS
Ken Skates MS
Michelle Brown MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Neil McEvoy MS
Sian Gwenllian MS
Nick Ramsay MS
Helen Mary Jones MS
David Rees MS
Mick Antoniw MS
Vikki Howells MS
Julie Morgan MS
Hannah Blythyn MS
Adam Price MS
Carwyn Jones MS
Vaughan Gething MS
Bethan Sayed MS
Rebecca Evans MS
John Griffiths MS
Rhianon Passmore MS
Jayne Bryant MS
Joyce Watson MS
Mark Isherwood MS
Laura Anne Jones MS
David J. Rowlands MS
Dawn Bowden MS
Mandy Jones MS
Janet Finch-Saunders MS
Lynne Neagle MS
Rhun ap Iorwerth MS
Mike Hedges MS
Darren Millar MS
Alun Davies MS
Andrew R.T. Davies MS
Neil Hamilton MS
Suzy Davies MS
Huw Irranca-Davies MS
Jack Sargeant MS
Gareth Bennett MS
Hefin David MS
Kirsty Williams MS
Llyr Gruffydd MS
Julie James MS
Dai Lloyd MS
Jenny Rathbone MS
Angela Burns MS
Jane Hutt MS
Eluned Morgan MS
Leanne Wood MS
Mark Reckless MS
Caroline Jones MS
Delyth Jewell MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 6 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 6 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn MS
Dai Lloyd MS
Dawn Bowden MS
Kirsty Williams MS
Julie Morgan MS
Helen Mary Jones MS
Rebecca Evans MS
Mark Drakeford MS
Andrew R.T. Davies MS
Mark Reckless MS
Gareth Bennett MS
Ken Skates MS
Vaughan Gething MS
Joyce Watson MS
Leanne Wood MS
Nick Ramsay MS
Laura Anne Jones MS
Bethan Sayed MS
Michelle Brown MS
John Griffiths MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Sian Gwenllian MS
Huw Irranca-Davies MS
Jenny Rathbone MS
Mike Hedges MS
Llyr Gruffydd MS
Jayne Bryant MS
Julie James MS
Mandy Jones MS
Angela Burns MS
Jack Sargeant MS
Mark Isherwood MS
Janet Finch-Saunders MS
David J. Rowlands MS
Suzy Davies MS
Alun Davies MS
Lynne Neagle MS
Delyth Jewell MS
Rhun ap Iorwerth MS
Neil Hamilton MS
Vikki Howells MS
Darren Millar MS
Carwyn Jones MS
Neil McEvoy MS
Hefin David MS
Mick Antoniw MS
Adam Price MS
Jane Hutt MS
David Rees MS
Caroline Jones MS
Eluned Morgan MS
Jeremy Miles MS
Rhianon Passmore MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 10 (cyflwynwyd yn enw Caroline Jones)

