National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

External Affairs and Additional Legislation Committee

22/01/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David Rees AM
Dawn Bowden AM
Eluned Morgan AM
Jeremy Miles AM
Mark Isherwood AM
Michelle Brown AM
Steffan Lewis AM
Suzy Davies AM

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Alun Davidson Clerc
Clerk
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithi
Legal Adviser
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithi
Legal Adviser
Linda Heard Ysgrifenyddiaeth
Secretariat
Nia Moss Ymchwilydd
Researcher
Rhys Morgan Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher
Sara Rees Ysgrifenyddiaeth
Secretariat
Zoe Kelland Ysgrifenyddiaeth
Secretariat

Explore the Welsh Parliament