National Assembly for Wales

Back to Search

Y Pwyllgor Busnes

Business Committee

06/06/2017

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David J. Rowlands AM
Elin Jones AM
Jane Hutt AM
Paul Davies AM
Rhun ap Iorwerth AM

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Ann Jones AM Gwestai
Guest

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Aled Elwyn Jones Clerc
Clerk
Christopher Warner Swyddog
Official
Helen Carey Swyddog
Official
Manon Antoniazzi Swyddog
Official
Rhuanedd Richards Swyddog
Official
Siân Wilkins Swyddog
Official

Explore the National Assembly for Wales