Government Debate - Amendment 10 (tabled in the name of Caroline Jones)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Michelle Brown MS Julie James MS
Gareth Bennett MS Vaughan Gething MS
Neil Hamilton MS Rhianon Passmore MS
Suzy Davies MS Mark Drakeford MS
Mark Reckless MS Sian Gwenllian MS
Angela Burns MS Leanne Wood MS
Andrew R.T. Davies MS Adam Price MS
Darren Millar MS John Griffiths MS
Laura Anne Jones MS Julie Morgan MS
Neil McEvoy MS Lynne Neagle MS
David J. Rowlands MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Mandy Jones MS Bethan Sayed MS
Mark Isherwood MS Hannah Blythyn MS
Caroline Jones MS David Rees MS
Janet Finch-Saunders MS Jayne Bryant MS
Nick Ramsay MS Mick Antoniw MS
Dawn Bowden MS
Rhun ap Iorwerth MS
Delyth Jewell MS
Jack Sargeant MS
Alun Davies MS
Joyce Watson MS
Vikki Howells MS
Carwyn Jones MS
Llyr Gruffydd MS
Dai Lloyd MS
Jane Hutt MS
Helen Mary Jones MS
Huw Irranca-Davies MS
Ken Skates MS
Rebecca Evans MS
Hefin David MS
Mike Hedges MS
Kirsty Williams MS
Eluned Morgan MS
Jeremy Miles MS
Jenny Rathbone MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 11 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 11 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 24 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless MS John Griffiths MS
Andrew R.T. Davies MS Hefin David MS
Darren Millar MS Julie Morgan MS
Janet Finch-Saunders MS Jayne Bryant MS
Adam Price MS Mark Drakeford MS
Suzy Davies MS Rhianon Passmore MS
Neil McEvoy MS Ken Skates MS
Bethan Sayed MS Huw Irranca-Davies MS
Laura Anne Jones MS Hannah Blythyn MS
Sian Gwenllian MS Vikki Howells MS
Llyr Gruffydd MS Michelle Brown MS
Neil Hamilton MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Delyth Jewell MS Eluned Morgan MS
Caroline Jones MS Mike Hedges MS
Rhun ap Iorwerth MS Jenny Rathbone MS
Mandy Jones MS Julie James MS
Helen Mary Jones MS Mick Antoniw MS
Angela Burns MS Jack Sargeant MS
Dai Lloyd MS Carwyn Jones MS
Leanne Wood MS Joyce Watson MS
Nick Ramsay MS Dawn Bowden MS
Gareth Bennett MS Lynne Neagle MS
David J. Rowlands MS Alun Davies MS
Mark Isherwood MS David Rees MS
Kirsty Williams MS
Jeremy Miles MS
Jane Hutt MS
Rebecca Evans MS
Vaughan Gething MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 12 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 12 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 32 Ymatal / Abstain: 4
Laura Anne Jones MS Rhianon Passmore MS Caroline Jones MS
Nick Ramsay MS Jenny Rathbone MS Neil Hamilton MS
Adam Price MS Vikki Howells MS Mandy Jones MS
Leanne Wood MS Neil McEvoy MS David J. Rowlands MS
Andrew R.T. Davies MS Lynne Neagle MS
Bethan Sayed MS Joyce Watson MS
Suzy Davies MS Vaughan Gething MS
Rhun ap Iorwerth MS Michelle Brown MS
Dai Lloyd MS Rebecca Evans MS
Delyth Jewell MS Julie Morgan MS
Mark Isherwood MS Ken Skates MS
Llyr Gruffydd MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Angela Burns MS Darren Millar MS
Janet Finch-Saunders MS John Griffiths MS
Sian Gwenllian MS Mike Hedges MS
Helen Mary Jones MS Kirsty Williams MS
Jeremy Miles MS
Mark Reckless MS
Jack Sargeant MS
Carwyn Jones MS
Mick Antoniw MS
Dawn Bowden MS
Hannah Blythyn MS
Gareth Bennett MS
Alun Davies MS
David Rees MS
Jayne Bryant MS
Mark Drakeford MS
Hefin David MS
Huw Irranca-Davies MS
Eluned Morgan MS
Jane Hutt MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 13 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 13 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 31 Ymatal / Abstain: 5
Adam Price MS John Griffiths MS Mark Reckless MS
Helen Mary Jones MS Neil McEvoy MS Mandy Jones MS
Dai Lloyd MS Hannah Blythyn MS David J. Rowlands MS
Angela Burns MS Vaughan Gething MS Gareth Bennett MS
Laura Anne Jones MS Hefin David MS Caroline Jones MS
Bethan Sayed MS Rhianon Passmore MS
Nick Ramsay MS Eluned Morgan MS
Suzy Davies MS Jeremy Miles MS
Llyr Gruffydd MS Julie Morgan MS
Delyth Jewell MS Michelle Brown MS
Janet Finch-Saunders MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Rhun ap Iorwerth MS Andrew R.T. Davies MS
Mark Isherwood MS Mark Drakeford MS
Sian Gwenllian MS Huw Irranca-Davies MS
Neil Hamilton MS Kirsty Williams MS
Leanne Wood MS Jack Sargeant MS
Lynne Neagle MS
Dawn Bowden MS
Jayne Bryant MS
Alun Davies MS
Mike Hedges MS
Joyce Watson MS
David Rees MS
Darren Millar MS
Ken Skates MS
Rebecca Evans MS
Mick Antoniw MS
Jenny Rathbone MS
Vikki Howells MS
Jane Hutt MS
Carwyn Jones MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 14 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 14 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 1
Angela Burns MS Vikki Howells MS Janet Finch-Saunders MS
Mandy Jones MS Jeremy Miles MS
Mark Isherwood MS Michelle Brown MS
Andrew R.T. Davies MS Hannah Blythyn MS
Helen Mary Jones MS Vaughan Gething MS
Darren Millar MS John Griffiths MS
Mark Reckless MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Neil McEvoy MS Eluned Morgan MS
Bethan Sayed MS Jane Hutt MS
Nick Ramsay MS Jayne Bryant MS
Laura Anne Jones MS Jack Sargeant MS
Leanne Wood MS Dawn Bowden MS
Caroline Jones MS Mark Drakeford MS
Neil Hamilton MS Mick Antoniw MS
Dai Lloyd MS Mike Hedges MS
David J. Rowlands MS Huw Irranca-Davies MS
Suzy Davies MS Carwyn Jones MS
Rhun ap Iorwerth MS Alun Davies MS
Adam Price MS Joyce Watson MS
Sian Gwenllian MS Lynne Neagle MS
Llyr Gruffydd MS Jenny Rathbone MS
Delyth Jewell MS Rebecca Evans MS
Gareth Bennett MS Julie Morgan MS
Ken Skates MS
Rhianon Passmore MS
Hefin David MS
David Rees MS
Kirsty Williams MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 15 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 15 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 1
Angela Burns MS John Griffiths MS Janet Finch-Saunders MS
Dai Lloyd MS Hannah Blythyn MS
Delyth Jewell MS Vaughan Gething MS
Mark Isherwood MS Dawn Bowden MS
Neil McEvoy MS David Rees MS
Adam Price MS Rhianon Passmore MS
Mandy Jones MS Jenny Rathbone MS
Leanne Wood MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Mark Reckless MS Kirsty Williams MS
Bethan Sayed MS Michelle Brown MS
Laura Anne Jones MS Julie Morgan MS
Nick Ramsay MS Lynne Neagle MS
David J. Rowlands MS Mike Hedges MS
Darren Millar MS Jayne Bryant MS
Rhun ap Iorwerth MS Mick Antoniw MS
Llyr Gruffydd MS Carwyn Jones MS
Neil Hamilton MS Joyce Watson MS
Sian Gwenllian MS Alun Davies MS
Suzy Davies MS Rebecca Evans MS
Gareth Bennett MS Vikki Howells MS
Caroline Jones MS Eluned Morgan MS
Andrew R.T. Davies MS Jeremy Miles MS
Helen Mary Jones MS Jack Sargeant MS
Jane Hutt MS
Hefin David MS
Mark Drakeford MS
Ken Skates MS
Huw Irranca-Davies MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 16 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 16 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 22 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 2
Mark Isherwood MS Vaughan Gething MS Angela Burns MS
Neil McEvoy MS Jayne Bryant MS Janet Finch-Saunders MS
Darren Millar MS Eluned Morgan MS
Mark Reckless MS Dawn Bowden MS
Bethan Sayed MS Jenny Rathbone MS
Adam Price MS Julie Morgan MS
Neil Hamilton MS Hannah Blythyn MS
Nick Ramsay MS Rebecca Evans MS
Sian Gwenllian MS Hefin David MS
Delyth Jewell MS John Griffiths MS
Helen Mary Jones MS Kirsty Williams MS
Dai Lloyd MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Gareth Bennett MS Lynne Neagle MS
Caroline Jones MS Carwyn Jones MS
Rhun ap Iorwerth MS Mike Hedges MS
Llyr Gruffydd MS Jeremy Miles MS
David J. Rowlands MS Joyce Watson MS
Laura Anne Jones MS Jane Hutt MS
Andrew R.T. Davies MS Ken Skates MS
Mandy Jones MS Mark Drakeford MS
Leanne Wood MS Huw Irranca-Davies MS
Suzy Davies MS Jack Sargeant MS
Rhianon Passmore MS
Michelle Brown MS
Vikki Howells MS
David Rees MS
Alun Davies MS
Mick Antoniw MS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 17 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 17 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 20 Yn erbyn / Against: 31 Ymatal / Abstain: 1
Mandy Jones MS Ken Skates MS Angela Burns MS
Adam Price MS Michelle Brown MS
Neil McEvoy MS Jayne Bryant MS
Mark Isherwood MS Mark Drakeford MS
Janet Finch-Saunders MS Vaughan Gething MS
Leanne Wood MS Hefin David MS
Bethan Sayed MS Mark Reckless MS
Darren Millar MS John Griffiths MS
Llyr Gruffydd MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Andrew R.T. Davies MS Vikki Howells MS
Dai Lloyd MS Rebecca Evans MS
Rhun ap Iorwerth MS Jack Sargeant MS
Suzy Davies MS Julie Morgan MS
Delyth Jewell MS David Rees MS
Helen Mary Jones MS Lynne Neagle MS
Sian Gwenllian MS Neil Hamilton MS
David J. Rowlands MS Joyce Watson MS
Laura Anne Jones MS Jeremy Miles MS
Nick Ramsay MS Alun Davies MS
Caroline Jones MS Kirsty Williams MS
Jane Hutt MS
Dawn Bowden MS
Gareth Bennett MS
Jenny Rathbone MS
Hannah Blythyn MS
Carwyn Jones MS
Rhianon Passmore MS
Huw Irranca-Davies MS
Eluned Morgan MS
Mick Antoniw MS
Mike Hedges MS

Dadl y Llywodraeth - Cynnig (fel y'i diwygiwyd)

Government Debate - Motion (as amended)

O blaid / For: 33 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 10
Vikki Howells MS Michelle Brown MS Llyr Gruffydd MS
Huw Irranca-Davies MS Caroline Jones MS Delyth Jewell MS
Carwyn Jones MS David J. Rowlands MS Adam Price MS
Mark Drakeford MS Neil McEvoy MS Mandy Jones MS
Mark Isherwood MS Mark Reckless MS Bethan Sayed MS
Janet Finch-Saunders MS Laura Anne Jones MS Helen Mary Jones MS
John Griffiths MS Angela Burns MS Leanne Wood MS
Vaughan Gething MS Neil Hamilton MS Rhun ap Iorwerth MS
Jayne Bryant MS Gareth Bennett MS Sian Gwenllian MS
Joyce Watson MS Dai Lloyd MS
Suzy Davies MS
Lynne Neagle MS
David Rees MS
Rhianon Passmore MS
Jeremy Miles MS
Jenny Rathbone MS
Mike Hedges MS
Alun Davies MS
Darren Millar MS
Julie Morgan MS
Dawn Bowden MS
Hefin David MS
Mick Antoniw MS
Jane Hutt MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS
Kirsty Williams MS
Ken Skates MS
Nick Ramsay MS
Hannah Blythyn MS
Rebecca Evans MS
Andrew R.T. Davies MS
Eluned Morgan MS
Jack Sargeant MS

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Coronafeirws - Cyfyngiadau Mis Rhagfyr

Welsh Conservatives Debate - Coronavirus - December Restrictions

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 9
Laura Anne Jones MS Julie Morgan MS Bethan Sayed MS
Julie James MS Eluned Morgan MS Sian Gwenllian MS
David J. Rowlands MS Mark Drakeford MS Helen Mary Jones MS
Michelle Brown MS Jeremy Miles MS Llyr Gruffydd MS
Neil McEvoy MS Vaughan Gething MS Leanne Wood MS
Mark Reckless MS Joyce Watson MS Dai Lloyd MS
Nick Ramsay MS Huw Irranca-Davies MS Delyth Jewell MS
Mark Isherwood MS Jayne Bryant MS Rhun ap Iorwerth MS
Angela Burns MS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Adam Price MS
Suzy Davies MS Jane Hutt MS
Darren Millar MS Hannah Blythyn MS
Janet Finch-Saunders MS Dawn Bowden MS
Neil Hamilton MS Jenny Rathbone MS
Andrew R.T. Davies MS Vikki Howells MS
Caroline Jones MS John Griffiths MS
Mandy Jones MS David Rees MS
Gareth Bennett MS Ken Skates MS
Rebecca Evans MS
Mick Antoniw MS
Kirsty Williams MS
Carwyn Jones MS
Alun Davies MS
Rhianon Passmore MS
Jack Sargeant MS
Mike Hedges MS
Hefin David MS
Lynne Neagle MS

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-20

Debate on the Standards of Conduct Committee Report - Report 03-20

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 6 Ymatal / Abstain: 2
John Griffiths MS Gareth Bennett MS Michelle Brown MS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas MS Mark Reckless MS Rhianon Passmore MS
Adam Price MS Caroline Jones MS
Mark Drakeford MS Mandy Jones MS
Vikki Howells MS Neil McEvoy MS
Vaughan Gething MS Neil Hamilton MS
Sian Gwenllian MS
Rebecca Evans MS
Julie Morgan MS
Angela Burns MS
Joyce Watson MS
Laura Anne Jones MS
Leanne Wood MS
Llyr Gruffydd MS
Mark Isherwood MS
Bethan Sayed MS
Hannah Blythyn MS
Kirsty Williams MS
Nick Ramsay MS
Jayne Bryant MS
Dai Lloyd MS
Ken Skates MS
Dawn Bowden MS
Darren Millar MS
Lynne Neagle MS
Jane Hutt MS
Jack Sargeant MS
Andrew R.T. Davies MS
Carwyn Jones MS
Rhun ap Iorwerth MS
Suzy Davies MS
David J. Rowlands MS
Hefin David MS
Eluned Morgan MS
David Rees MS
Julie James MS
Helen Mary Jones MS
Mick Antoniw MS
Delyth Jewell MS
Jenny Rathbone MS
Alun Davies MS
Jeremy Miles MS
Huw Irranca-Davies MS
Mike Hedges MS
Janet Finch-Saunders MS